içimdeki SEN gibi…

Ortadoğu’daki gelişmeleri yakından izleyen, başta İsrail olmak üzere bölge ülkelerine sık sık gelip giden ve bu coğrafyanın tarihsel sürecine ilişkin çok sayıda yayını bulunan tarih profesörü bir dostum bana önceki gün; “Yahudiler İsrail’de en çok hangi ağacı dikiyorlar ve bunun sebebi nedir biliyor musunuz?” diye sordu

Kendisine, özellikle tarım konusunda İsraillilerin dünyanın en önemli araştırmalarına imza attıklarını biliyorum ama bir ağaca karşı özel ilgileri olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değilim dedim İsrail’e de şimdiye kadar hiç gitmediğimi söyledim Kısacası sorunun cevabı bende yoktu

Verdiği cevap çok ilginç oldu Yahudilerin İsrail’de en çok diktikleri ağacın gargat ağacı olduğunu, bunun nedeninin ise bir hadis- i şeriften kaynaklandığını söyledi “Yahudiler hadis-i şeriflere itibar ediyorlar mı ki” dedim Etmiyorlar ama yine de içleri rahat değil Tedbiren de olsa yine de bu ağacı dikmekten geri kalmıyorlar dedi Sonra Peygamber Efendimizin konuyla ilgili bir hadis-i şerifini okudu

Tarihçi dostumun yanından ayrıldıktan sonra bu hadis-i şerifi kaynaklarıyla birlikte sizlerle paylaşmak üzere kütüphanemdeki kitaplardan aradım buldum

İlginçtir, hadis-i şerif daha çok kıyamet alametlerinin zikredildiği bölümlerde geçiyor Kaynaklarda kıyamet alametleri sıralanırken, fitnenin artması, Yahudilerin Müslümanlara yönelik taşkınlık ve zulmü inanılmaz boyutlara varınca, sabır sınırı taşıp artık bu zulme bir dur demek isteyen Müslümanların kendilerini bulup cezalandırmasından çekinen Yahudilerin bulabildikleri her yere kaçıp saklanacağından söz ediliyor

Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka bütün taş ve ağaçların: “Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür” diyeceği ifade ediliyor (Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25)

Bahsi geçen hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslim! Ey Allah (cc) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır diyecek Sadece ‘gargat’ ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor (Kitab-ul Fiten H 2239)

Bu kadar yalın bir gerçeklikle ifade edilen hadis-i şerif üzerinde ayrıca bir yorumda bulunma ihtiyacı duymuyorum Her şey gayet açık ortada…

Fakat izniniz olursa Gazze’de yaşanan son vahşet görüntülerinden de yola çıkarak hadis-i şerifin son cümlesinin altını bir kez daha çizmek istiyorum Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz; “Ağaç ve taş dile gelerek, Ey Müslüman, gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır” diyecek

Demek ki Yahudilerin artık haddi iyice aşmış zulmüne tanıklık etmek ağaçların ve taşların bile deyim yerindeyse canına öyle bir tak edecek ki, sabırları taşacak ve ihbarda bulunmak üzere dile gelecekler

Hadis-i Şerif temel kaynaklarda böyle geçiyor Birileri rahatsız olacak diye lafı eğip bükecek değiliz Peygamber Efendimiz söylüyorsa El Hak doğrudur

Nitekim Yahudiler de yaptıkları işin sonunun nereye varacağını ve tarihteki örneklerinde de görüldüğü gibi hep böyle sürüp gitmesinin mümkün olmayacağının az da olsa farkında olmalılar ki, hadis-i şerifte “sadece o ağaç söylemeyecek” denilen gargat ağacını tarih profesörünün tespitiyle ülkenin her yanına dikmekten geri kalmıyorlar İsrailliler her yana bu ağaçtan dikeceklerine zulme son verseler daha iyi olur O zaman muhakkak ki daha güvende olacaklardır Bu iş hep böyle gitmez Tarih bunun örnekleriyle dolu

Tüm dünya tepkili…

Siz bakmayın İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamların sadece İslam dünyasında tepki oluşturmuş gibi bir görüntü ortaya koyduğuna… İsrail’in yıllar yılı bölgede uyguladığı ölçüsüz şiddet ve tarih boyu yapıp edegeldikleri fenalıklar tüm dünya ülkelerinde gizliden gizliye öylesine derin bir nefretin oluşmasına zemin hazırladı ki, yabancılarla konu üzerinde biraz konuşmaya başladığınızda hemen fark ediyorsunuz bunu Kaldı ki dinsel öğretileri ve tarihsel tecrübeleri de buna uygun Yahudilerin günümüzdeki tutum ve davranışları da bu acıları tazeleyecek türden Burada ayıplanacak olan durum nefret duymak değil, nefrete neden olacak eylem ve davranışlara göstere göstere zemin hazırlamamaktır

