içimdeki SEN gibi…

 

İstihare namazı fal değildir

Süleyman KÖSMENE

Özlem Men:

*“Ben istihare namazı kılmıştım. Sonuç olarak da yeşil gördüm, biraz karışık rüyaydı, ama sonra da siyah beyaz bir fön makinesi gördüm. Ben bir anlam veremedim. Bu renklerin beyazı hayır, siyahı ise şer olduğunu biliyorum. Nasıl karar vermeliyim? Hayırlı mı, değil mi diye. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Acele bekliyorum.”

Bir iş yapmaya karar verdiğimizde ALLAH’tan hayırlısını isteriz. Aslında istihare budur.

Bir şeyin hayırlısını isterken, iki rekât namaz kılmayı ve duâ yapmayı Resûlullah Efendimiz (asm) tavsiye buyurmuştur. Nazar ve niyet dünyevî olmamalıdır; aksi halde namazı kökten iptal eder. Bu namaz, diğer namazlar gibi sırf ALLAH rızası için kılınmalı ve sonuçta her hangi bir faydadan çok, ALLAH’ın rızası gözetilmelidir. Çünkü kendisi başlı başına bir ibadet olduğundan, neticesi rıza-i Hak’tır. Meyvesi ve faydaları uhrevîdir.1 Hükmü sünnettir.

Cabir b. Abdullah’tan (ra) rivayet edilen bir hadîste Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz bir işe kalben azmettiğinde, farzın dışında iki rek’at namaz kılsın ve şöyle duâ etsin: ‘ALLAH’ım! İlmine güvenerek, Senden, hakkımda hayırlısını istiyorum. Kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Sonsuz lütfunla bana hayır vermeni istiyorum. ALLAH’ım! Senin her şeye gücün yeter; ama ben güçsüzüm! Sen her şeyi bilirsin; ama ben bilmem! Sen her gizli şeyi, şuurumuzdan her uzak olan şeyi, pek yakından bilirsin, Sen Allâmü’l-Guyûb’sun. ALLAH’ım! İstediğim bu şey, (burada istenen şey ismen de zikrolunabilir) Senin ilminde, benim dinime, dünyama, hayatıma, geleceğime, âhiretime, sonuma hayırlı ise bunu bana takdir et ve kolaylaştır! Eğer bu iş, Senin ilminde benim dinim, hayatım, sonum, dünyam ve âhiretim için şerli ise, onu benden, beni de ondan uzaklaştır; beni vazgeçir! Her nerede hayır varsa, onu bana nasip et. Benim için hayır takdir eyle. Sonra da beni o hayırdan hoşnut ve razı eyle!”2 Bu duâyı namazdan sonra Türkçe olarak yapmak mümkündür.

Bir iş hususunda kararsız kaldığımızda, işin sonucunun bizim için hayır mı-şer mi getireceğini kestiremediğimizde, işin iyi veya kötü olacağından emin olamadığımızda, sâlim düşünceler ve istişareler sonucunda sağlıklı bir karara ulaşamadığımızda, Cenâb-ı Hakk’ın kalbimizi hayırlı olana yönlendirmesini ve kalbimizi yatıştırmasını istemek ve ALLAH Teâlâ’dan hayır dilemek için istihare namazı kılarız. Bediüzzaman Hazretlerinin, dua ve ibadette tespit ettiği temel prensipler çerçevesinde söylemek gerekirse3; Cenâb-ı Hak’tan “hayır” istemeye ihtiyaç duyduğumuz anlar,—gece veya gündüz fark etmez—istihare namazının hususî vakitleridir.

Fakat salim düşünceyi ve istişareyi çiğneyip geçmemelidir. Bir işin bize hayır mı-şer mi getireceğini az çok sezgilerimizle, salim aklımızla, sağlıklı düşüncelerimizle; bu olmadığında bilenlere danışarak, büyüklerle veya uzmanlarla ya da güvendiğimiz kimselerle istişare ederek ve görüşerek tahmin etmemiz mümkündür. Bu yollar öncelikle denenmelidir. İstihare namazını, hâşâ, fala bakar gibi kılmak veya fal gibi kabul etmek caiz değildir. Sonuç vermez.

İstihare namazını kıldıktan sonra, kalbimizde bir yatkınlık, kararımızda bir ferahlık ve rahatlık, içimizde işin hayırlı olabileceğine dair bir genişlik ve ümit doğarsa, ALLAH’a güvenerek o işe “Bismillah” der ve ilk adımı atarız. Eğer içimizden sıkıntı ve darlık geçmez ise, kararsızlık hâli devam ederse, hayırlı olacağından emin olmama durumu sürerse, gönlümüz hâlâ yatışmamışsa, istihare namazını tekrar kılar ve ALLAH’a tekrar duâ ederiz. Böylece yedi defaya kadar istihare namazının kılınabileceğine dair Peygamber Efendimiz’den (asm) rivayet vardır.4 İç sıkıntımız yine de geçmez ise, bu işin olumsuz ve hayırsız olacağına yorumlarız.

İstihare namazında okunan özel bir sûre rivayet edilmemiştir. ALLAH rızası için istihare namazı kılmaya niyet edilir, her hangi iki rek’atli bir namaz gibi kılınır ve duâ yapılır. İbn-i Ömer’in, Peygamber Efendimiz’in (asm) “dünya ve içindekilerden daha hayırlı bulduğu” sabah namazının sünnetinde genellikle “Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn” suresi ile “Kul hüve’llâhü ehâd” sûrelerini okuduğunu rivayet etmesi üzerine; başta İmam-ı Gazalî olmak üzere bazı âlimler istihare namazında da bu sûrelerin okunmasının daha faziletli olacağına hükmetmişlerdir.5

İstihare namazı kılındıktan sonra uykuya yatılacak ve rüya beklenecek diye bir şart yoktur. Bunlar daha sonra ilâve edilmiş ve söz gelişi rüyada beyaz veya yeşil görülürse hayra; siyah veya kırmızı görülürse şerre işaret sayılmıştır.

Ancak Peygamber Efendimiz (asm), bilhassa, “namazdan sonra kalpten geçen mânânın ve oluşan kararlığın” hayra yorumlama açısından önemli olduğunu bildirmiştir.6

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 136. 2- Buhârî, Teheccüd, 4/598. 3- Sözler, s. 287. 4- Tecrit Terc. 4/143. 5- İhya, 1/566. 6- Tecrit Terc. 4/143.

Başkası adına istihare yapılır mı?

Yazar Mehmet Paksu, “Başkasının adına istihare yapılır mı? Ben birisinin adına istihare yaptım, ama rüyada bir şey göremedim” diyen okurunur sorusunu şöyle yanıtladı:
İstihare, Allah’tan hayır dilemek demektir. Yani yapılacak bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak ve kalbinin o meseleye yatışmasını Allah’tan dilemek tir. Ama istihareden önce istişare yapılması, o konu hakkında başkasının görüş ve düşüncesinin alınması gerekir. Peygamberimiz, “İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisatlı yaşayan da geçim sıkıntısı çekmez” buyurmuştur. İstihare Peygamberimizin tavsiye ettiği bir duâ şeklidir. Peygamberimiz, Sahabilere Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi istiharenin yapılışı ve duasını öğretirdi. İstihareyi yaptıktan sona kalbi hangi tarafa yönelirse ona göre davranmalıdır. Gerektiğinde istiharenin 7 sefer tekrar edilmesi tavsiye edilmiştir. Ama tekrar etmeye zaman yoksa, “Allah’ım, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip et. Beni kendi halime bırakma.” Bazı kitaplarda istihare duasından sonra o niyetle rüyaya yatılması da geçer. Sünnetin kendisinde böyle bir şey olmasa da bir sakıncası yoktur. Ama başkası adına istihareye yatılması diye bir uygulama Peygamberimizin zamanında ve sahabe döneminde yoktu. Daha sonra bazı tasavvuf ehli arasında yaygınlaşmıştır. Bunun yerine en isabetli olanı, kişinin kendisinin bu sünneti yapması ve Allah’tan bizzat kendisinin dilekte bulunmasıdır.

Bugün

İstihare “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve ahiret baımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Mesela, Peygamber imiz’in nübüvetle görevlendirildiği sıralarda Araplar’dan bir kimse yolculuğa şıkmak istendiğinde, bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururdu. Peygamberimiz bu adeti kaldırarak onun  yerine istihareyi getirmiş ve şöyle buyurmuştur: (1)

” Biriniz bir iş yapmaya niyetlenince farzın dışında iki rek’at namaz kılsın ve şöyle desin: Ey ALLAHım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen bilyorsun, ben güç yetremem ama sen güç yetirirsin. Ey ALLAHım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve  geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu  ve bereketli eyle. yok eğer benim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!” (2)

Kaynaklar:
1) İlmihal 1, İman ve İbadetler, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
2) Buhari, Teheccüd, 25

Comments on: "İstihare Namazı Fal Değildir!" (617)

 1. Aşık olduğum şey, savunmasızlığımı indirgemek, cezalandırmak ve küçük düşürmek için bir fırsat olarak kullanmıştı. Onun duygusal kölesi oldum. Beni istismar etti. Yürüdüm. Benim dünyam, algılayışımın, aşkımın tamamen paramparça oldu. İstismar, kalbimde kalan şeyi bitirdi. Rasyonel olarak kötüye gittiğini biliyordum. Duygusal olarak onu sevdim ve onu tamir edebileceğimi düşündüm. Onu her zaman düşünüyorum ama o benimle konuşmuyor. Hayatımın olabildiğince en kötü zamanda hayatım boyunca olabileceğine inanamayacağım kadar sevdiğim kişi tarafından tabi tutulduklarımdan dolayı değersiz olduğum ve tekrar tekrar sevilmeyeceğime dair yoğun bir korkudan dolayı çok fazla yüküm vardı. önceydi. Bu beni çok fazla incitti ve korkuttu, hiç kimsenin bu kadar acı çeken biriyle hiç ilgilenmeyeceğinden korkuyorum. Bu duruma her panzehir – içmek, seks yapmak, konuşmak, yemek yemek – başka bir problem katmanı yaratır, bu yüzden kaçınmak gerekir, fakat istediğiniz her şey, onu incitmek için bir şeydir. Acı daha dayanılmaz hale geldiğinde, o zaman ben Online büyü yardımı için Dr.Chamberc’e ulaşmam gerekti, ve onun hakkında daha fazla bilgi okuduğumda ve onun Asya’daki en güçlü Rahip olduğunu öğrendiğimde, rahatlama hissettim ve daha fazla cesaret aldım denemek için onun büyülerine. Bana kocamın beni ve çocuklarımı% 100 sevgiyle eve geri döneceğini ve ailemin bir büyü yaptıktan sonra tekrar bir araya geleceğini söyledi. Gördüğüm en büyük mucize, onun büyü dökümünden 24 saat sonra, kocamın beni bıraktığım için üzüldüğünü ve beni ne kadar özlediğini anlattığını söyledi. Ve bu, bu büyü caster Dr.Chamberc’in gücü ile eve geri döndü. Hep birlikte barış içinde yaşıyorduk ve Dr.Chamberc’i büyüttükten sonra beni koşulsuz sevmişti. Sorununuzu çözmede benzer sorunlar için ona da başvurabilirsiniz E-posta: chamberc564@yahoo.com

 2. Büyümem, tezahür etmek için yalnızca 5 gün sürdü ve hayal edebileceğiniz en güçlü sonuçları aldım. drallwhitekolow666@gmail.com böyle bir nimettir. o kadar önemseyen birini bulamayacağınız için o da karşılığı değer. o sizin için gerçekleştirecektir.drallwhitekolow666@gmail.com dünyadaki en iyi büyüleyici! Birkaç ay önce ona benim için bir aşk büyüsü yapmasını istedim. Erkek arkadaşımla ayrılmıştım, ama yine de ona aşıktım. Onu geri istiyordum ve tek başıma yaptığım hiçbir şey çalışmıyor gibiydi. bu yüzden görevini gördüm ve onun gmailinde onunla iletişime geçmek zorundaydım ve onun telefon numaraları büyüleri harikalar yarattı. Beni çağırdığı birkaç gün içinde – maviden – şimdi tekrar biraraya geldik. Drallwhitekolow666 @ gmail.com ‘dan teşekkür ederim, ona +23408066246077 veya + 23408058832454 numaralı telefondan ulaşabilirsin, kendi ifademi de benim gibi paylaşacaksın, yaptıkların için hep seni seveceğim. Janny

 3. sherrie said:

  Kocam beni başka bir bayan için ama greatmutaba@gmail.com temas sonra kocam dönüş bana geri büyük bir sevgi ve bakımı ile terk etti

 4. Benimde sevdigim görüstugum bi genc vardi ,ciddiydik ,bana istihare yapalim dedik. Kabul ettim ,boy abdesti allmadim ,blmiyodum ilk defa istihare yapiyodum yalnizca agzima 3 defa burnuma 3 defa su goturdum ,7 gun ruya gorduk aradan 2 ay gecti hatirladiklarimi yazicam ,bir dugundeydim ,gelin ve damat gordum ,(beyaz elinlik ) ( siah damatlik
  2.si ise bizim ailemize ait büyuk eşya dükkanimiz varmiş .
  3. Komsumuz çiğ kurban eti verdi bana
  4 ayı yavrusu iki tane gordum
  5 cocugun annesi bana biseyler diyo ama hatirlamitorum ,(kötü degil) nasihatmi bilemyorum
  7
  8 istihare bitincw tekrar gordum sevdim ccugu kendisi karsi komsum bana elindeki el feneriyle beyaz isik odamizin camina yansiyo.
  Yengesine yorumlati rüyalarimizi iyi cikmadi
  2.kez yapalim istiharw diye yalvardim.kabul etti ,bu sefer boy abdesti ,gusul abdesti alip ruyalarimi gordum ,8.gunun sonunda tam ruyalari teslim ettim internet yoluyla , mesajimi gorup 9 dkka bekledim ,sandimki umursamadidigndan cvp yazmiyo takmadigimdn ,megersem ,îşteymiş ,musait degilmis ,cok sinirlendim ani olarak sosyal medyadan arkadsliktann cikardm ,engelledim ,instagramdan da birsurü laf soyledim takibi biraktim.örtesi gun oldu pîşman oldum engeli kaldirdim msj attim dedimki ,bi tenezzür edipte msj atmadin ,dediki musait degldm istydim ,yoksa tam aticaktim beni engellemizsin ,demek bni 9 dakkalgna cvp atmadim diye sildin hayatindan ,O da zaten sanki bi bahaneye bajiyomus gibi bitirdi herseyi.cok agladim cok israr ettim ,elimden geleni yaptim nafile…siz bu konuda ne düşünuyosnuz yardmci olurnsnz?

 5. Rüyamda eskiden ayrılık yaşadığım birisi için istiareye yattım hayırlı mı değil mi, o da beni sevmiş mi diye? Rüyamda onu, buluşmamızı gördüm, her şey geçmişte yaşandığının aynısıydı ama ben bu sefer onun yerine geçmiştim ve düşündüğü, hissettiği her şeyi hissedebiliyordum. Aslında onun kötüye yorduğum hareketlerinde ne kadar iyi olduğunu gördüm ve ayrılık sonrasında benden resmen kaçmıştı. Aslında beni özlediğini gördüm, hissettim. Ama sonra rüyamda beyaz bir kıyafetle başka bir erkekle el ele duruyordum ve onu tanımıyordum ve sevmiyordum o da beyaz giyinmişti. Eski sevgilim de ben de üzgündük. Sabah kalktığımda ise onu özlediğimi ve ona haksızlık ettiğimi hissettim, bunun yorumu nedir ?

 6. efranhoca said:

  istihare rüya görüp gerçekleştiğini görenler şaşırsada bunu kendimde özel bir güç meziyet gibi görmüyorum.istihare fal yada rüya yorumlamak değildir.hepimiz farklı özellikte yaratıldık,kimimiz bu farklı yönü duygu ve düşünceleri ilmi bilgi,inanç yoğunluğu ile yaşayıp hisseder,kimimiz bedensel zeka yetenekleri ile bu yönünü sergiler.bu nedenle tüm bu işleyiş enerjidir.bunu doğru kullanmak başarıya ulaşmaktır.ayrıca yeteneklerimiz bize özenle bahşedilmiş birer lütuf dur.bende bu konuda elçiyim.önce Allah dan dileyip el veren erenlerden sizlerede şifa sunuyorum efcan007@hotmail.com

 7. Merhabalar bnde istihare namazi kıldım ve çok karisik rüya gördüm hatirladigim siyah beyaz renkli karisik bi güvercin gördüm ne anlama geliio lütfen hemen cvp yazin bu arada evliyim fakat esimle bosanma esigindeyiz bunun icin istihare kildim kocamla barissam hayirmi olur sermi die kildim istihareyi lütfen yorumlarinizi bekliorum bn vildan

  • sakın boşanma evliliklerde çok sıkıntı olur namaz kılarak zikir yaparak istiğfar çekerek sabrediniz beni çok ama çok sıkıntılı idi ben allah rızasına niyet ettim oyle evlendım bir hadis var paylaşayım inşaallah dünyada herkes sana bi kötülük yapmaya çalışsalar allah dilemedikçe bir şey yapamazlar yahut iyilikte de öyle ..istiharede aslında salih saliha bir kişiye yaptırsan daha münasip olur şeytan çünkü herşeye girer ama çok zikir yapan allahtan korkanlara yaklaşamaz..7 defaya kadar yol var istiharede allah yardımcın olsun

 8. Merhabalar. birlikte oldugum insan icin arkadasim benim icin istiareye yatti. Uykuya dalarken yani ruyada degil grimsi gözler görmüş ve harfler varmis bu ne anlama geliyor lutfen cevap verin..