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları ve ajansları büyük ölçüde Yahudi sermayesinin kontrolünde olduğu için, hükümetler aleyhlerine kampanya yürütülmesin, yıpratılmasınlar diye tepki göstermekte tutuk davranıyorlar Kısacası, dünyanın gözleri önünde cereyan eden zulme karşı dünya kamuoyunda oluşan nefret henüz kitle iletişim araçları vasıtasıyla beklendiği ölçüde dillendirilmeye başlanmadı Fanusun kapağı bir açılmaya görsün, dalga hızla büyüyecek ve zulme karşı kitlelerde oluşan nefret daha rahat gözlemlenebilecektir Kaldı ki bu tür açık bir zulme karşı tepkili olmak için din olarak sadece İslam’a mensup olmak gerekmiyor İnsanlık duygularını kaybetmemek yeterlidir
Yazının başında yer verdiğimiz hadis-i şerifin vermek istediği mesajı, Gazze’de yaşanan vahşet karşısında ruhlarda oluşan kabarmayı hissedince daha rahat algılayabiliyoruz Savaşın bile adabı vardır Bu kadar mı gaddar olur bir insan?

Bu açıklamalar önemli…

Başbakan Erdoğan’ın dün Antalya’da yaptığı şu açıklama önemlidir: “Zulüm ile abat olunmaz Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste Şu anda İsrail ne yazık ki orantısız güç kullanımıyla bir insanlık dramına imza atmıştır Bu insanlık dramı inanıyorum ki İsrail’i kendi içinde birçok sıkıntılara mahkûm edecektir Er veya geç hak egemen olur Zira o bombaların altında ölen çocukların ahı yerde kalmayacaktır, o savunmasız kadınların, annelerin ahı yerde kalmayacaktır, o gözyaşları yerde kalmayacaktır Bu gidiş gidiş değil Er veya geç hak egemen olur”
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, İsrail’in yaptığını anlatmak için katliam ve vahşet kelimeleri yeterli kalmaz sözleri ve “İsrail’in bu tahrikleri sürdükçe terörle mücadelede başarılı olmak mümkün değildir” tespiti de fevkalade önemlidir

Bombalar altında bile tevekkül hissini kaybetmeyen ve yılgınlığa düşmediğini tüm dünyaya gösteren bir avuç Filistinlinin cesaretinin onda biri BM Güvenlik Konseyi üyelerinde olsa dünyadaki barış ortamı çok daha farklı olurdu İsrail ürettiği korkularla dünyanın iradesini bloke ediyor Sizden ve tehditlerinizden korkmuyoruz diyecek Selahattin Eyyubi yürekli 3-5 devlet adamına ihtiyaç var

Yazımızı İsra süresinden konuyla ilgili bir ayetle sonlandıralım:

“Kitapta İsrailoğulları’na şu hükmü verdik: “Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa (iktidar olup) bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle kibirlenecek-yükseleceksiniz Ve nitekim o iki vaadden ilkinin zamanı geldiğinde, son derece zorlu ve güçlü kullarımızı üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar Bu, yerine getirilmesi gereken bir sözdü ve gerçekleşti” (İsra, 4-5)

Prof Dr Osman ÖZSOY

 

Gargad Ağacı ve vaat edilen için çalışmak!

——————————————————————————–

İsrail’in milli ağacıdır Gargad (Gark) ağacı. Dünyada bilinen terör devletlerin sonuncusu durumunda olan İsrail’in – Batı Hun devleti, Moğollar, Makedon Krallığı terör birer terör devletidir- her yerinde bu ağaçtan vardır. Gargad ağacının Yahudilerin milli ağacı olmasında, bu ağacın onları koruyacağı inancı vardır. Bu inanç, Hz. İsa (as) ve askerlerinin, nereye saklanırlarsa saklasınlar bütün Yahudileri bulup öldüreceği; ancak bu ağacın dile gelmeyerek onları koruyacağı düşüncesinin eseri.
Öyleki, İsrail eski Dışişleri Bakanı Şimon Perez -daha sonra Başbakan oldu- kendisiyle yapılan bir röportajda, mülakatı yapan muhabirin her yerde gördüğü bu ağacı sorması üzerine şu cevabı vermiştir: “Bu bizim ağacımız, bizi koruyacak ağaçtır. Müslümanlar bizi öldürmek isteyecekler ve biz bu ağaca saklanacağız.” Duydukları karşısında hayretini gizleyemeyen gazeteci sorar; “Madem öyle niçin onlarla sürekli savaşıyorsunuz?” Perez’in cevabı şudur: “Biz, bize vaat edilen için çalışıyoruz!”

İlginç değil mi? Yenileceklerini bildikleri halde, inançları gereği neyse onu yapıyorlar. İslam’ın üstünlüğü konusunu açıklarken, birileri, “Madem İslam üstün niçin müslümanlar hep gerideler?” diye sorarsa; verilecek cevap basittir. İslam şeksiz şüphesiz üstündür. Bugün Müslümanların geri olmalrının sebebi İslam değil, bilakis İslamsızlıktır, yani imandır.
Adamlar imanlarının gereği ne ise -sonlarını bildikleri halde- onu ifa etmekten çekinmiyorlar, peki ya Müslümanlar! Müslümanlar “iman ettik” dediklerine iamnalarının gereğini ne ölçüde yerine getiriyolar?

Comments on: "Gargat (Ghargad) Ağacı, Hadis-i Şerif ve Yahudiler" (24)

 1. Böyle saçmalıklara kargalar bile güler…mademağaçlar taşlar dile gelebiliyorlar ve müslümanlara yahudileri ihbar edebiliyorlar… arkalarına saklanan yahudileri öldürselerya…saçma şeyleri kuranda varmış gibi lanse etmekde yanlış…..

 2. o zaman marsa da o ağaçtan dikeceklerdir

 3. sizin ağaç kurudu israilliler

 4. allah sünnetini tamamlayacaktır.

 5. ozan kurt said:

  Halil kardeşim he kadar haklı olursan ol üslubun hoş değil, neticede dini bir konuda yorum yapıyorsun, karşıdaki kişiyi kötü üslupla değil de bilgi ve becerinle ikna etmeye çalış veya eleştir.
  ayrıca yahudilerin teröristce hareket ettiğine şüphemiz yok ancak Batı Hun devletinin teröristlikle zikredilmesinin inceliğini anlayamadım, eğer yahudi devletlerini arap olmayan müslüman devleti yıkacaksa, bunu, terörist diye nitelendirilen hun devletinin torunları olan biz türklerde yapabiliriz,

 6. mahmut bedir said:

  mahmut bedir buayeti okuduktan icim rahatladı allahtan başka ilah yoktur

 7. Yıldırım ATSIZ said:

  Batı Hun Devleti teröristmiş; evet öyledir, en fazla o cümleyi yazan kişi kadar! Tövbe tövbe daha neler duyacağız.

 8. DURSUN CENİK said:

  teşekürler insanları aydınlatığınz içn
  buağacın hikayesini arştırmacı ustadımdan dinedim allah ondan da sizdende razı olsun

 9. mehmet oguzalp said:

  Bütün hadis-i şerifleri okumuş biriyim böyle bir şey var ancak yahudilerin Arap Olmayan fakat müslüman bir ülke ile savaşacakları ve yok olacagı 1450 yıl evvel yazılmış bence yahudilerin arap olmayan her ülke ile çok iyi geçinmesi bilhassa arap olmayan müslüman ülkelerlen iyi anlaşması onların yararına olur kim ne yaparsa kendine yapar ALLAHIN adeleti tecelli edince azmış olan ülkelerin veya toplumların hiçbir teknolojik gelişmesi fayda etmez Dogruyu güzeli adaleti isteyenlerin yardımcısı ALLAH olacaktır Bir ülkeye ALLAH yardım ederse kendisine saldıranın ne uçagı uçar ne füzesi ateşler ALLAH öyle büyük ve uludur diledigine zafer kazandırır. Kişişel görüşüm İNŞALLAH hiç bir savaş olmasın.

 10. es selamu aleyküm kardeş peki onların inanışlarına göre gerçektenmi gerged ağacı dile gelmeyecek yoksa sadece onların kuruntusumu bu hakikat nedir..