 9. Remziye Taskun said:

  Slm.benim dizimde minuskus yirtigi var ve doktorlarin birisi ol diyor digeri kesinlikle olma ben kararsiz kaldim bende istihare namazi kilip yattim daha yeni dalmistimki o anda makinadan kalp atislari duydum o an uyandim ve Allahim anliycam sekilde rüya göreyim diye dua ettim sonra kendimi bal sarisi parlak taslari olan elbise giymis olarak gördüm ne anlam verecegim ameliyat olmami hayirli yoksa olmamami lütfen beni aydinlatirmisiniz

 10. Bende sevdigim adam üstüne kıldım hayırlı kişimi diye ve rüyamda en yakın arkadaşım ona diyorum git elbiseni değiştir ve değiştirdi mavi uzun etek giydi beyaz gömlek gömlek giydi çok güzel olmuştu ne anlama geliyor

 11. Büşra said:

  Istiharede bozuk para gormek

 12. sevdiğimden 5 ay önce ayrıldım arkadaşımı istehareğe yatırdım mevlüt yemeğine gitmiş pilav ayran görmüş ne anlama geliyor.

 13. merhaba bir arkadaşım benim için istihare namazına yattı rüyada düğün ve tepsi tepsi baklavalar görmüş anlamını çok merak ediyorum? allah her kesin gönlüne göre versin inşallah benimde:)

 14. Cennetikazanalım said:

  Bende istihare kıldım.rüyam şöyle; yine uyuyorum saliha bir hatun geldi ve baş ucuma oturdu iki kere saçlarıma dokundu ve uyandım yine rüyada gözlerimi açtığımda 10-15 sn birbirimize baktık yüzünü çok net hatırlıyorum.ama gördüğüm renk yanılmıyorsam çünkü net hatırlamıyorum.rengi böyle parlayan sarı hakimde sanki.. 2-3 ay oldu hocaya sordum hayırdır dedi belkide aynı rüyayı gören bir hanım kızımız vardır.belkide Rabbim onu senin karşına çıkartır ve biz tam bilemeyiz ama Allah herşeyi bilendir,görendir ve mutlak kadir’dir dedi.düşünceleriniz neler? Selamın Aleyküm

 15. ben istihareye yattım hatta başkalarına da söyledim benim için yattılar ama ne onlar bi şey gördü ne de ben bunun nedeni nedir aceba?

 16. arkadaşlar ben namazı kıldım fakat tam selamı verirken yanıma başka bi varlığın geldiğini hissettim korktum selam verdim ve oracakta kalktım kalbimin atışlarını anlatamam neden böyle oldu anlamadım

 17. Teyzem benim için ıstehareye yattı.rüyasında yavru ağzı renginde biri birbiri bluz ve boynumda beyaz biri birbiri şal varmış.arkasına donuk siyah giyen 3 kişi de görmüş. Acaba ne anlama geliyor lütfen bana acil olarak cevap verebılırmısınız.teşekkürler

 18. Rabia said:

  Selam, biri benim icin isihareye yatti. Sevdigim ile ilgili hayirlimi degilmi diye cok merak ediyorum. Rüyasinda sevdigim adami bi kalabalik icinde gördü. Beni görmemis. Kenarda da cok güzel bi küp görmüs. Fakat Küpün kulpu yamukmus.
  Yorum yapabilirseniz cok sevinirim.

 19. s.a benim bi mahkemem var ve sonucu benim için çok önemli acaba istihareye yatsam görebilirmiyim ??

 20. Men sari reng gordum xeyrdi yoxsa ser?

 21. kardelen said:

  istihare namazı kıldığım ve dua ettiğim ikinci geceydi. olacak gibi görünen bi iş için ve sevgilim için dualar ettim.rüyamda lokanta tarzı bir yer var ben müşterilerin girmediği bir yere giriyorum bir kız var çalışıyor, çeşme açık pembe büyük bir bez tarzı şeyi yıkıyor, çok büyük pembe bi parçanın üzerine sular dökülülyordu. aynı gece sevgilim ailemi ve beni sarı bi taksiyle alıyor, arabayı o kullanıyor, ancak araç sağa sola gidiyor, sonra çok hız yapıyor ve ben çok korkuyorum yavaş git diye bağırıyorum. lütfen bu rüyalarımı yorumlar mısınız. teşekkür ederim

 22. slm bana yardımcı olun bn istihareye yattım küçük bi çoçuk vardi kiprt kutusu kadfrda elimd eküçük bi kitap vardı dışı kırmızı içi beyaz bu küçük oğlan çoçuğu elimden bi kitabi almaya çalışıyordu ve bir kere aldı elimden sonrada ben tekrar aldım elnden sonra kaçötım dediğim gbi içi beya z dışı kırmızı idi sonra bn içini açarak uyandım ayni beyaz kısmı açıldı kitapda elimde idi beya z olark uyndım ban yardımcı olursanız sevinirim ne olur

 23. peki onun bi eşyasını aldıysam o bana verdiyse almamı istediğse yeşil renkte. hayırlı mı oluyor.lütfen cvp verin.

 24. acil cvb istiyorum lütfen istihare namazı gerçek haytta gerçekten çıkar mı yani ne gördüysek hayırlı yada hayırsız hayırlı gördüysek eğer o kişiyle muhakkak evlenirmiyiz.

  • lemmabeda said:

   cansel selam, muhakkak evleneceğini göstermıyor istihare, sen hayırlı mı olur evlenırsem diye soruyorsun istihare de sana olumlu ya da olumsuz cevap verıyor. hayırlı oldugunu gördüysen ona göre davranıp gerceklesıp gerceklesmeyeceğine yön vermesı gereken sensin.

  • siyah ve araba iyidir tez ve kuvvet olarak güç anlamı.sizin güçlü nişanlında kar tanesi gibi temiz ve kısmetli. çok güzel maşallah allah hayırla sona erdirsin. karanlıkta yürümeniz sıkıntı olabilir.başkalarının saldırması içindeki gereksiz kıskançlık ve bilmediğin korku.ama devamında siyah araba olumlu güç kar kısmet bereket temiz yüreğide kendi de kar tanesi gibi denir kar bereket kar mikropları yok eder buğdayı başağı besler bahara su bolluğu çok çok güzel maşşallah. ALLAH HAYIRA ÇEVİRSİN.

 25. elifffff said:

  merhaba ben nişanlıyım. nişanlımla ilerim ii olucakmı evlılık hayırlı olucakmı dıye istiareye yattım. 2.gün nişanlımla karanlıkta yürüyoruz kırmızı arabadan çıkan 2 genc demirlerle bize saldırıyorlar bizde kacıyoruz. 3.gün ben siyahlı beyazlı bir arabaya biniyorum ama yanımda nişanlım yok araba uçuyor.sonra nişanlımla düğünde bulusuyoruz ve siyah arabayı arıyoruz. sabaha karsıda aksam lapa lapa kar yagıyor. bende caresız kaldım. bu rüyalar nasıl hayır mı şer mi bilemedım. Allah rızası için yardım edin. ne yapmam gerekiyor nişanlımı seviyorum.şimdi siyah gördüm diye bırakayım mı kar var diye mutlu mu olayım. bana yardımcı olun lütfennn

 26. sezennn said:

  MERHABLAR;
  bende 1 sene once ayrıldgım erkek arkadasım için istihareye yatıorum bugun 4. gunum ,
  1. gun calıstıgım magzda birsuru kıyafetler gordumm ama net renklerı hafızamda yokk her renk vardı sanırım magaznın ortasına cadir kurmusuz faln ama cadırın renklerını bıle hatrlayamıorum
  2. gun yıne magaza gordum etrafı toparlıyodum yıne renklerını hatrlamadıgım kıyafetler ve annemı gordum basında beyaz toka vardı normalde annem kısa saclı ve toka takmaz..
  3. gun erkek arkadasımı gordum siyah bi araba almıs ben yolda arabasını park ederken goruorum
  bugun 4. gun bakalım ne gorcem ama 3. gun gordugummu gecerli 2.gun gordugum toka olayımı bilmıorum LÜTFENNNNN biri bana yardım etsın bi açıklama yapsın ? :/

 27. Selamlar ben 10 ay önce ayrıldıgım kız arkadasım için istiare ye yattım ruyam cok karısıktı cok ilginçti ayrıca yer yer sapıklıklarda vardı hanı bılınc altı dıyecegım ama oda degıl tum gun ıstıare namazını bekledım ruyamdada sacmalıklar dısında beyaz küvet gördüm ne dıyorsunuz

 28. bulut_ist said:

  arkadaş lar ruyalarınız güzel ama ama herşeyden önce bol bol duva edin en hayırlısı boyle kıtaplarda yazan tespi duvaları var her aksam sıkılmadan çekın hayırlısını ıstegın ıllakı şu olsun bu olsun demegın herşeyın zamanı ve yerı var sacede sabırlı olmak lazım..benım de kendı açımdan sıkıntılarım var bende çok ruyaya yattım ve benı seven ınsanlar 3-5-7 gece ruyalara yattılar hep hayırlı hep hayırlı çıkıyo ama zamanı var az yada çok sadece sabredıyorum duva edıyorum helekı oyle insanlar varkı ruyaları çıkıyo allahın ıznıyle kesın dıyolar ama hemen olmuyo onun ıçın bır dost olarak bu zmanı beklemek sıkılmamak ıçın duva edıceksınızkı bu zman zarfı sızı sıkmıcak bunalt mıcak ALLAH’utala herkesın gonlune ve kalbıne gore versın en hayırlısını nasıp etsı ve hıç bı zman olmuyo demeyın olucak ınsallah dıyın kalbınızı gonlünüzü ferah tutun olmasa bıle sukredın çunkı demek daha fazla uzuluceksınız çunkı ALLAH’kulunu bır annenın sevgısınden sonsuz kat daha fazla sever onun için kalbınız rahat olsun İLMİ isteyene ZENGİNLİĞİDE istediyime veririm der.bulut_istt@hotmail.com

 29. dün gece de rüyamda denizden gelen yeşil yaratıklar gördüm.iki rüyada da kaçıyordum ama ne bu şimdi hiçbir anlam yükleyemiyorum 😦 tamam renkler güzel ama ya rüyalar?

 30. merhaba..evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkim vardı ailelerle tanıştık fakat sevdiğimin annesi beni istemedi ayrıldık.istihareye yattım dün gece yeşil uzaylı ve beyaz astronot kıyafeti gördüm manasını anlayamadım hayır mı şer mi bilemedim birleşmemiz..bu gece tekrar yatıcam allah hayırlara vesile etsin inşallah..

 31. Kimse yorumlamıycakmı?

 32. istiharede pembe renk görmek hayır mı ben istihareye yattım ve pembe elbise gydigimi grdüm sizce bu neye işarat olabilir yorumlarsanız sevnrm

 33. şayet gördüğün şeyden emin değilseniz net görmediğyseniz karışıklık varsa tekrarlarsınız. uyandığınızda eminseniz gerek yok

 34. nazan_55 said:

  büşra eğer huzurlu ve rahat kalktıysan bu hayır demek ama bunu bir gün değil 7 gün boyunca yapmalısın …

 35. ii günler ben bi hayırlı iş için istihareye yattım ve rüyamda küçük yavru kedi gördüm altın sarısı ve beyaz renkliydi ben devamlı kovalıyordum kediyi ve kedinin agladıgını farkettm bu ne demek oluyo lütfen cevaplayın rica ediyorum hayıra mı yormalıyım şer e mi

 36. BÜŞRA said:

  arkadaşlar mrhba ben aranıza yeni katılıyorum ben evlilik için istihareye yattım birinin bnm için hayırlı olup olmadıgını ögrenmek için rüyamda kaçırışık şeyler grdüm ama iyi şeyer rüyamı hatırlayamadım sabah kalktıgımda içimde o kadr çok sevinç nese vardı ki kendimde o neseyi sevinçi çok hissetttm sizce ben bunu neye yormalıyım hayırlı olduguna mı içinden hep bi ses olcak rabbm nasip edecek diyor szce kalbimin sesini dnlemelimiyim

 37. Ben 3 yıl önce boşandım. Şimdide birisiyle bir evlillik dusunuyorum. istihareye yattım. Rüyamda eski oturuduğum evde annemle balkondaydık 6. katta aşağıya bakıyorduk annem dediki bak aşağıda duran araba senin dedi eski eşim almış ama nasıl olur dedim kızdım hayır öyle değil bu senin artık dedi bir baktım araba hayatımda görmediğim kadar güzeldi çok ama çok parlak etrafından ışıklar saçıyordu kremsi sarımsı renkte hatta gözümü aldı ben çok mutlu olmuştum güzel bir şekilde uyandım. İkinci kez yattım birşey görmedim. Bu gece bir daha yatıcam.
  Birde ben dua etmiştim öyle yatmıştım rüyamda uçan halıda beraber evlenmek istediğim kişiyle uçuyorduk ben çok mutluydum. Hayırlara gelsin.
  RÜYAMI YORUMLAYABİLİRMİSİNİZ??tesekkürler…

 38. merve kara said:

  forumda yok mu kmse arkadaşlar ltfen yorumlayın rüyamı n

 39. merve kara said:

  forumda kimse yok mu ,lütfen yorum yapın arkadaşlar hayırlı günler degerli kardeşlerim ben istihareye yattım birinin bnm için hayırlı olup olmadıgını ögrenmek iiçin ve uykumda kapı çaldı kapıyı açtıgımda yakışıklı bi asker yeşil üniformasıyla kapına dineliyordu bana gülümsedi bnde ona sonra eve girmek istemedi botunun ucu çok az bşy çamurdu ve cebinden çıkardıgı beyz bi mendille ayakabasının çamur oln kısmını temzledi ama ayakkbısı parlak yeni ayakkıbıydı ve sonra eve grdi birde cami resmi gördüm beyaz bi mermer üzerinde çziliydi bunlar ne anlama geliyo allah rızası için yorumlayınnn

  bu ne demek oluyo arkadaşlar bi türlü yorumlayamadım bana yardım cı olun lütfen bu ne anlama geliyor lütefen yorumlarınıza ihtyacım varrrrrrrrrr

 40. merveciğim ben yaşadığım kentte kaldım elimde yeşil elmalarla otobüse binemedim benim otobüsüm gelmemişti ve ben uyandaım sol tarafımda kalbimdeçok ağrıyordu yani kalmak benim için hayırlıymış nitekim öylede oldu hayırlısı hakkında.

 41. esraaa said:

  s.a ben ananeme sevdiğim kisi hakkımda hayırlımı diye baktırdım.ilkinde bembeyaz koyunlar görmüş sütlü sütlü mandalar varmıs koyunlar mandaların yanına gidiyormus.ikinciye baktırdığımda bembeyaz agac yongaları görmüs ama tren yolunun üstüne atmıslar yongaları sonra tren üstünden gecmis ama yongalar hala tertemiz ve beyazmış ücüncüye de yine beyalık ve yeşilik görmüs hatta camide falanda görmüş.bunlar ne anlama geliyo hayırlımı bu kisi benim hakkımda.ananem hepsinde hayırlı olduğunu söyledi.sonra kurandan h(hayır) ve ş(şer) harfine bakılıyormus onuda yaptırdım ve ondada hayırlı daha cok cıktı. yardım edin rüyaların anlamını yorumlayan biri varsa cvp yazsın lütfen

 42. meral said:

  mrb canım ben bir zmanalr yapmıştım istihare seviyordum da ama istiharemde olumsuz şeyler çıktı ve istihareden sonra biz hep kavga ettik ve iş gitgide restleşmelere gitti gördüğüm rüyadaki gibi 2,5 ay sonra ayrıldık ne kadarda gördüğüm rüyayı inkar etsemde içimde kalbim inkar etme boşuna kaçış yok dei ve biz ayrıldık sonra şükür namazı bilke kıldım RABBİM ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ OLMAMŞI VE SENİN DEHAKKINDA HAYIRLISI OLSUN .zaten iş olacağına varıyor namazdan sonra kaderin o şekilde yazılıyor üzülme derim .

  • merve said:

   sevgili kardeşim olumsuz gördüm dedin renkleri mi grdün kırmızı siyah

 43. kafası karısık said:

  s.a ben su anda nişanlıyım nişanlım için istihareye yattım 1 gunu sıyah gıyen bır kadın gördum2 gunu kırmısı gıyen bır kadın gördum 3 gunu ise nıasnlım arabasını gördum arabasıda sıyah rebnklıydı 4 gunu yıne aynı arabayı gördum .daha sınra arkadasıma yatırdım oda ılk gun uyanmasına yakın önune dusen 3 tane sıyah böcek görmüş 2 gunu ise esinin ve kendısının kırmısı gıydıgını görmus .baska bır arkadasıma yatırdım oda ş yerındekı butun arkadaslarının sıyah gıydıgını görmus ve sadece masaının uzerınde duran sapalrı yesıl olan bır saat görmus bun dışında hıc bır arkadasım ve ben yesıl görmedık hep sıyah ve kırımısı görduk ne yapmalıyuım bılmıorum acaba ben rabbım ebasvurdum eger hakkımda hayırsız ise rabbım bu ısın olmasını engellermı bır yerden bır sebep gösterırımıbana cvp yasın lutfen ne yapıcam bılmıorum

 44. merve said:

  arkadaşlar lütfen yorumlayın rüyamı bende anlayamadım 3 gün istihareye yattım 1 gün görmedim hiç bşy 2.gün yine oyalı yazma aldıgımı gördüm 3. gün üzüm yedigimi ve yazma aldıgımı grdüm bide bi yatagın üstünde mavi beyaz çizgili bi örtü örtülüydü onu grdüm renkleri çok dikkat çekiciydi açık mavi ve beyazdı….lütfen yorumlayın rüyamı arkadaşlar..

 45. merve said:

  ii günle ben merve istihareye niyet ettm ve yattım rüyamda yeşil üzüm yedigimi gördüm bide 3 tane kenarı oyalı yazma grdüm bu nedemek oluyo lütfen yorumlarsanız sevnrm

 46. iyi akşamalr mine sesimi duy lütfen istihare kişi için değişmezmi yani muhakkak gördüğümüz rüya çıkar mı zaman kavramıyla da ilgili konuşmak istiyorum ileriki zaman için de geçerlimidir yani eninde sonunda çıkarmı rüyamız.

 47. çiğdem aslan said:

  merhaba arkadaslar yorumlarınıza cok acil ihtiyacım var lütfen yardımcı olursanız cok sevinirm.istihareye yattığım da rüyamda bir eve dikiş makinası almaya gidiyordum.beyaz gömlek giymiştim ama içimde siyah atlet vardı ve beyaz gömlekten siyah atletin görünmesinden cok rahatsız oluyordum.gittiğim evden apar topar cıkıp arabaya bindim.sonra da beyaz mavi çizgili çorap gördüm.BU RÜYAMI YORUMLARSANIZ COK SEVİNİRİM …şimdiden çok tşk ederim Allah Razı Olsun 🙂

 48. Merhaba ben de dün gece istihareye yattım.İlk gördüğüm rüyayı tam net hatırlamıyorum bi derenin içindeyim su öyle hızlı akıyor ki düşmemek için bir çardak ayağı gibi birşey var ona tutunuyorum.su çok berrak ve hızlı.Bu rüyadan uyandığımda kendimi inanılmaz ferah hissettim.Ancak sabah sadece bu kadarını hatırlayabiliyordum.Gece diğer bir rüyam şöyleydiRahmetli dedemlerin evindeyiz köyde.Heryer inanılmaz yeşil.Açık kahverengi bir köpeğimim varmış oynuyor bahçede.Birden köpek bembeyaz bir tavşanı kovalıyor.Deli gibi koşuyorlar bahçede.Zarar vermekten ziyade oynuyorlar diyebilirim.Son rüyamda isedeniz kenarındayım kuzenlerle.denizin kumsala yakın tarafları hep yeşil çimen.Evet yosun değil çimenler vardı.Kısa bir süre yüzdüğümü gördüm.Normalde de çok rüya gören bir insanım o yüzden bir karara varamadım.

 49. merhaba arkadaşlar.bende benimle görüşmek isteyen biri için istihare yaptım rüyamda onu sisli bir pencerede beyaz bir tişört giydiğini ve bana gülümsediğini gördüm çok etkilendim beyaz iyi derler fakat ben hayırlı olmadığını düşnyrm tanıdıgım kadaryla istihare belli bir zaman için midir yoksa o kişi için değişmez mi…yorumlarınzla blgilendirrsenz sevinirim

 50. LÜTFen biri yorum yapsınnn… iki gece istihare yaptım.. birinci gece fındıklıkta geziyordum. ama elimde yesil bi biçak vardı.. ikinci gece ise kırmızı güller gördüm ama beyaz tüle sarılmış yaptırılmıştı ve evlenmeyi düşündüğüm kişiyi gördüm beyaz gömlek giymişti. istemeye geleceklerini gömleğin nasıl olduğunu soruyordu.. bi yorum yapın rica ediyorum

 51. MeMoCaN said:

  @Bo$ver:)

  Merhaba arkada$im. Aileler istemiyorsa zaten bu bir i$arettir. Sevdigin ki$iyi her zaman bulursun ama aileni kaybedersen eskisi gibi olmasi icin cok ugra$ verirsen ve bu ugra$lardan sen zararli cikarsin. Rüyanda da zaten hayirli bir$ey olsaydi o zaman sana anlamsiz gelmezdi rüyan. ALLAH yar ve yardimcin olsun.

  Bu arada bana gelince. Bi arkada$im var birisinden cok ho$laniyor. Ama cocuk pek pas vermiyor ve hatta arkada$im caktirmadan anlatmaya cali$sada cocuk olmaz dedi. Kendisine de dedim yahu birak bo$ver diye ama dinletemiyorum. Feci $ekilde a$ik oldu ve cok etkilendi. Istihare’den bahsedince nolur yap dedi. Bende bu gece nasip olursa yapacam in$allah ama kötü bir$ey cikarsa onu üzmemden korkuyorum. Sonucta arkada$imin kötülügünü istemem. Hakklarinda hayirlisi neyse o olsun ne diyim…

  Selam ve Dua ile…!

 52. Boşver :) said:

  Merhaba arkadaşlar.. Bende dün sevdiğim kişi benim hakkımda hayırlımı hayırsızmı diye annemi istihareye yatırdım. Bi evin önünde dipdibe biri siyah biri kırmızı araba görmüş. Bu hayırsız olduğu anlamına geliyor. Zaten o alevi ben sunni iki ailede pek istemiyor. Ama birde kırmızı kurdale varmış binanın önünde. Annem bu arabalar ne zaman hareket edecek demiş, ordaki bir kişide bu arabalar ayrılmıcak böyle kalıcak bu kurdaleyi geçmekte yok demiş. Renkler hayırsız diyor ama rüya tuhafıma gitti sanki bişy anlatıyo? Evlenmek hayırsız olabilir evet ama sizce rüya ne anlama geliyo? 😦

 53. bence evlenmemeniz hayırlı yani gemiye inmeden dönmüşsünüz eve .ama 7 kez yatın derim

 54. merabalar ben aysen bende istihare namazı kıldım sevgilim için rüyamda denizin ortasında çok çok büyük bi gemi gördüm ben o gemiye doğru küçük kişiye ait bi uçakla uçuyodum ama hava kapalı hatta ürkütücü derecede siyah bulutluydu gemiye inmeden döndüm ve evime doğru uçtum ama eve geldğimde elimde nikah şekeri tarzı bişey vardı uçuk yeşildi ve daha sonra havayı aydınlanmış gördüm ve yeşil çim gördüm yorumlarsanız sevinirim teşekkrler….

 55. mrba.anneannem benim için istiareye yattı,evlilik için,ve gördüğü mercimekli köfte yapıcakmış bulgurunu falan katmış normal olarak sora arkaya buzdolabını açıp taze yeşil nane alıyomuş dolaptan ve tekrar bulgur koydugu kaba baktıgında koydugundan çok fazlalamış olarak görüyor.rica etsem bunun yorumunu yaparmısınız..

 56. BENİ İSTEMEYE GELDİLER İSYATİHARE YE YATT IM RUYAMDA BİR OKULA GİRİYORUM ORADA SIKIN TI İÇİNDE OLUYORUM ORADAN ÇIKIYORUM BEN BEYAZ PAMUK ĞÖRÜYORUM ONDAN SONRA BEYAZ BİR ATA BİNİYORUM AT ÇOK ĞÜZEL LÜTFEN SİZDEN YARDIM İSTIYORUM BANA ACİLEN CEVAP VERİN

 57. Bende evlenmek istediğim kişinin hakkımda hayırlı olup olmadığını anlamak için namaza yattım.Ailem hatta sülalem evlenme isteğime karşı çıkıyor bana yardımcı olursanız yorumlarınızla sevinirim.Rüyam şöyle iki kere yattım ben namaza 1.de lise okuyor oluyorum ve sınıfta oluyorum aynı sınıfta fakat farklı sırada da sevdiğim oğlan oturuyor,bana beyaz kağıda beni sevdiğini çok sevdiğini söyleyen yazı yazıp arkadaşlarla elden ele gönderiyor sonra bir oğlan dalga geçiyor ve bana laf atıyor bunun bu davranışına sevdiğim kızıyor ve tartışmaya başlıyorlar bende bana laf atan oğlana sen kimsin ne karışıyorsun diyorken haca araya giriyor ve o oğlanı bana laf atanı sınıftan çıkarıyor.Yemek zili çalıyor ve sevdiğimle yemek yemeye gidiyoruz bana elleriyle yemek veriyor sonra uyanıyorum.2.rüyamda da üniversitede okuyor oluyorum kuzenimle dersten çıkıyoruz evimiz köyde oluyor gidiyoruz benim canım süt istediği için süt ısıtıyorum derken yaşlı bir komşu geliyor annemler kimse evde olmamış oluyor sonra kadın kayboluyor ben kuzenime diyorum ki hadi eşşek arabasına binelim diyorum eşşek yakalamaya çalışıyoruz siyah eşşek oluyor bana kendini yakalatmıyor kaçıyor ama sonra beyez bir eşşek yanında yavrusu oluyor hiç kaçmıyor yakalamamıza izin veriyor ve uyanıyorum.Bu rüyalarıma anlam verirseniz sevinirim çok merak ediyorum lütfen yardımcı olun Allahın izniyle,şimdiden teşekkürler.

 58. RÜYANIZI YAZARMISINIZ MERVE HANIM.

 59. selam..ben biriyle evlenmek istiyorum ailemde istihare yaptı benim için ve hayırsız dediler sonra bende yaptım onlar yine hayırsız diye yorumladılar. gördüğüm rüyayı yanlış yorumluyor olabilirler o yüzen pek inamıyorum yorumlarına.ne yapmalıyım?

 60. selam-ı aleykum

 61. Tüfekçi said:

  İyi günler,sevgilimden ayrıyken kadir gecesi istihare namazı kılmıştım,onunla devam etmeli miyim diye,evlilik niyetiyle.Rüyamda bembeyaz bomboş banyo gibi beyaz fayanslı biyerde karşı karşıyaydık,yerde kahverengi bir küp vardı vazo gibi etrafı boncukluydu,hiç konuşmadan onu bana hediye olarak aldığını anlıyor birbirmize bakıp gülüyor sarılıyorduk.Bu rüyadan çok sonra barıştık,şuan birlikteyiz ama bu rüya hayırlı mıdır diye hala merak ediyorum,bembeyaz gördüm ama küp kafamı karıştırdı.Cevap verirseniz çok sevinirim teşekkürler…

 62. arkadaslar ruyamda gelin gormustum daha yakinda ayrildigim sevgilimle evleniyodu el eleydiler .. sonra o gelin yanima yaklasti gulumsuyodu bana benzemeye basladi fiziksel olarak.. bu ne anlama geliyo.. ayrilmdan 2 yil kadar once gormustum ruyayi.. hala etkisindeyim..

 63. Allah herkesin hakkında hayırlısını versin…

 64. Mine baya oldu konusmayali, sana bir mail attim. umarim okumussundur.
  Yorumlarin icin cok tesekkür ederim.
  Allah herkesin gönlüne göre versin, Hepimizin yüregine sabir dayanma gücü versin. Elbet birgün yüregimizin istedigi gibi olacaktir.
  Sabrin sonu selamettir diyip, hayatta ilerlemeye devam edelim bakalim..

  • berrak bana faceden ulaş bayadır girmiyorum burdan ve msn den mine lee diye geçiyorum facede

 65. guzel yesıl çeket almıssın hayırlı tabıkı oluyor bu

 66. m.kibar83@hotmail.com said:

  ceket aldım

 67. evt hayırlı oluyor kıbar arkadasım ama emın olmak adına 3 kez yıne dene ama hayırlı tabıkıde yesıl ne aldın nesne derken bu arada

 68. m.kibar83@hotmail.com said:

  yani o kişi benim evliliğim için hayırlı birimi diye yattığımızı ve rüyada o kişiden yeşil bi nesne aldığımızı görsek o kişi bizim hakkımızda hayırlı birimi oluyor.lütfen cvb minceğim.

 69. Berrak said:

  Ekledim ve mail attim Mine, cok tesekkürler ederim. En kisa zamanda yorumunu almak isterim…
  Hersey gönlünüzce olsun..

 70. slm herkeze yazdıklarınız gercekten etkıleyıcı ruyalar ama burda tartısılacak konularda var bence bana göre yattıgınız konunun hayrı dısında olup olmayacagınada yatmanız bence gerekır hayırla bu ayrı konu dıye dusunuyorum bırde berrak bana ulas msn bu benım mine_cangema@hotmail.com sana ruyalarını yorayım ayrıca fıkrımı soylemek adına olsun hadı neyse ıns dıleklerınız hepınızın olur

 71. berrak said:

  Canan yorumun icin cok tesekkür ederim.
  Bu is illa olacak diye bekleme gibi bi durumum yok zaten cünkü tamemiyle baglar koptu ve olmayacagi kesinlesti diyeyim… Ilk defa istihare yaptim, ister istemez bi umut olusuyor insanin icinde ama maalesef bosuna cikti. Hayirlisi buymus demekten baska yapabilecek bisey yok. Allah büyüktür .

 72. canan said:

  berrak
  rüyaların hayra işaret.. sana tavsiyem bu iş illa olacak diye bekleme umutlanma çok birbirinizin kısmetiyseniz zaten bir araya gelirsiniz, hayırlısı diye dua et sürekli eğer tekrar bir araya gelirseniz bir kez daha istihareye yatarsın ona göre bir karar alırsın

 73. gülcan ışık said:

  ben rüyamda sevdiğim çocuk için yattım hakkıma hayrlı mı die ve bana teklif edecek mi die ve rüyamda çocuk bir kızla beraber ve kız beni görünce o kız seni benden çok sevemz diyr ve o an çocuk benm elimi tutup alıp gtryr beni ama kız arkamzdan sürekli sinsi sinsi gelyr ve bize zarar veryr..sonra kırmızı bi kutu ve yannda beyaz şertlri var içinde yol haritası sonra denzn üzernde mermer basamklar var alçalp yükselen ve biz orda yürüyrz ve yolun sonunda insandan melek görüntsü var

 74. hergün bakiyorum yazdiklarima yorum yapan varmi diye ama halâ kimse bi cevap yazmamis :(( Yardim edecek, aciklayacak kimse yok mu ? 😦

 75. ilk istihareye yattgımda beyaz bir masanın üstünde 2 tane karton gördüm ilk karton siyahtı onun yanındaki 2.kartonda beyazdı ..2.gün yattıgımdabenim için hayırlımı değilmi diye yattıgım kişiyi gördüm öylece oturuyordu arkasıda bembeyaz bi fon vardı okdar parlaktıki beyazlık gözümü alıyordu. sonraki 2 gün hiçbirşey görmedim 5.günde 2tane rüya gördüm biri krem renginde bir ip 2.ciside benm üstüme tam olrak beyaz bir tül onun üstünede türk bayrağı örtmüşler ama sonra türk bayrağıyla beyaz tülün altından kurtuldummve ferahlık geldi bana bir yardı medin ne olur hayırmı şermi kafam karıştı :S

 76. buraya yazdiktan sonra,Sonkez dün gece istihareye yattim. Hayirlisini diledim ve rüyamda bi evdeyim. Normalde o ev 2 odali kücük bi yer olmasi gerekirken 2 genis ferah oda daha eklenmis, biri cocuk odasi bi erkek cocugunun bunu biliyorum, yatak odasi eklenmis. Karabalik ortamdayiz. Cay bardaklarini topluyorum. Sonra bi bakiyorum üzerimde gelinlik var ve basörtülü, bembeyaz.
  bu gördüklerimi yorumlarsaniz cok sevinecegim. Ve icim cok rahat diyebilirim… Hayirlisi ..

 77. 1 sene önce sevdigim kisiyle ayrildik. Ayriligimizin belirli bi sebebide yoktu. Nedense herzaman onun halâ bana karsi icinde biseyler oldugunu hissediyorum. Bazen ortak arkadaslarimizla konusuyorum oda onun hep benim hakkimda iyi seyler söyledigini söylüyor. Neden bitirdin diye sordugundada olmadi bitirdik bi kez gibi seyler söylemis ve istihareyi ögrendim. Hem ben hem arkadasim yatti. Ilkinde rüyamda üzerimde bi kirmizi tshirt vardi ve kayiyordu üzerimden kiziyordum düzeltmeye calisiyordum ama yinede kayiyordu sonra bi arkadas bana yesil bi tshirt uzatiyor ve gülümseyerek uyandim.Istihareye devam ettim ama bikac gece görmedim 3. gece rüyamda maydanoz dogruyordum ve ayran gördüm ayrica bi tanidigim kuzenim icin diyoruki, daha 3 ay bile nisanli kalmadilar hemen dügünü yapiyorlar bile gibi seyler söyledi .
  Arkadasimda ilk Siyah bi kadinla yufka ekmek actigini ve kücük oyulmus taslarin icinde su görmüs. 2. kez yattigindada köyde yesilliklerin arasinda yürüyormusuz beraber, yerde findiklar varmis ve ben bu sefer bembeyaz köy ekmegi yapiyormusum . Bu ne anlama geliyor ? Ilk defa istihare yapiyorum. Icim bi yandan rahat ve beklemem gerektigini hissediyorum. Ne yapmaliyim , Allah büyük diyip bekliyeyim mi yoksa bos umutlara kapilmamalimiyim ? Yorum yaparsaniz cok memnun olurum …

 78. yazgülü said:

  ahmet bey kalbe doğan nedir yani uyandığında huzursuz mu yokda ferahmıydı kalbi ablanızın.HAKKINIZDA HAYIRLSI OLSUN.

  • ahmet_istanbul said:

   evt çok ferahmış sen kafanı takma dedi tutdugun niye olucak insallah dedi…biraz zman sadece… hanı nekilde benim için ruyayayattıysa hepsinde hayırlı çıkıyo ben bunu oğrenmek istedim hayırlı oldugu zman niyetler kabul oluyomu ? gördüğü rüyalarda hep evlenirken çıkıyo düğün filan ve bi ardaşimda kendisiyle beni beraber evlenirken görmüş ve beyaz gelinli siyah takim elbise ve sonunda beyaz arbaya bin mişik ?

 79. ahmet_istanbul said:

  ben dini bütün ve kendisini allah yoluna adamış bi ablamı 7 gün istihareye yatırdım ve 5 gece hayırlı ıkı gece kırmızı görmüş ve sevdıgım ınsanın suan da başkasıyla konusuyo ılıskılerı ne duzey de bılemıyorum ama ıstıharede barışcaz dıye yattıgım ıçın bana en kısa zmanda barıscaksınız dedıler sızce benım için başkasının da yatması hayırlı olurmu ozmanda ne olucağı çıkarmı mümkünse mine hanım sizden cevap beklıyorum benım sevdiğim insanın da adı mine ve çok sevıyorum. şimdiden teşekkur…

 80. merhaba ayrı olduğum sevgilimle tekrar barışıp evlenicekmiyiz diye istihare namazına yattım. gece rüyamda düğün merasimindeymişiz herkes bembeyaz giyinmiş ve beyaz renkte yeşil yapraklı gelin çiçeği dağıtılıyor ablamada veriliyor ablamın eski sevgiliside ordaymış ablam ağlıyor çiçek alev alıyor. acaba sevdiğim kişiyle barışabilecekmiyim yorumlarınızı bekliyorum ..

 81. s.a bende bırı ıle gelecegm nasl olucak dye yattm ıstıhare namazına guzel bır kız cocugu gordm amnlamı ne acaba

 82. slm mine hanım size istihare hakında bişey danışmak isterim bu aralar kafama çok takılan bişiler var size nasıl ulaşabilirim msn niz varsa verirmisiniz

 83. fatıh ruyada olumlu bır sey var ama hayırmı olucagımı tam kestırmedım yıne yatır bu net degıl yormak ıcın eksık yormamak adına derm yanı

 84. hande senın ruyanda hayırlı ve aydınlık ayrıca evlenılecek yazısı gormen ısaret olucagına yonelık yınede yat bır kackez her ruyada baska ısretler vardır ıcın rahat etmesını ıstıyorsan sen ıyı olanı zaten sececeksın ruyaya bakılırsa …

 85. slm herkeze emel o sevdıgın kısı özledıgını soyluyorsa onun durumlar malum olmus ayrıca ruya guzel ıns olucak gıbı yınede bı kac kez yıne yat derım.

 86. bende 3 gundur ıstahareye yatıyorum sevdıgım adamı goruyorum hep yesıllık ev sıyah araba beyaz gelınlık hep benı ozledıgını soyluyo bız suanda ayrıyız ne anlama gelıyo soylermısınız

 87. s.a arkadaşlar.benim görüştüğüm evlenmeyi planladığım bir erkek arkadaşım var.ikimizin niyetide evlenmek.kız kardeşim benim onunla evlenmemin benim için hayırlı olup olmadığını anlamak için istiareye yattı.o gece çok güzel bir rüya görmüş.bembeyaz bir oda içinde bir beyaz masa ben başında duruyorum masanın elimde beyaz bir kutu.içi tomurcuk doluymuş.masanın üstüne bir tane atınca aniden kocaman bembeyaz güller açıyormuş. rüya bukadar çok ferah ve güzel uyanmış.acaba kızkardeşimin beni niyet ederek yatması ve bu rüyayı görmesi niyetin cevabını verir mi? tekrar yatmaya gerek var mı? bende dün gece yattım.beyaz bir oda koltuklar var oturma odası gibi.yanımda evlenmeyi düşündüğüm kişi var karşı duvarda yazılar yazıyordu.kocaman evlenilecek yazısı gördüm.ama yanındakileri okuyamadım çünkü hemen kaçtım korkuyla uyandım.belki tüm gece korkarak beklemenin bir sonucudur bu.kötü bişey görürüm diye.birazda içim sıkıntılıydı zaten.tekrar yatıcam.ama kızkardeşimin gördüğü benim için hayırlı mı? cvp bekliyorum arkadaşlar.gerçekten bilen biri yazsın lütfen.

 88. Selamün aleyküm, bende evlenmekte karara vardığımız bi kız için istiareye yatmıştım, bende de aynısı oldu; yani..Rüyada: Bi komşu kızının elinde (ki bu kızı tanıyorum arkdaşım) beyaz bi poşet ve simasıı belli olmayan siyah tişörtlü bir erkek… Ne demek şimdi bu yardımcı olursanız sevinirim, Allah razı olsun ..!!

 89. merhabe bende evlenmeyi düşündüğüm sevgilim için istihareye yattım o gece cok kavga etmıstık onunla gelecekte hayırlı bı ewlılıgım olup olmucagı suphesi vardı içimde ama rüyamda yemyeşil cok gusel bi yerdeydık lıse balom varmıs o bana cok kotu davranıodu gormezlıkten gelıo ters cevap verıodu bn ses cıkarmıyordum sonra bırden onu kaybettım goremedım yeşillikler içinde onu aramaya devam ettım bı masada anne ve babamı gördüm sevgılımınanne ve babamı gormesını ıstemıodum nıeyse sonra uandım lütfen acilen bi cevap bekliorum

 90. büşra said:

  mrb arkadaslar dün gece bende istiare yattım ve 4 snelik çıktıgım cocuk benım ıcın hayırlı mı değil mi die ve rüyamda para gördüm ıhlamur gördüm ve abımın sözlüsünün üstünde kırmız badi kırmız etek vardı yanı baştan aşağı kırmızıydı dün ilkk defa yaptım ve ınanamıyorum haln yada inanmak ıstemıom sizce nsl bu rüya lütfen bana bi öneride bulunun yardımcı olun smdeden cok saolun

 91. hayirli geceler ben tekrar istihare yaptim bu sefer erkek arkadasimin annesini,babasini gördüm annesinde bir siyah esarp ve beyaz gömlegi vardi babasi ise bir takim giyinmisti gri rengi beyaz gömlek ve erkek arkdasimla hepsimiz bi yerde duruyorduk,ben rüyamdan birsey anlamadim,hayirlimi degilmi?? tekrar yatayim mi? lütfen yardimci olun lütfen

 92. merhaba bende istihareye yattım.bi kere yatmadım ama baya bi yattım sevdiğim çocuk için üstünde boğazlı bi kazak vardı altındada koyu kadifeden yeşil bir pantolon ilk gördğüm istihare bu. ve dierleride buna bnzer beyaz fln gördüm hayırlı diceksnz sana ama işte o sevdiğim çocuk beni sevmiyo hatta nefert ediyo yüzümü bile görmek istemiyo ilerde bana hayrlı mı değlmidir sizce yardımlrnızı ve yorumlrnızı bekliyorum şimdiden allah razı olsun

 93. merhabalar ben istiareye yattım rüyasını gördüm ama tam olarak yorumlayamadım bana yardımcı olursanız çok sevinirim..bi kiş için istiareye yatmıştım rüyamda kalbimdeki kişiyi eski yaşanmış şeylerle birlikte yeşil ve beyaz gördüm daha sonra yine yattığımda sadece kırmızı gördüm bu rüya ne anlama geliyor yorumlarınız için şimdiden teşekkr ederm…

 94. merhabalar,bi arkadas benim icin istihareye yatti ve uzun bir yol gördü hic bir renk görmedi ama giden yol tarikat yoluydu acaba ne anlamina geliyor?? hayirlimi yoksa degilmi?? cevaplarsaniz cok sevinirim

 95. Merhabalar;
  İstihare namazı kıldım sevdiğim insan ile şu anda ayrıyız. Benim için hayırlı mı tekrar bana dönecek mi diye istihare yaptım. Rüyamda hala bana dargın olarak gördüm. Yorumlarınız için şimdiden allah razı olsun hepinizden

 96. gül mine akyıldız said:

  Meraba arkadaşım benim için istihareye yattı rüyasında üzüm bağı içersinde iki üç tane siyah üzüm daha sonra bir poşet beyaz üzüm gördüğünü söyledi acaba evliliği düşündüğüm kişi benim için hayırlımı olacak yorumunuzu bekliyorum tşk. edrim

 97. sevgili aslı yazdıklarınızı okudum.. yazdıklarınız için cok teşekurrler.. sevgili yazgülü dediğinizide yapacagım zaten aşk bekleyip sabretmek değilmidir bende onu yapacagım.. ama inanın ben onun bana dönmesi için bir erkeğin belkide yapmaması gereken herşeyi yaptığıma inanıyorum dahada yapacagım.. Allahım büyük o yaptıklarımı biliyor ve görüyor.. hamdolsun rabbime o kızı ne kadar cok sevdiğimide biliyor ve görüyor.. ama yüce rabbim sevgiye bakmaz biliyorsun hayırlı mı, değilmi ona bakar.. ondan sonra verir.. bende hayırlı olsun diye Allaha her zaman dua ettim ve duada ediyorum etmeyede devam edecegim ben Allahımdan umidimi kesmedim daha .. ne olur sizde dualarınızı eksik etmeyin.. yorumlarınız için Allah razı olsun… hayırlı aksamlar

 98. sevgili yorgun, istihare ruyalarından bağımsız olarak ruyalarda kehanetten ziyade harekete geçirme özelliği olduğunu düşünüyorum ben. durdugun yerde durmaya devam ettiğin müddetçe değişecek hiçbir şey olmayacak hayatında. bence sana da görünen sevgilinin sana dönmek istediği fakat belki o da bir şekilde senden adım bekliyordur. malesef ki bu hep olan şeydir kızlar erkekten adım bekler. ne olur sen arasan? sen adım atsan? olmazsa da ya ben içimden geleni yaptım mutlu olmak istedim o istemiyorsa ne yapabilirim diyemez misin. ve bir de onun da seni bekliyordum demesini düşün. mutlulugu yakaladığını düşün. olay nedir bilmenin de gereği yok neden ayrıldınız neden sen ondan haber bekliyorsun filan gerçekten bunlar önemsiz. eğer aşksa istediğin bunun için her şeyi yapmanın gerekliliğine inanmalısın. üç ay beklemişsin bir de gerçekten ciddi sabır lazım ya aşıkken nasıl durur insan bu kadar zaman ve ruyanda sana kızın da senle olmak istediği görünürken. yorgun kardeşim ya da abim arkadaşım gerçekten seviyorsan Allah dilerse olacaktır yalnız sen yerinde saymaya devam ettiğin müddetçe değil. yaşamımız boyunca kaderin bize gösterdiği işaretleri iyi okumaya çalışmalıyız. sen dilersen Allah da diler senin için iyiyse ona izin verir. biz kaderin kuklaları değiliz kaderimizi seçimlerimizle belirliyoruz lütfen bunu düşün ve harekete geç. bu kadar ruyalarla yol belirleyecekseniz size sunduğu olanakları görmezden gelmeyin. ruya size hayatınızı mutlulugunuzu bahşetmez aklını başına devşir der. ve bence senin ruyanda sorman gereken dönecek mi dönmeyecek mi diye kehanetvari yaklasımlardan ziyade bu insan benim için hayırlı mı sorusunu sormak olmalıydı. bu ruyalar bizim seçmek ve olmak istediklerimizin görece hayrını bildirir. olacak olmayacak sizin yaklasımınızla hareketlerinizle belirlenir. üzüldüm sana bunları yazmak istedim. lütfen oturup da bekleme yoksa daha kaç üç ay canından can gidecek. hiçbir şey kaybetmeyeceksin aksine her halükarda sen kazanmış olacaksın. eğer gerçekten aşkı her şeyin üstünde tutuyorsan ki aşk dediğimiz her anlamıyla bizi insana ve tanrıya ulaştıracak aşktır sevdiğin kişiyle görüş. zaman geçiyor.
  sevgiler

 99. yazgülü said:

  hayırlı günler yorgun rumuzlu kişi bende rüyamda bana bir şey veriyordu ben almıyordum evlenmeyi düşündüğüm erkek 4.kez söylemesinde aldım 3 yıl oldu hala tekrar bi dönüş olmadı acaba 4 yıl mı anlamıydı yeşil renk görmüştüm bende .zaten beyaz -yeşil hayırlı anlamı.demEkki bekleyeceğim o zamanın gelmesini sizde bekleyin derim hakkınızda o zaman hayırlısı demekki.

 100. slm arkadaşlar bende ayrıldığım kız arkadaşım için bana geri dönecek mi diye istihareye yatmıştım.. bir ara ruyamda kız arkadaşımın bana telefonla mesaj attığını gördüm. mesajı tam hatırlamıyorum ama şöyle yazıyordu: sanırım sana geri donmeyi düşünüyorum devamında bir iki sey daha yazıyordu.. telefonun mesaj kısmını açtığımda çok parlak beyaz bir işik vardı.. ruyanın kendisi zaten beyaz renkli idi. ardından bir gülme sesi iştiyordum sesin geldiği yere baktığımdı beyaz bir diş göruyordum ve ardından bir ses bana: gördünmü Allah eğer dilerse olur.. diyordu..bu ruyayı gorduğum üç ay oldu ama daha hiç bir gelişme olmadı.. ruya yı yorumlayabilirmisiniz.. Allah yar ve yardımcımız olsun..

 101. karanfil said:

  merhaba arkadaşlar nişanlımı 6 aydır tanıyordum ve evlenmek istiyorduk bende bir arkadaşımdan istiareye yatmasını istemiştim o da rüyasında elma şekeri görmüştü elma şekeri rengi kırmızı fakat içi beyazdı aynı zmanada elmanın tadını düşünmüştüm şekerli hayırlı olmaya yorumladım bu konuda bilgisi olan varsa lütfen allah rızası için bişeyler yazsın sevdamasaliminprensesi@hotmail.com

 102. Nişanlıydım ve mutsuzdum, istihare namazı kılıp duasını edip acaba kimle evlenicem niyetiyle uyudum. Rüyamda, tanıdığım bir devlet adamını gördüm, onunla beraberdik, annemde eşiyle beraberlerdi, eşi anneme kağıt para verdi..! bu rüyaynın anlamını merak ediyorum ben şuan nişanlımdanda ayrıldım. saygılar

 103. hayırlı günler 1 yıl önce erkek arkadaşımla evlenecek miyiz diye istihareye yattım yemyeşil ağaçların masmavi denizin olduğun bir tatil yeri gördüm burda bir resim vardı üzerinde kocaman bir kuş çizilmiş ve ufacık bir yerinde kırmızı bir leke bulunuyordu sonra onun bulunduğu yerden çıktım dışarıda ferah bir hava hissettim masada önüme bir kalıp beyaz peynir ve yemyeşil iri iri üzümler geldi rüyadan uyandığımda kendimi çok iyi ferahlamış hissettim bende hayra yordum dün erkek arkadaşımla ayrıldık bir daha beni arama dedi ama ben bu rüyanın hayırlı olması dolayısıyla onun geri döneceğini düşünüyorum ayrıca Allah ıma dua ediyorum çünkü onu çok seviyorum lütfen bana yardımcı olun sizce gördüğüm rüya hayır mı şer miydi bir mucize geri dönebilir ve evlenebilir miyiz

 104. yazgülü said:

  demekki hayırsızmış bazı problemler oldu mu?içiniz ferhmıydı yada sıkıntılımıydı kaç gece yattınıız?hakkınızda hayırlısı olsun.bence 7 kez tekrardan yatın.ALLAH YARDIM EDER.

 105. Burçin said:

  Ben dün akşam istiareye yattığımda kasa kasa domates nar gördüm ve evlenmiştim 2 tanede çocuğum oldu biri kızdı biriside erkek.Daha önce bu kişi için yattığımda yeşilleri görmüştüm hep kafam şuan çok karıştı çünkü son zamanlarda yattığımda hep karışık görüyorum yardım ederseniz çok sevinirim….

 106. yazgülü said:

  BENDE YEŞİL GÖRMÜŞTÜM İLK GECE YATTIĞIMDA VE SAĞ TARAFIMDA YÜZÜM KIBLEYE DÖNÜK SABAH EZANINDA UYANMIŞTIM UYANDIĞIMDA KALBİM SANKİ UÇACA GİBİYDİ ELİMLİ KALBİMİN ÜZERİNE KOYDUM TIPKI KELEBEĞİN UÇMASI GİBİYDİ HAYAIMDAHİÇ BÖLE HUZURLU HİSSETMEMİŞTİM.:D ALLAHA EMANET OLUN.

 107. kalbim gayet rahat ve huzurluydu rüyamda bile ben beyaz gördüm o benim hakkımda hayırlıdır diye seviniyordum..İçim çok rahat sanki istediğimi aldım gibiyim 🙂 teşekkür ederrim cevap verdiğiniz için SELAMETLE 🙂

 108. yazgülü said:

  şayet kalbiniz huzurla doluysa ve uyandığınızda huzur doluysa gerek yok nasıl hissediyordunuz sıkıntılı kalbiniz da ağrı yada kalbiniz huzurlumuydu gördüğünüz rüyayı net bişi ekilde hatılıyormusunuz? şayet net görmediğyseniz ve içinizde vesvese varsa emin olmka için 7 kez yatılmalı.HAKKINIZDA HAYIRLISI OLSUN.

 109. yazgülü said:

  şayet kalbiniz huzurla doluysa ve uyandığınızda nasıl hissediyordunuz sıkıntılı kalbiniz da ağrı yada kalbiniz huzurlumuydu gördüğünüz rüyayı net biş ekilde hatılıyormusunuz? şayet net görmediğyseniz ve içinizde vesvese varsa emin olmka için 7 kez yatılmalı.HAKKINIZDA HAYIRLISI OLSUN.

 110. selamünalyküm bende bu gece istiare namazı kılıp uyudum hakkımda bi insanın hayırlı olup olmadığını görmek için.Rüyamda da bir bacağa yetişecek kadar kar yağdığını gördüm bu ilk kıldığım namazdı ve bundada beyaz gördüm bi daha kılmam gerekiormu yani 7 sefer kılmam lazım mı cvb bekliorum inşallah…Allah’a emanet olun

 111. açıklamanız için tşk ederim 🙂 evet uyandığımda sağ tarafımdan uyandım ve de yüzüm kıbleye dönüktü bu şekilde uyandığım içinde mutlu olmuştum tekrardan tşk ederim 🙂 Allah a emanet olun.

 112. iyi akşamlar sevda hanım istiharede beyaz görmek hayırlıdır ve kalbiniz huzurlu olduğunu söylediniz buda iyi şayet sıkıntılı yada kalbiniz ağrısaydı hayırsız anlamı taşır.yeşil ve beyaz görmek hayırlıdır.bide uyandığınızda sağ tarafınızda mı uyandınız yüzünüz kıbleye doğru dönükmüydü.gördüğünüz rüya netse yatmanıza gerek yok emin deilseniz şayet tekrar yatın derim toplam7 geceyatın zaten kalbinize zuhur eder.HAKKINIZDA HAYIRLISI OLSUN.mavi renk görmek ümide ve umulanin olacagina isaret eder.

 113. acil cevap bekliyorum 😦

 114. s.a ben ilk gece istihareye yattım sevdiğim insan benim için hayırlı mı değil mi diye. ve rüyamda beyaz gelinlikler gördüm.Ve ben o gelinliklerden birini giymiştim evleniyordum.Bu benim için hayırlı mı şimdi.Birde mavi elbisede görmüştüm ve daha sonra o mavi elbiseler beyaz gelinlik oldu.Sabah uyandığımda da kendimi çok huzurlu hissetmiştim.Bir sorum daha olacak istihareye 1 gece yatmak yeterli mi?Ben bu rüyamı ilk gecede görmüştüm çünkü yoksa devam etmeli miyim?

 115. yazgülü said:

  slm buket hanım 7 gece yattınız mı ve kalbiniz uyandığında sanki daralırcasına ağrıomuydu kalbinşz daralıomuydu yoksa ferahmıydı bi rahatlama hissetmişmiydiniz.ben kendimden biliyorum namaza niyet ettiğim an kalbime sanki ağrı saplanıyordu ve rüyamda harfi harfine çıktı 5 tane siyahlı beyazlı gelinlik üztünde gül görmüştüm ve geröek hayatımda da tam 5 gün sonra hayıresız olduğunu anladım bitti .kalbinizi dinleyin.HAKKINIZ DA HAYIRLISI OLSUN.

 116. Slm.

  Ben ve annem sevdiğim kişi için istihareye yattık onun benim için hayırlı olup olmadığını görmek için. Ama annem rüyasında bordo renkte yeşillikler içinde bir at ve sevdiğim kişinin annesine siyah bi elbise verdiğini görmüş. Bense krem renkli taştan evlerin olduğu büyük bi köy ve o köyün insanlarının dısarıya astıgı krem ve beyaz renkte çamaşırlar gördüm. Lütfen bana yardımcı olurmusunuz. Ben yorumunu yapamadım.

 117. ılayda said:

  ben acıl bı cevap beklıyorum ıstıhareye yatıyorum ılk gun gordum ılk once beyaz sonra sıyah sıyahı tercıh ettım sonra dısarı cıktım beyaz kar gordum elımde beyaz bı kar topu sonuc ne acaba

 118. gördüğün nesne yada cisim de önemli onun rengi bildiğim kadarıyla canım evet HAYIRLISI OLSUN.

 119. ferhan said:

  sağol bana cevap verdiğin için ben onun için hayırlı değilsem o da bana değildir allah yardımcımız olsun inşallah..

 120. MELTEM said:

  beyaz ve yeşil hayırlı sarı ,kırmızı, siyah hayırsız demek canım

 121. ferhan said:

  ben tekrardan yatıcam ama bu renkler ne anlama geliyor onu bilen var mı??

 122. MELTEM said:

  emin olasıya kadar istihare ye yatın bence kalbiniz emin olasıya demek istediğim HAKKINIZ DA HAYIRLISI OLSUN.

 123. ferhan said:

  merhaba arkadaşlar
  ben erkek arkadaşımın hayırlı olup olmadığını görmek için bu rüyaya yattım yeşil gördüm ama yinede emin değildim.aynı şekilde erkek arkadaşım da yatmış o da yeşil mavi ve kırmızı görmüş.bu ne anlama geliyor ne olur ACİL bana bu konuda bilgisi olan birisi cevap yazabilir mi??
  Hayırlısı inşallah.

 124. yeliz said:

  arkadaşım beim için istihareye yattı rüyasında bir mezarlıkta görmüş dört mezar varmış ve mezarlardan biri kalkmış ona bir kitap atmış çok korkmuş sesli ağlıyormuş ve sonra kocaman beyaz br zarf görmüş ve zarfın içine girmiş ve mezardan kalkan hayırlı zat zarfın üzerine su dökmüş bu istihareyi benim evliliğimin hayırlı mı değilmi öğrenmek için yatmıştı sizce bu rüyanın tabiri nedir hayırlımıdrı sizce arkadaşım başka hiç birrenk hatırlamıyor sadece beyazı hatırlıtıyor

 125. arkadaşım benm için istiareye yattı ve rüyasında bnim için gördüğü rüyayı başkasına anlattığını gördü . ve o rüyada siyah ve beyaz iki renkli bir elbiseli bir kadın gördü.beyazın kenarlarından ışıkların parladığını ama diger yanınında siyah olduğunu söyledi. .siyah ve beyazın böyle yanyana gözükmesi ne anlama geliyor lütfen bir cevap verin çok önemlii ..

 126. SEHA GÖZ said:

  E.S
  Öncelikle tüm katılımcılara en içten dileklerimle selamlarımı sunarım .Benin bu siteyi tanımam AKWA vasıtasıyla oldu ve buraya yazdığım ilk yorum .Açıkçası istahare olayı benim oldukça ilgimi çekti ve ilk yorumumu bu kanuyla ilgili yapmayı uygun gördüm.İstihare olayının toplum tarafından çok dejenere edildiğini düşünüyorum .Çünkü ,istihare öncelik sırasına göre olabilirliği olan bir konu.İstihare koşullarının oluşması için ilk önce istişare yapılmalı,hepinizinde bildiği gibi istişare karşılıklı mantık çerçevesi içerisinde yapılan kişiler veya eylemler arsındaki olabilirliği ölçüp biçme ve çıkan sonuç üzerine olumlu veya olumsuz hareket etmeyi sağlayan fikir alış verişidir.Bu bağlamda baktığımız zaman ALLAH önceliği insan iradesine vermiştir, ama çoğu insan ALLAH ın ona verdigi ve yaradılmışlar içinde ayrıcalıklı kılan muhakeme , olayları yorum ve idrak etme yetnegini göz ardı etmesini sağlar ,buda insanın kendisine yaptıgı en büyük hatadır. Nihayetinde bizler EŞREF-İ MAHLUK fıtratında yaradılmış varlıklarız ve bizi yadılmışlardan ayıran yagane özellik iradedir .İstihare tabiki önemli hata çok hasas bir olay.Fakat yeri ve zamannı ,nerde kullanılması gerektiyi çok iyi tayin edilmeli .Az önce gelen yorumları okurken bir tenesi dikkatimi çekti ,arkadaş diyorki,”Her şey yolundaydı ,tam evlenmek üzereydik istihare kötü çıktı ayrıldık”. Bu nasıl bir gerekçe nasıl bir handikap anlamak güç doğrusu.Yani iki sene dir anlayamamış tam evlenmek üzere böyle bir gerekçeyle olayı bitirmiş.Böyle durumların istihare kavramına zarar verdiğini düşünüyorum .Sözün özü önce istişare eyer kişiler bu fikir alış verişlerinden muğlakta kalırlar veya olur veye olmazları eşitse akabinde istihare yapilır ve çıkan sonuçca göre hareket edilir.Melesef biz insanoğlu nedense karar verirken gerekli alt yapıya sahip olmayınca hemen kolay yolu seçip sıralamayı karıştırıyoruz.Oluşan sonuçlarıda kendi davranışlarımızı yargılamadan hemen kendimizi aklıyoruz ama unutulmaması gereken nokta biz insanız ve RABBİM bize akıl diye bir niğmet bahşetmiş ve yüce KURAN-DA süreki “DÜŞÜNMEZMİSİNİZ “vurgusunu yapmasının sebebi hiçde gözaradı edelmemesi lazım.SELAMETLE.

 127. Mevlid kandili gecesinde değişik bir isitare rüyası gördüm.Lütfen biri yorumlasın.”Rüyamda aniden biiryle nişanlanmışım parmağımdaki alyans çok geniş,annem yüüzğü daralttırmak için alıyor.Dedem aniden nişanlandığım için kızıyor.Sonra ben ıspartaya babamın köylülerinin olduğu bir eve gidiyorum.(ıspartayla geçrekte ilgimiz yok.babamda vefat etti gerçek hayatta) Ispartadaki eve babmı görmeye gitmişim,hamile yeşil gözlü bir kadınla tartıştık.Sonra ordakiler bana beyaz masa örtüsü serili üsütnde tabaklarda beyaz yemekler olan bir masanın başındaki snadalyeye beni oturttular.Bana büyüklü küçüklü inci kolyeler verdiler,kolyeler parlak beyazdı.Ben bu rüyadan tam net bişey çıkaramadım.Ama çok huuzrlu uyandım.Biriis yorumlarsa sevinirim acilen

 128. yazgülü said:

  eğer gönlünüz uyandığınızda ferahsa ve sağ tarafınızda kıbleye dönük uyandıysanız güzel demektir yani uyandığınızda rüyayı net hatırlıyormusunuz kalbiniz sıkıntılımıydı peki?ama yeşil görmüşsünüz o da hayırlı demektir eğer emin değilseniz 7 gece yatın .Hakkınısa hayırlısı olsun..ALLAHA DANIŞAN PİŞMAN OLMAZ.

 129. yazgülü said:

  hayırlı kandiller zuhal hanım anlamadığım benim rüyayı gördünüz ve gece uyandığınızda mı?. yeşil görmek hayırlıdır.

 130. ben gece namaz kılıp istihareye yattım.(Nişanlımla şuan ufak tefek sorunlar yaşıyoruz.Benim için O hayırlımı diye dileyip başım kıbleye dönük yattım)
  Rüyamda, ucunu sonunu göremeyeceğim kadar büyük bi cam çatlıyor minicik parçalara ayrılıyor yere dökülüyor (yere bakmıyorum) ve karşıma yine ucunu sonunu göremediğim yeşil renk görüyorum.

  Rüyadamı düşündüm yokse gece uyandığım an mı bilmiyorum. Hayırlı değilse kırmızı göster Alahım hayırlıysa yeşil olsun dedim.
  Neye işarettir.Bu arada hayırlı kandiller

 131. yazgülü said:

  sesimi duyan yokmu lütfen cvb .

 132. GÖNÜL said:

  aslıcım ekledim seni

 133. GÖNÜL said:

  ASLI BENİDE EKLERMİSİN addh_@hotmail.com lütfen yardımınıza ihtiyacım var rabbim sizinle olsun

 134. yazgülü said:

  istihare rüyasında evlenmek için yattım yalnız ceket aldım ondan(erkekten) nedemek yeşildi rengi lütfen yardımcı olun acele cvb .tşk.ler şimdiden

 135. ekledim şimdi seni canım:)

 136. Bana msnin yazarsan sevinirim:)

 137. canım ben her ikisinide gördüm hem siyah hem beyaz sonunda bitirdim .Beyaz bi gelinlğin üstünde 4-5 beyaz gül vardı ve her gülün içinde de simsiyah yaprakları vardı sol tarafımda ve kalbim çok kötü bi şekilde ağrıyarak uyandım anlatamam bu kadar ne hayırsızlık olabilr derken tam 5 gün sonra saat 4 te tüm yalanlrını öğrendim yani 4-5 tane gül kadar vakitte.ALLAHA danışan pişman olmaz üzülmez ben hiç üzülmedim hala da öle içim çok rahat sanki üzerimde kötü bişi vardı ve ondan kurtuldum kalbim çok ferah.Hakkında hayırlısı olsun herşeyin.

 138. mutsuz:( said:

  siyah ve beyazı aynı anda görürsek ne olucak

 139. bayan mutsuz:( said:

  ben sevdiğim biri için arkadaşımı istişarete yatırdım oda siyah görmüş şimdi kendim yatsam 2kez yatılırmı istişareye ve kötü çıktığı halde okişiyle evlenrsem neolur lütfen cvp verin:(

 140. ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM EDİN…….. COK ZOR DURUMDAYIM YÜREĞİNİZE SAĞLIK ALLAH’A EMANET OLUN

 141. slm arkadaşlar 4 yıldır bi sevdiğim var birbirimizi gerçekten cok seviyoruz. fakat cok tartışıyoruzave bir türlüde ayrılamıyoruz istihareye yatmaktan cok korkuyorum kötü çıksın istemiyorum.ne olur yardım edin bana ne yapmalıyım.

 142. Slm bende sizler gibi hakkımda hayırlı olanı görmek için istihareye yattım.
  Rüyamda bir yılanın bana saldırdığını gördüm. Ve beni boğarak öldürüyodu bende korkuyla uyandım. bunun açıklaması hayırmı yoksa şermi
  ?

 143. evet mine ben tekrar yattım zaten başta gri gördüm ama bu bi nesne değildi her yer griydi sadece sonra ruhlarla uğraştım çok garipti teyzemi bembeyaz gelinlikle gördm kardeşimin başında yeşil yazma gördüm bunlar iyile delalettir..

 144. GÜLSÜM said:

  selamun aleyküm
  evlenmek istediğim biri var fakat bazı konularda kalben bir türlü mutmain olamadığım için isthareye yattım ve oda yattı çok güzel bir rüya gördüğünü söyledi lakin ben beyaz elbisenin üzerinde çeşitli renklerde çiçekler gördüm bir anlam veremedim sonra tekrar yattım hayrına kuran dağıtıyordum kuranların cildi yemyeşil parlıyordu bir stand da .Bir bavul geldi önüme çok eski üzerinde bir kızın ismi yazıyor bu senin hakkın dediler hayır o benim olamaz burda birinn ismi yazıyor dedim olsun o gelmeyecek bu senin diye verdiler ve içini açtılar içinden kırmızı ve beyaz renkte bir eşarp ve eski kitaplar çıktı ve kitapları aldım, eşarbı taktılar çok yakıştı sana dediler ben istemedim bu renk bana yakışmaz diye çıkardım ve geri verdim. Bunu hayra yordum ancak yinede şüphedeyim sonrada bir şey göremedim.

 145. slm melek ben hayır olarakmı devam edecenızmı anlamında dedım. ama ruyan yenılemelısın cunku ıcınde hayırda serde var emın olmak adına dıyorum.

 146. meraba mine erkek arkadaşımla benim için yattı arkadaşım.

 147. ahmet bey lütfen cevap yazarmısınız

 148. slm herkeze melek su ruyaları yazarken soyleyın ne dıye yatırdınız ruyan yesıl guzel ama kırmızıyla bıtmesı tabı dusundurur bıraz o yuzden ne dıye yatırdınızı soyleyınkı anlayalım.

 149. neden kimse cevap vermiyo bana arkadaşlar lütfen !!!.. :(:(:(:(:(

 150. meraba arkadaşlar önce Allah hepinizin gönlüne göre wersin inşallah.. benim bi arkadaşım istihareye yattı rüyasında büyük ve heryerin yeşil olduğu bi bahçeye girmiş heryer yeşil güzel bi bahçeymiş ama kırmızı çiçekler varmış ve tam çiçeklere uzanıcakken uyanmış..yeşil hayır olduğuna işarettir kırmızı da şer ama bi rüyada ikisini de görmüş bu ne anlama geliyo bilemiyorum yardımlarınıza ihtiyacım war..

 151. paqatya said:

  mine ben uzaktaydim.. universite icin gitmistim..ve tatillerde sadece buraya gelebiliyordum.. o da o aralarda okuyordu sanirim.. birdne tam 10 yil sonra karsima cikinca cok sasirdim.. bi daha hic gorusmeyecegimizi saniyordum.. biz birbirimizden cok hoslaniyorduk zamaninda ama sartlardan dolayi bir turlu gorusemedik, benim uni egitimim var diye kacmistim ondan son gordumde.. onunla karsilasma imkanimiz kadere bagli ayni sehirdeyiz , fakat yine denk gelirmiyiz bilmiyorum..birgun mutlaka geliriz de bu ne zaman olur bilmiyorum.. nasip.. bu sefer gordumde konusamadik, ben zaten gorunce panikledim ,vilayetteydim bazi islerim vardi o da sira bekliyordu.. cikista kaybettim..

 152. slm papatya evden uzak olanda ınternete gırmıyom neyse suan sorun yokken yorayım ruyanı baya beklettım senı ruyaya yattıgın kısıyı galıba unutmamıssın ıcınde normalde pekı onu yıne gorme ortamlarınız olacakmı burası merak konusu oldu bende cunku ruyanda tatlı dukkanı onun sıze sundugu guzellıkler oluyor zeytın dalı uzatıyor zeytın gormen sıyah olması cabuk olmasından oturu oluyor para dedıkodudur ama ruyada renklerı guzel yanı karsılık verecem gıbı bırsey ama daha fazlasını alacaksın eger eskıden ıstedıklerını bunla yasayamadıysan daha vazlasıyla karsı karsıya olacaksın ve sasıracagın seyler yasıyacaksın tabı ne dıyorum ruyadan yola cıkarak dıyorum aranızdakılerı bılmedıgımden ama detaylı bırseyler bılsem aradakı mevzularıda yorarım bayanların soylenmesı orda sanan ısaret bu gelecegın olabılır .

 153. slm daffodıl evt hayırlı oluyor ruyalara bakaraktan.

 154. kübra said:

  allah rizasi icin yardimci olun ne anlama geliyorrr simdiden allah razi olsunnn kalin saglicakli

 155. kübra said:

  selamin aleyküm

  benim sevdigim bir oglan var…6 ay kadar bi birlikteligimiz o,du ve kücük bir sebep yüzünden ayrildik.fakat küs kalamiyoruz bana umut veriyor bi yaklasiyor bi uzaklasiyor anlam veremiyorum su an baska bir kizla cikiyor bana bakislari cok icten gözler kalbin aynasidir derler ya…istihareye 3 kez yattim parmagimda yüzük varmis nisanli oluyorumusum ama tek tasimin tasi kirli bi sekildeydi hic hosuma gitmiyorduu fakat ertesi günü bir havuzda oluyormusum su tertemiz ve ufak ufak baliklar varmis etrafimda

 156. hasret said:

  selamün aleyküm bu gece itihare namazını kılıcam ve bu namazın hyrlı olup olmadını gösterdiiği söyleniyor bunu nasıl anlıyabilirim acil biri cvp verebilirmi önemli gercekden ve çok acil

 157. daffodil said:

  evlenmete kararsız olduğum birisi için 2 ayrı kişiden istihareye yatmalarını istedim. 1. si asma ağaçları gördüğünü söyledi, diğeri de balık ve renkli bir bahçe gördüğünü söyledi. sizce bu hayırlı mıdır?

 158. tmm ekledim mine cok teskr ederim..

 159. slm papatya msn bu sayfada var al yaz cunku sayfaya suan lık uzun yazı atamıyom kapanıyor arızası var takılıyor yazarken msn o kadar olmuyor .

 160. mrb. bende istihareye yattim ama ruyam ilgincti.. seneler once cok hoslandigim biri icin yattim..gecen gun onunla 10 sene sonra yeniden karsilastik.. kafamdaki en ufak supheyi silmek icin istihareye yattim..
  ruyamda onun buyuk bir tatlici dukkani vardi. oraya gittim zeytin aldim ama siyah zeytin.. neyse parasini verdim yesil ve beyaz kagit para .. karsiligini bana ayni sekilde , ama daha fazla olarak verdi.. bende aa bu cok dedim bana sari beyaz olarak verdi.. elimde beyaz posetler dukkanda 3 tane tesetturlu bayanla karsilastim.. bizden bahsediyorlardi.. bunlarin arasi olucak diye ,bende bunu bilemeyiz diye cevapladim..posetlerle disari ciktigimda, cok guzel yagmur ciseliyordu..

  benim ruyamida yorumlarmisiniz?:(

 161. slm herkeze ya gercekten bır haftadır ınternetten uzaktım arkadaslar ve yazıları suan gordum gırıp gecen baktım ama vakıtsizlikten cıkmak zorundaydım neyse meryem canan ve damla msn var bu sayfada o sekılde bana ulasın sıze soylerım burdan bazen takıp etmıyom yogunluk var bu ara bende ya kafamı yazılarınıza veremıyom o yuzden dıyorum en azından msn sordugunuzda sakın anlatırım ok gorusuruz.

 162. yaa benım ruyamı kım yorumlucak:(

 163. selamün aleyküm arkadaşlar istihare namazı kıldım ve gördüklerim bizim evdeyiz benim odamı toplarken annem babaannem avuç dolusu bozuk para ve kolye buluyorlar hepsini bana verin diyorum baban da var onun avucunda da bozuk paralar aldım ve kolyeler hani palstik olan varya onlardan rengi sarı ve kalpli üzeri taşlı bazılarınıntaşları kopmuş onları inceliyorum derken ben odama giriyorum odamın duvarında tablo rengi yeşil bunu buraya kim astı diyorum boş oda bir tek vardı bu kadar arkadaşlar sevdiğim kişi için yapmıştım hayırlı mı diye ısizce hayırlımı benim için yorumlarınızı bekliyorum saygılarım

 164. peki kafirun suresini ezbere bilmeyenler nasıl kılar bu namazı acaba

 165. ben ilk defa bu akşam istihare namazı kılacam ama çok korkuyorum kötü bir şey çıkacak diye herşeyin hayırlısı diyerek evleneceğim insan için

 166. minecim seni msn me eklesem ordada bi kaç şey sorsam…çok şey istemiş olur muyum….

 167. bence iyi,sen öyle hissetmiyomusun yağmur rahmettir zeytin bereket yani burüyayı ben görseydim keşke AMA YİNEDE MİNEYİ BEKLE YORUMLAMASI İÇİN BEN BİLGİLİ DEĞİLİM,,

 168. slm papatya bence her siyah olan kötü demek olamaz yani mine rüyanı nasıl yorumlıycak seninkinide merak ettim doğrusu MİNEYİ BEKLİYELİM..

 169. damlacim sence iyimi ruyam? acaba nasil yorumlanabilirki..siyahta var.. bilmiyorum kafam cok karisti.. 😦

 170. papatya ne kadar şanslısın nekadar güzelbirüya görmüşsün hayran kaldım

 171. çok heyecanlı bişeydi yorumu okumak Allah razı olsun kalbinden,,detayı şu rüyamın babama okişiyi sevdiğimi söylüyorum bengörüyorum yaptıklarınızı diyo ama iyiniyetle diyo benhafiften utanıyorum eleleyiz oanda ama işaret göster hayırlıysa dediğimde kolmu sıkarak işaret gösterdi benim korkum tarifsiz uyanınca kolum çok acıyodu v bikaçgece yalnız yatamadım HAYIRLI OLSAYDI BENİ KORKUTMADANDA KOLUMA DOKUNURDU,BÖYLE Bİ YORUMMU LAZIM RÜYAMA,BENOKİŞİYLE EVLENMEKTEN VAZGEÇTİM AMAÇOK SEVİYORUM ONU

 172. slm ben bı arkadasıma ıstıhareye yatmasını soyledım kendım ıcn ilk once beyaz gormus sonra karanlık bı oda da kıtap okurken gormus kendını ne anlama gelıyor bı bılen varsa yazabılırmı acaba lutfen allah rızası ıcın…

 173. kafam cok karisti yorumlarsaniz cok sevinirim ..

 174. mrb. bende istihareye yattim ama ruyam ilgincti.. seneler once cok hoslandigim biri icin yattim..gecen gun onunla 10 sene sonra yeniden karsilastik.. kafamdaki en ufak supheyi silmek icin istihareye yattim..
  ruyamda onun buyuk bir tatlici dukkani vardi. oraya gittim zeytin aldim ama siyah zeytin.. neyse parasini verdim yesil ve beyaz kagit para .. karsiligini bana ayni sekilde , ama daha fazla olarak verdi.. bende aa bu cok dedim bana sari beyaz olarak verdi.. elimde beyaz posetler dukkanda 3 tane tesetturlu bayanla karsilastim.. bizden bahsediyorlardi.. bunlarin arasi olucak diye ,bende bunu bilemeyiz diye cevapladim..posetlerle disari ciktigimda, cok guzel yagmur ciseliyordu..

 175. slm damla evt ılgınc bır ruya görmussun ya sımdı ruyalarda bılmedıgımız sırları oluyor hayatta olmayan sevdıklerınıze tabıkı hersey ayan oluyor bana gore yıne ruyan da anlatırken detayları demen onemlı mesela baban yuz ıfadesı mecburenmı sana ılk evlen dedı yuz ıfadesı cok onemlı ne renk gıymıs kıyafetı. ya mutluluk olabılır aslında ama ıcınde canını yakan seylerde olacak galıba ruyana bakılırsa yanı arada kalacagın bır evlılık olacak gıbı gozukuyor onunla oldugun surece onun cevresınden sorunların olacak canın yanacak ruya bunu ıfade edıyor aslında ama meryem hayırmı sermı dıye sen yıne bır kac kez tekrarla yesıl gormen ısınız olması anlamında veya sana suan bırseyler guzel gorunuyor ama ılerısı bıraz bekledıgın gıbı cıkmaya bılır sen yıne yat ruyaların bırkac kez daha netlestır ve onunla ılgılı cıkan normal ruyalarda tabıkı ıstıhareye yattıgımızda gorulenle aynısı olabılır ıstıhare ılerıyı gosterır normalde cıkan ruyalarda bunun ıcındeyse dogrudur ama baban bırselere razı degıl senın bunuda bıl mezarına bır gıt ıstersen dua et bırseyler et yanı

 176. şimdide çok teşekkür ederim canım ilgin için….

 177. minecim birde ayrıkdıktan sonra iki tane rüya gördüm..bu istihare değil rüya…acaba onlarda bir anlam taşıyor mu diye çok düşünüyorum…

 178. selam mine…ben sözlümden ayrıldım yaklaşık 3 ay önce..onunla tanıştığım sıralarda istihareye yattım…ve yeşil bi şerit gördüm sonrada kırmızı kaplı ve açık bir Kuran-ı kerim gördüm….

 179. mrba mine en son yazdığım rüyayı yorumlamamışsın merkala bekliyorum yardımını.

 180. slm mine seni anlıyabildim umarım sende beni anlarsın,merakla bekliycem cvbını,hemen başlıyım istihare rüyama,3senedir sevdiğim biriyle evlilik olucakmı diye yaptım çünkü çok kararsızım çünkü ikinci evliliğim olcak çünkü çocuğum var vs.vs. 3sene öncede babam vefat etti rüyamda yanyana oturuyorum babamla rüyama göre sabah saatleriydi hava aydınlanmamış haliyle ben babama soruyorum baba onunla evleneyimmi seviyosan evlen diyo bende ısrar ediyom hayır baba hayır hayırlı olucaksa mutlu olucaksam evleniyim bana bi işaret göster diyorum oda benim kolumu okadar kuvvetli ve acıtarak sıkıyoki ben çığlık atarak uyanıyorum ve çok korktum sağ kolumu sıktı ama bukadar gerçek birüya görmedim hayatımda,PEKİ ŞİMDİ SORUYORUM EVLENİCEGİM İNSAN BENİM CANIMIMI ACITACAK EVLENDİĞİMİZ ZAMAN YOKSA MUTLU OLUCAĞIMIN İŞARETİMİYDİ BU EĞER MUTLU OLUCAKSAM BU İŞARET NİYE CANIMI ACITTI..cevabı okadar merakla bekliyorumki kalbimi şuan tahmin edemezsiniz

 181. slm herkeze baya oldu gırmeyelı bu sayfaya ben aman aman oyle asırı rüya yoran biri degılım ama az cok anlarım tabıkı yalnız ruyalarınız net yazın ve gercekten yoracagım acıdan bakmaya calısacam meryem sende anlat ıstersen ruyanı yorum etmeye calısacam.

 182. lütfen bana yardımcı olacak birisi varsa çok rica ediyorum buraya yazsın istihare rüyamın yorumlanmasını istiyorum anlatabilirmiyim ilgilencek biri varsa..bekliycem,tşkkürler

 183. ve buarada dün gece yatarken hayırlıysa deniz hayılı değilse çöl göreyim demiştim. sora ağlayıp göster de nasıl olursa göreyim dedim ama bunları gördüm çok tuhaftı

 184. selam mine seni msnden ekledim lütfen msnini aç ve bana yardımcı ol inan çok kötü durumdayım. benim 2senelik erkek arkadaşım askere gitmeden 1gün önce seni orda unutucam ben diyerek inat etti ve benden ayrıldı günlerce uyuyamadım ve istihareye yattım. barışıcakmıyız ve ben onu beklemekle iyi bişi mi yapıorum die sordum. rüyamda kanepede karşılıklı oturuoyorduk o kucağıma yattı ve uyudu sora ben onun pcini aldım oyun oynucaktım ekran yemyeşildi ilginç gelmişti. o sırada bi arkdaşım odaya girdi erk arkım uyandı kız bizi çağırıodu bende gitme o cin dedim ve uyandım. uyandığımda geceydi ve korktum. sabah uyandığımdaysa çok keyifliydim içimin sıkıntısı gitmişti… bu rüyayı iyi yorumladım ben ama yine de içime sinmedi dün gece yeniden isstihare yaptım sadece çikolatalı pasta yediğimi gördüm. ceplerimden çıkarıodum ve bunu yorumlayamıorum aynı şeyleri diledim aşağı yukarı. ve karnım aç da yatmadım:) bana yardımcı olur musun burdan veya msnden kbl edersen. yardımcı olun lütfen inanın çok kötü durumdayım. asker dönüşü aileleri tanıştırıcaktık en yakın arkadaşları bile anlam veremiyo bunlara… canım yanıo…

 185. mine ben meryem …ben baya bi önce istiharemi yazmıştım buraya ama kimse yorum yapmadı….sen yaparmısın…şimdiden teşekkürler…

 186. Günaydın mineciğim evet çıktım 3 kez oturduk sohbet ettik sonra o hiç bi açıklama yapmadan çekip gitti herkes olumlu beklerkenböyle oldu herşey iyiydi yani. ben 3.buluşmadan sonra istihare kılmıştım bu rüyayı görmüştüm aradan 1 yıl geçti tekrar oturmak istedini söylemiş aracı kişiye ben kabul etmedim bana bi açıklama yapmalıydı diye düşünüyorum o zaman.onun iş sorunu falan da yoktu kendi işiydi ( işsiz olan benim halen)ama onun kardeşi rahatsızdı onun çekincesi buydu keza çöpçatanıma da böyle söylemiş ama çekip gitti işte.ben çok sabrettim üstüne varmadım bekledim paylaşsın istedim ama gitti işte.hatta benle tekrar buluşmak istediğini rüyamda görmüştüm aradan 15 gün sonra haberi geldi ama kabul etmedim işte.neyse hayırlısı o olsun.

 187. canan yınede senın ruyanda guzel galıba bırseylerde zor ıkna oluyorsun sana olumlu yaklasmıs oluyor cocuk ama sen bıraz kacıs ve zaman olayı yaratmıs oluyorsun suphelerın var onla ılgılı ama sonunda ıkna oluyosun samımı oldugunu onun ıs sorunumu var eger cıkıyorsa veya ılskın ne durumda soylersen ruyayı ona gore yon verebılırım canan dıyecen ruyaların yorumu bunla ne alakası var bazen ısaretler suanı bazende netıceyı bıldırır yanı suanlık bır ruyada ola bılır ılerısıde yorum yaptım ama saglıklı olması adına sen net yaz durumun ve yesıl gormen hayırlı oluyor buda ayrı yanı

 188. slm cana ruyan guzelde sanırım ılskını bılmem daha dogru yormam olacak sen bu kısıyle cıktınmı yoksa akrsılıkı sadece bırseylermı var

 189. slm mine ben evlilik için yatmıştım karşılıklı duruyoruz onun elinde çok güzel yeşil bi ceket vardı ve bana 3 kez almamı söyledi benher defasında elimi uzatıyordum almadan çekiyordum o ısrarla almamı söylüyordu ben hiç konuşmuyordum 4.kez söyledi çok içten bi şekilde ve üzerine baktım ceket onunsa alıcaktım üzerinde ceketi yoktu onun olduğunu anladım ve sağ elimde alıp sol koluma katlayıp koydum uyandığımda sabah ezanı okunuyordu kıbleye doğruydum ve sağımın üzerinde uyandım uyanadığımda kalbim adeta uçaçak gibiydi tarif edemiyorum(rüyada konuşmuyordum o konuşuyordu)

 190. slm canan ruyada ıstıhare edılırken zaten konusma olmaz bunumu dıyon yoksa ruyadamı sadece konusmuyodun.bırde 4 rakam bır ısaret oluyor tarıh gun felan saatte olabılır ama neye yattıgına baglı ve ruyanı ıstersen net yaz yorumluk olsun.

 191. mrbalar istiharede hiç konuşmamak ne anlama geliyor yani karşındaki konuşurken sen hep susuyorsun ama olumlu gördüm yeşil renk gördüm bide 4 rakamı nedemek çok merak ediyorum .bilen varsa yardımcı olabilirmi?

 192. tayfun sana kafam dalgın dedımya ınan ruyalarını cok dıkkate alarak okumadım ama suan ıyıce ınceledım sımdı yordum sen karsık renkler gordugun ıcın yoramadın soyleyım.ınsanların beyazlı yesılli olması hayırlı bır kısmetın olması oluyor senın sıyah takım gıymen ondan haber beklıyorsun sesizlik var cunku aranızda ve sen endıselısın kız arkadasınla ılgılı arkadasının kırmızı olması ıse sana suan kırgın ve kızgın olması ve ıcınızden ıkınızde beyaz renk gıymıssınız dedın oda sızın ıcınızdekı hıssettıklerınız yanı karsılıklı sevgınız oluyor ama suan gosteremedıgınız ayrıca sımdı umarım ıcıne sınmıstır yorum tayfun kusura bakma aksam baya keyıfsızdım bastan sarma oldu bunu dıkkate al ve sen senı sevıyor suan ruyaya bakılırsa durumunuz ıcın yat bıde .

 193. ya ama gece insan ister istemez uyanıyor. mesala uyanmadan önce we sonrası değişirmi?

 194. tayfun bey acizane fikrim net birşey henüz görmemişsiniz bence 7 kez yatın ve uyandığınızda sağınızın üstünde ve içinizin çok ferah olması lazım yani ben kendimden biliyorum hayatımda hiç bu kadar kalbimin ferahladğını hissetmemiştim adeta uçacak gibiydi içinizde hiç bi endişe olmuyor.inş hakkınızda hayrılısı olur.

 195. bende mail wereyim yardımcı olmak isteyen olursa eklesin mc_tayfun@hotmail.com

 196. ben istiare namazına yattım kız arkadasım hayırlımı değilmi diye ben ilk yeşilli beyazlı insanlar gördüm. Sonra bende siyah bir takım kız arkadasımda kırmızı bir elbise ama içimizde bende beyaz gömlek onda tshirt wardı. sonra ki gün yeşil giysi ile gördüm kız arkadaşımı. kız arkadasımda istiare namazına yatmış. oda kırmızı bir araba we siyah elma yediğimizi görmüş. şimdi benm için hayırlı ise onun için hayırsızmı? benm kafam çok karıştı. bi açıklama yapan olursa sewinirim. şimdiden teşekkürler.

 197. hayırlı akşamlar arkadaşlar belki konumuzun dışında ama bir arkadaş ortamında büyü ile insana geçmişinde yaptığı olaylar unutturuluyormuş birde büyü ile bir insana istmediği şeyler yaptırılıyormuş bu konuda bilgisi olan varsa aydınlatırsa memnun olurum. hayırlı akşamlar.

 198. Slm herkeze canan evt guzel gormussun sen kendını yoruyorsan sorun yok ve ruyaya evt 7 kez yatma sebebı goremedıgınde olan bırsey bırde ılk gordugun herzaman daha net olur sonrakıler o kadar degıl ancak emın olmadıgında denenır 7 gece gorupte kafan karısıksa edebılırsın 7 veya ıstedıgın kadar veya gorene kadar net bıseyler.

 199. herkese iyi akşamalar yardımcı olurmusunz bana ben istihareye yattım evlilik için ilk yattığımda çok net bişekilde gördüm yeşil bi ceket aldım ondan 4.kez söylemseinde kabul ettim uyandığımda sabah ezanı oknuyordu ve kalbim o kadar ferahtı ki sıkıntıya dair hiç biey yoktu.İlla 7 gece yatılması mı gerek?

 200. mine merhaba, gelemeddim nete iki gündür kusura bakma… işe yeni girdim egitimlerimiz ve sınavlarımız var :/ onlara calışıorum bu akşam girdim ama sen yoksun:(

 201. Arkadaslar ruyalarınız net anlatırsanız daha rahat yorumlarım. Ve insallah hayırlara vesıle olur hayırlı ruya gormnızı temmın ı ederım ALLAH A emanet olun..

 202. ruyada olumlu renklerle olumsuz renklerı aynı anda gordugunuzdekı yorum herzaman onemlıdır burda ruya hangı renk le baslıyor b ve bıtıyor buda onemlı burdan ayırabılırız bırde renleklerde zorlanan arkadaslar anlam veremıyosa ruyalarına yuksek gormek su gormek bunlarlar renklerı karıstırmak daha ıyı yorarsınız edersenız ornegın dılegınızde yuksek dedıysenız su dedıysenız renklerle anlam olmasada sızlere ruyada yuksekte olmanızdan su gormenızden belırtı yakalanır yanı burda umutlarınız olacaktır arkadaslar benım dedıklerımde yalan kımseyı kullanmak olmuyor bazı arkadaslar oynadıgımı dusunselerde ben sızlere sızın sorunlarınız benım derdımmıs gıbısıne yaklasıyorum yardımcı olmaya calısıyorum sanırım bana bole yapılarak ben kullanılıyorum uzuzcu cok hemde

 203. neslıhan senın ruyanda yanlısın bak yıne hayırla bırlıktelıgı bır kulanıyonuz ruyan yorumu bu arada tekrar bırlesme yakında olacak ama arada hayırsızlık ve fevasızlık var o sana yansımıs yanı bekleyecen bırazdaha hayırlısı tabı yınede dedıgım gıbı ıkı konuyu bırlestırmesenız daha ıyı yorarım.

 204. slm nılay ya msn ben acıyom kımse yok dıye kapıyorum sen en ıyısı benım msn var sende benımkınden sana numaramı yazayım gırende cagrı mesaj at sana ole ulasırım sanırım

 205. mine nerelerdesin

 206. neslihan said:

  3yıllık bir beraberliğim olan birinden yeni ayrıldık tekrar beraber olabilirmiyiz ve benim için hayırlı mi diye akşam istihareye yattım bütün gece yeşillik ,orman, bahçe, dere kenerında dolaşıyordum teyzem kırmızı ve mora benzer bir miktar böğrtlen gösterdi rüyamda.bir yorum veremedim acaba siz yardımcı olurmusunuz?

 207. mine ben bugün sürekli açıgım ama sen kapalısın

 208. ben ekledim seni mine…

 209. slm nılay saol gorusuruz.

  • slm mine istihare hakkında kafama takılan bişeyler var bu konu hakkında senden yardım alabilirmiyim msn eklesem olurmu

 210. mine mrb kusura bakma işlerin yogunlugundan dolayı msn açamıyorum ama yarın ben sana müsait olacagım bir saat yazayım görüşelim msn ye anlık ileti gönderirim ona göre yazışırız

 211. slm hatun evt dogru söyluyorsun kesınlıkle bunuda senle konusuruz ayrıca msn buraya yaza bılırsın ben alırım burdan olmasa eger bu sayfada benım msn verdım yukarı oku gorursun daha evvel verdım mine lee seklınde yazıyor gorusuruz hatun nılay senden hala ses yok m erve sende kayıplara karıstın.

 212. hoşbulduk arkadaşlarr…
  ben üye olmadan yazmıştım mail adresimi nasıl vericem sana :/
  ayrıca mine bahsettigin erkek tipi biraz karmaşın ne istedigini bilmeyen bir tip. o oyun oynuyorsa sende oyna o zaman yapıcak bir şey yok. ilk adımı atmak ne kadar dogru olur cünkü bilinmez.ama şu da var tandıgım bir arkadaşım şu an nişanlı kız bayagı bi cocukla ugraştı ve elde etti 🙂 artık sen kendin tercihini yapıcaksın. eger istedigin gibi biriyse ugraşabilirsin biraz bakalım ilgisi nasıl olucak, yok değmez diosan onu hiç umursama o sana gelir zaten… yediremez kendine
  mavi boncuk dagıtıyor o anladım ben:)))
  hakkında hayırlısı olsun, hepimiz içinde aynı şekilde…

 213. slm arkadaslar ben burda ruyalar dısında bırseylerde paylasmak ısterım ama sızlerınde fıkırlerını bakıs acılarını gormek ısterım ayrıca ben erkeklerı anlamakta gucluluk cekıyorum ılgısını sıze karsı goruyonuz ınsan anlamazmı tabı dıyolog olayı aranızda olmuyor bınevı gururlu oluyonuz her ıkınızde ve bu yuzden aranızda kopukluklar oluyo konusma yok sadece bakısmadan ıbaret sızce bu sekıl ask olayı olurmu hıc gorusmeden sırf bakısla asık bana olabılırmı karsı taraf yogun bakıslar tabı ve bunun aksının olması bıde bazı gunler tabı onun ılgısının yanı sıra ılgısızlıgınıde ele alırsak ve bazı gunler yıne baskasına ben varken yogunlasmasını sokulmasını anlamıyorum benim oldugum ortamda benden yasca kucuk bırıne asırı ılgısını dıyorum bırde bana sokulmadan bakısları hangısı ask ve ya hangımıze ılgı aslında duyuyor bana yogunken ılgısı bırden yasca kucuk bırıne yanımda etrafımda sokulması sureklı benım ona guvenımı bıtırdı bana yınede bakısları devam edıyor kendısı 31 yasında ben ıse 26 ılgılendıgı kısı ıse kız ona asırı sokuluyor asık kızda ona 18 ya var yada yok hangısı normal sızce ben ne yapmalıyım sızlerde fıkırlerınızı lutfen paylasın asık erkek neden anlasılmaz ?

  • canım benim erkek gözleriyle sever derler eğer sen sevdiğin erkeğin gözlerinde kendini görüosan tamam ama anlarsın ya sana yakın yada uzak durduğundan içinden bişiyler hayır der sen yaklaştıkca uzaklaşırsın sanki.aklın ve mantığın çarpışıosa eğer istihare kıl inan herşey rayına oturuor olumsuz bile olsa üzülmüyorsun bizzat yaşadım çünkü hatta önceleri neden bitirmedim nie bukadar sürüncemede kaldım diyor insan ama kader neyi ne kadar yaşayacaksak o kadar yaşıyoruz.ALLAH hayırlısını versin herkesin hakkında.

 214. hatun sen baya karısık gormusun ıcınde hayırda var serde nedıyımkı ama ruyaların senle konusursam yoracam msn olurmu?

 215. slm hatun sende aramıza katıl bence msn bana verırmısın ?

 216. biraz uzun oldu ama dün gece de yine bu konyla ilgili tereddütte oldugum için son kez yatıyım karar veriyim dirum ama yok olmuor:(
  dün gecede bir ev tanımadıgım ama o kişinin eviymiş ( eski sevg) orada arkadaşları var bana bakıor arkadaşına dior ki seda senin kız arkaaşının yanına gitsin buraya arkadaşlarım gelicek bizde kalıcak dior.sonra ben o odadan başka yere geçiorum bir sürü kadın ver evde, kuran okuyacaklarmış.mutfakta göüroum önce onları sonra bir odaya giriyorlar yasin okuycaklarmış.sonra bir tanesi ay kızım cok ii benim cok tatlı dior.sonra balkona gidiorum o arada ablamı ve elif die bi arkadaşımı grüorum biri ölmüş elektrik çarpmış aglıorlar nie diorum aglıosunuz tanımıosunuz ki onu.sonra balkona cıkıorum orda da insanlar var.bir kadıdn var biizm lisedenmiş eşarbı var siyah onu düzeltiroum ben eşinin de hoşuna gidiyor.sonra mutfaga giriorum tekrar buzdolabını görüorum beyaz sonra agzımda bir topitop var onu bırakıorum tezgaha.sonra dışarı cıkıorum kapı önüne masa var bi de bi kaç kişi daha ekmek ve peynir var masada bende istiorum diourm.sürmeye calışıorum yapamıuorum bi kadın bana yardımcı oluyor,ekmegime peynir sürüor beyeaz peynir onuda gördüm.yiyorum sonra onu. yine uzun olduuu …
  yorumlarınızı bekliyorum
  teşekkürler.
  selametle kalın…

 217. arkadaşlar merhaba,
  aylardır cok zor durumdayım ve karar veremiyorum lütfen banada yardımcı olun.
  bu arada benim de gördügüm rüyalar hep cıkar bire bir aynı yaşaıgım omuştur.
  ayrıldıgım sevgilim dönecek mi die o gece rüyamda renk istemiştim eger gelicekse yeşil ve beyaz yok olmayacaksa siyah ve kırmızı.
  rüyamda yeşil başlıklı türbeler görüorum bir sürü ama aralarından bir arabayla ray gibi bir şey üzerinden kıvrımlı bir şekilde hızla yükseliorum.bu rüyadan sonrada uzun bir rüya gördüm, bir deniz var dalgalı bir deniz yanımda bir arkadaşım var ferah ama pek görüşmedigim bir arkaaşım gel gielim burdan diorum.gidioruz onunla sonra bir inşaata giriorum yüksek bir inşaat dış cephesi bitmemiş henüz yapılıyor içine giriorum üst katlara cıkıorum.sonra böle balkon gibi bi yerde dururken ben telefonum çalıor ayrıldıgım sefgilim arıor yarım saat telde konuşuruz sıkılırum kapatsın artık diorum…

  ama bu rüyadan sonra görüştük bir süre sonra yine dönmedi bana ümidimi kestim.sora tekrar yattım hep karışık rüyalargördüm.
  lütfen banada yardımcı olun….
  allah da bütün sıkıntıda ki arkadaşlarıma yardımcı olsun ve işlerini bir an önce düzeltsin inşallah…

 218. ….

 219. bide mine bn 1kere gördüm dahada göremiorm arkilere yatıttırıorm bnde tmm k.bkmyn bn bu arlr yoğndm

 220. slm mine bnde anca yazıorm bn öğlen fln giriorm bide bnm arkm vr sizin dediğinz gbi yatırıorm arkimi seviomu sevmiomu die yatırıorm şuan yatılı kursa gidiyo bnm arkm ondn hbr bkliorm yorumlrsn iinş. mine

 221. mine bana bastan davet gönderirmisin yanlışlıkla seni silmişim ben ya davet bekliyorum

 222. merve sen kendıne yatınca ruya göruyormusun bu arada öyleyse banada senı yatıracam olur demı?

 223. slm merve nılay anlasılan hıc msn karsılasamayacagız ben acıyom kımse yok ya kapıyom bugun yogundum gunduz gırecektım yoksa nılay artık neyse senın vaktını yakalamaya calısacam merveden hıç ses yok bu arada ya aslında kafam ıyı degıl bu aralar ozel hayatımla ılgılı gıresımde gelmıyor neyse ıns gorusuruz.

 224. mine yanlışlıkla basa kendi adımı yazmısım

 225. nilay ben saat on yada onbir gibi müsaitim aksamları pek olmuyorum ancak gündüz oluyorum aksam işten yorgun geldigim için hemen yatıyorum

 226. Nilay ben geceleri full sabaha kadar müsaitim ayrıyeten sabahta müsaitim ama fazla girmiyorum bu gece müsaitmisin

 227. mrb mine bende seni ekledim ne zamanları açık olursun ben gündüzleri iş yerrinde fırsat buldukça açarım aksamları pek açık olamıyom ama gece görüsebiliriz seni tanımak istiyorum bende bunalımdayım

 228. ha gayret ıns kavusmaya az kaldı bu sayfada kımse fazla yorum etmıyor yardımcı olayı pek yok bırbırımıze ancak msn yoluyla yardımcı ıns oluruz ya bende bu aralar bunalımım

 229. slm nılay merve bensenı ekledım merve nılay senın msn sorunlu olmuyor sen benımkını aldıysan davet yolla kesın gorusuruz ıns ya nedense aksılık oluyo artık msn cozulsun demı?

 230. bu ikisin arasında tire vr mine harbyden snra ynlş girme die sölim dedim saol yinede:D

 231. saol bnde memnun oldum tmm bn vereyim sen ekle o zmn harby_seweriz@hotmail.com

 232. slm herkeze bayram nedenıyle yogundum merve ve nilay msn acmadım nilay msn aldım senı ekleyecem merve sen de ıstersen kendınınkını ver bende halen sorunlu cunku neyse bıraz yogunluk var bende sıze donecem saolun sımdıden tanıstıgıma memnun oldum her ıkınızlede yardımcı olmaya calısacam.

 233. mrb mine bn ekledim tkrar ama sna glmedi herhlde yine

 234. mrb mine ben nilay seninle tanısmak ve bana yardımcı olmanı isterim ben senin msn ni ekledim ama benimkinide yazdım yukarıda görünüyor seninle konuşmak istiyorum kib

 235. yok bn zatn alt tire yapmadm nese bn sizi tkrar ekldm

 236. mrb mine ben nilay msn adresim silifkeasteknik33@hotmail.com

 237. mine_lee@windowslive.com merve msn tekrar yazıyom alt tıre yok sanırım ılk yolladıgımda tekrar bak ıstersen cunku davet gelmedı ondan dedım

 238. slm merve benı ekledın tmm bana ıletı gelmedı davet gonder .

 239. tamam bn sizi ekledim

 240. mine_lee@windowslive.com bu benım msn ıstersen sekılde senle yazısak ben gec yatıyorum baya sen gecede acık olursan msn yazarım sana merve

 241. peki bn yine istihare duasıyla yatcm dimi ve niyeti nsl alcm acaba…hm bni sevmediğini sölüo bn diorm seni sevmicm artk ona allha şükür peşimi bırktn artk fln dio böle dien kşi bni sevmeside o kdr imknszdr…nese saolun sizinle dha açk knuşmk istrm msnzi yda facnz vrsa bni eklyn lütfn sizin biligilerinize çok ihitiyacm var:D

 242. slm merve tam olarak senın sorunun bıolmıyorum ama gercekten ruyaya yatmakta kabılıyet meselesı herkeze has degıl sen yatabılıyorsan tabğikı ogrenmek ıstedıgın ılk neyse ona yatacan renk secmek yatmadan ıyı olandır ama bazen renklerden yola cıkarak ruyayı anlamayanlar ıcın goruntulu yatmak dogru sanırım sen sevıp sevmedıgıne yatacan ve yatır baskalarınıda yuzune karsı sevmıyom demesıne aldanma ruya ınsanın ıcını gosterır bazen gurur yuzunden yalanlar cogukez ınsan hayatında oluyor bende benı sevdıgını dusunuyorum sevdıgım kısının ama bana yansıtmıyor ruyalarda ıse asık ama acılmaya cekınıyor cıkıyor yanı burdan yola cık sende merve .

 243. bide bana yüzüme krşı yani msnde fln senden nefret ediyorm artk bırk peşimi dio ama bn allhtn umudu hiç bizn kesmedim 5 senedr krşlksz bu arada…yni gerçk hyatta bunu diyn bi kişi rüymda bni sevdğini sölick biri değldr kndisi ama blmiorm yinede

 244. slm mine şimdi ben o kişi için bni sevip sevmediği için mi ytıcm bana detaylı anlatabilrmsn acaba…zahmt olmzsa…şimdiden saol

 245. NİLAY BANA MSN VERIRMISIN SANA YARDIMCI OLMAK ISTERIM .

 246. GIZEM SENIN RUYAN HAYIR GOZUKUYOR POLISLIK DIYOSUN RUYAN BAKILIRSA YALNIZ OLUP OLMAYACAGINI YATIR BIRDE ISTERSEN BASKALARINA YATIRMAK DAHA IYI OLUR CUNKU PISKOLOJIK OLMAZ BEN YATMIYOM HEP IYI BILENLERE YATIRDIM AMA RENK OLARAK DEGIL GORUNTU OLARAK ISTEDIM VE FARKLI KISILER YATMASINDA ENTERESAN OLAN HEPSININDE AYNI SEYLERI GORMESI INANILMAZ VE DAHA GERCEK OLDUGUNUN FARKINDAYIM BAZILARI SIMDIDEN CIKTI SIZLERIN RUYALARINA BAKIYOM ARKADASLAR YATIRMA YANLISLIGI INANILMAZ CUNKU KONULAR SIZLERLE ILGILI DEGIL GIBI BENDE ISE KESINLIKLE KONULAR BENI ANLATIYOR VE NET YORMAM ICIN BILMEK GEREKMIYOR .

 247. ayrıyeten tabıkı hayırda önemlıdır mutlu olup olmayacagınızı ısaretler kısı bence önce hayırıa yatıracak sonra ılerısı ıcın bunu saglam kısılere bırkackez edılse saglıklı olur bu arada ruya yoruyorum arkadaslar yardımcı olurum bırde ıstıhare yatırma olarak baya bılgım vardır yardımcı olabılırım sızlere bende benım ıcın ımkanszı bırı ıcın ıstıhare yatırdım adam normalde benı sevıp sevmedıgını bılmıyorum benden kendını saklıyor ama asırı ılgısının farkın dayım ruyalara danısarak ogrendım benı sevıyor ve olacagız onunla ama zamanı var ruyaların hatrına katlanıyom bu sevgıye yoksa cıldırırdım.

 248. slm merve ruyayı sen hayır olarak yatırmıssın yanı bundan bıse anlaman bole ımkansız cunku bır kısı senı sevsın sevmesın hayırlı olması ılla olacak anlamında degıldır sen eger onun senı sevmesını bılmek ıstersen ruyayı sonuc olarak yatıracan ıyı bılen bırıne senı sevecekmı veya olacakmsısın onla yada senınle ılgılı ne dusunuyor dıye yatıracan ancak öle anlarsın ılerısını cunku hayırlı olması sadece olursa mutlu olursun anlamındadır sonucla hayır farklı seyler sızler karıstırıyorsunuz ruyaları bole yatırarak hayır olması demek degıldır netıceye yatırın.

 249. merhaba…bnde istihare yaptm sevdiğim çocuk için ama bnm sevdiğim çocuk bni sevmio hatta bnden nefrt bile ediyo yni karşılksız bnse o çocuk için istihare yaptm ve hayırlı çktı yeşl ve beyaz gördüm ve arkdşlarımada yattrdım ondada hyrlı çktı ama o çocuk hala bni sevmio bnse istiharedn ümtmi kesmiorm sizce bnm halm ne olck???

 250. yaa bende bişey so rmak ıstıyorum ıstıhareyı başka bırıne baktırabılıyomuyuz benım arkadaşım bana bakmışşş ben ondan polisliğin bana hayırlımı hayırsızmı oldupğunu öğrenmek için a rk.bi bakarmısın demiştim .rüyasında arkadaşımın arkadaşı kız a rkadaşıan eşarp almak ıcın çarşıya çıkmışlar erkke eşarpın yeşil olsun dıye tutturmu ş benım ark.pembe demiş sonundaaa yeşıl renk lı eşarpı almışlarrr

 251. daha sonra bana dönmesi için dualar okudum okumama ragmen benden tamamen koptu bende birgün allhım çok seviyorum ama soz kezde olsun sana sıgınmak istiyorum yasadıgım bu duygusal ilişkinin sonunu bana göster dedim ve bana rüyamda yüzük taktı rüyamın anlamını bilmiyorum ama yinede bir anlamı vardır diyorum artık umutlarım tamamen bitti o benim yasadıgımın farkında bile degil suan tek bir umudum var oda girecek oldugum sınav görev yerimi onun memleketi ni yzdım ama onun bunlardan haberi yok kazanmam bu sınavı tamamen onu şok ederdi sınavı kaznmaya çok ihtyacım var ve bunun için istahereye yattım ve kendimi okul önlügü giymiş olarak gördüm o da karsımda şiir okuyordu artık herseyi allahıma bıraktım inanıyorumki kötü biri degilim allahım haketdigim yerde olmamı birgün saglayacak o kişide birgün hatasını anlayacak ama o zaman çok geç olabilir

 252. sayın ribat kardesim benide yorumlarınızla aydınlatmaya çalışırmısınız sizin gibi insanlara sorunlarımı anlatarak biraz rahatlamak istiyorum bu aralar ben çok bunalım içindeyim sanki hayatımın son günleri gibi bugune kadar istediklerimle tam anlamıyla sahip olamadım en sonunda karsıma çıkan bir insan dünyamı hayallerimi tam anlamıyla yıkmıstı onun verdigi üzgünlük ayrıca iş yerimde yasadıgım sorunlar tam anlamıyla beni çökertti hayattan hiç zevk alamıyorum sevdigim insanı kısaca anlatmak isterim kadro alarak benim yasaıgım memlekete tayni çıktı benim işyerimde evinin altındaydı o şekilde tanıstık beni gördükten sonra evlenme teklifi etti bende tabi hemen cevap veremedim çünkü daha hiç tanımıyordum tanımak istedim ama aileside yanına glidiginde ailesinide gördüm ama ailesi bilmiyordu beni ailesi çok hosuma gitmişti ailes aileme çok uygundu çünkü ilayatçı bir ailesi vardı ama gelgelelim bu benden sebebsiz yere uzaklastı oldugum yerden kaçmaya basladı farkındaydım ama bana hiç açıklama yapmadı aramadı sormadı bende aramadım istemedigini artık biliyordum ama ben ona çok sevmiştim çok hayallerim vardı ona dair uzaklasması artık beni bitirmişti beni istemeyen bir insana yapamayacagım hiç bisey yoktu tek yapmam gereken allahıma sıgınmaktı çok inançlı bir insanım yasadıgım olumsuzluklara ragmen umudumu hiç yitrmedim

 253. lütfen anlayanlar bu konudan banada yorum yazın

 254. ayrıca bi konudada yorumlarınıza ihtiyacım var benim bir hafta sonra sınavım var onun içinde istahareye yattım rüyamda kendimi okul önlügü giymiş olarak gördüm lütfen yorumlarmısınız

 255. mrb bende sevdigim bi insan içn istahareye yatmıştım o da beni basta çok istiyordu ama sonra birden degisti benden uzaklastı yanlıs kişiler yanlış insanlar basını döndürdü benden uzaklastırmak için kendini en sonunda beni çok kıracak iki mesaj gönderdi biliyordum bana yaptıklarından dolayı pişman olacaktı ben mesajı çekmeden önce beni istemedigini artık bilmeme ragmen yinede allahıma sıgınmak istedim çünkü çok seviyorum ve istahareye yattım rüyamda bana yüzük hediye etti çok mutluydum ve ona dedimki bu yüzük hayalimdeki yüzük degil ama olsun ben de çalışıyorum begenigim modelide kendim alır takarım dedim böylede bi konuşma yaptık sabah çok mutlu uyandım ama o bana iki hafta sonra bana o kadar kırıcı mesaj göndermişti tamamen artık ayrılmıştık ama yinede içimde hep bir düşünce var o rüyamın anlamı olmalı diye yorumlarsanız rüyamı çok sevinirim yardıma çok ihtiyacım var

 256. Merhaba;

  Ben hoşlandığım biri var ve bunun için hayırmı değilmi onun için bir başkasına benim adıma rüyaya yattırdım. (Kişi beni hiç tanımıyor ve namazında niyazında bir insan )Oda rüyasında ilk başta kendisini çamur içinde görmüş. daha sonra yalancı bir cennetin içindeymiş ve çok güzel görmüş üstünde ne çamur falanda yokmuş. Her yer yeşillikmiş. Acaba rüaynın geçerliliği nedir? Çünkü şuanda pek iyi giden birşey yok. ama gelecek için bilmiyorum. Ayrıca sonu hayırlı ise bu iş olacak anlamında mı yoksa olursa hayırlı anlamındamıdır?

 257. Herkese selamlar yeni farkettim yazdıklarınızı öncelikle yapmanız gerek abdesliyken kıbleye dönün niyetinizi alın ve olumlu yada olumsuz veya olacak yada olmayacak şeklinde niyetlenin sağ olumlu sol olumsuz örn şu kişi beni seviyorsa sağa sevmiyorsa sola döneyim biçiminde besmele çekip fatiha okuyorsunuz hiç bozmadan arkasından ihtinassıradelmustakim diyorsunuz untmayın bu anahtar cümle dönme gerçekleşene kadar bu cümleyi söylüyorsunuz içinizden niyetinizi tekrar söyleyebilirsiniz inandıkça dönme gerçekleşir bunu deneyin bir kuvvetin sizi sağa yada sola çektiğini hissedeceksiniz yoğunlaşmadan bozmayın daha fazla dönme şansınız olabilir ben şahsen deniyorum ve hepsi çıkıyor bir çok insan dönebilir ama bu herkes için geçerli değil siz deneyin olmuyorsa normalde namaz kılanlarada denetin

 258. nasıl yani mine hanım,
  anlamadım bende

 259. peki dönene kadar fatıha mı okunoyor rıca etsem orayı tam acıklarmısı mine

 260. ya arkadaslar bıde sole bırsey var kıbleye yonelıp ayakta abdeslıyken tabı dılegını dılıyorsun fatıhayı okuyorsun sonra dılegın olacaksa saga olmayacaksa sola donuyorsun kendın