 11. ne alakası var len çakal bu hadiste uydurma izlenimi var olurmu KURAN – I KERİM bunu 1400 yıl önce haber vermiş gerizekalı burda insanların beynini yıkama aç oku
  bu hadisi şerif müslümanların galip geleceği tevratta da geçen 3.dünya savaşı olan megiddo ile alakalıdır.
  peki madem gargat ağacı bu hadisten önce yahudilerin ağacı deildir dien gerizekalı kardeşime soruyorum bana bu sorunun cevabını versin.
  o zaman yahudiler neden son 1o yılda gargat ağacı dikimini %99 hızlandırdı?
  bu sorunun cevabını bildiğini zannetmiyorum ben söyleyim cevabı, sende bişeyler öğren nasipsiz.
  çünkü gargat ağcı KURAN -I KERİM in yanı sıra daha öncede hak kitap olan tevrattada geçmektedir keşke sana bunu gösterebilseydim.
  yahudilerde 3. dünya savaşını biliyolar ve gargat ağacınıda .
  o yüzden gargat ağacı 1400 yıl öncede KURAN- – KERİM in haber verdiği gibi yahudilerin ağacıydı daha öncede tevratın haber verdiği yahudilerin ağacıydı.

 12. murat gülek said:

  bende duydum ve hemen araştırdım gargat ağacını herkese araştırmasını önereceğim

 13. Yehudiler cezasiz kalmayacaklar!!!

 14. yasin aker said:

  Elbet hak yerini bulacak

 15. yasin aker said:

  Elbet hak yerini bulacak.

 16. layemud efendiye cevaben pardon efendi sen hadis alimimisinde bu hadisin uydurma bir hadis olduğunu söylüyorsun.buhari ve tirmiziden nakledilen hangi hadis uydurmaymış acaba.bilmediğin konularda fetva verme istersen ALLAH .c.c hak yoldan ayıracak sözlerden tüm müslümanları korusun

 17. .......... said:

  bazı din adamlarıda bu hadisi ırkçılık diye zayıf hadis olarak görüyorlar.oysa bu hadis çok fazla dikkate alınacak bir hadistir.yahudiler bile bu kadar dikkate aldığına göre….ayrıca şunu da belirtmek gerek ögrendiğime göre bu ağacın birde boyası var.o boyayı uçaklarına da sürüp radara yakalanmıyorlar yani görünmez oluyorlar.ama sonuç değişmicek…

 18. bunun altına nasıl saklanacaklarmış ya

 19. son bir not.. sahur esnasında konuşurken yahudi ağacı mevzusu geçti ismini hatırlayamadım o nedenle internette arattım ve bu sayfa karşıma geldi. Yoksa ne yahudiyi severim nede işim olur. Allah efendimizin kuranda söylediği gibi aklını kullanmayanın üzerine pislik yağdırırım ayeti aklıma geldi ve sadece yazılanları akıl süzgecinden geçirmek ihtiyacı duydum. Keşke bir yahudi tanıdığım olsaydıda neden gargad ağacı yetiştirdiklerini birde onlardan dinleseydim… hep diyorlarmış, yapıyorlarmış kelimesinden bıktım..

 20. Anladığım şu.. gargad ağacı bu hadisten önce yahudi ağacı değilmiş? bu hadisten sonra yahudi ağacı olmuş.. Bu hadistede uydurma izlenimi var çünkü gargad ağacı islamiyetten çok önceden beri israillerin ağacıdır.. mevcuda göre hadis yazılmış sanırım.. Eğer olurda birgün kuranı kerime dönersek sanırım o zaman israilinde abd ninde hakkından gelebiliriz. Allah tüm islam alemini %90 ı uydurma olan bu hadislerin şerrinden korusun.. Allah efendimizin kuran yoluna çevirsin.. AMİN.

 21. çağatay yıldız said:

  bu ağaç meselesini öğrendiğim iyi oldu. beni israil şimdi ekiyor, birde bunun hasatı var. ne demişler .
  ‘ne ekersen onu biçersin.’

 22. elifNaz said:

  bende bir tarihçiyim ve gargad ağacını ilk kez duydum Şüphesiz Allah mazlumun duasını kabul eder filistinlilerin ahıda yerde kalmayacaktır… gargadda saklandıklarını biliyor olacağız vesselam!

 23. Hiç bir zalim yokturki dünyada ve ahirette cezasız kalsın

 24. ali şükrü said:

  İslam nurunu tamamlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: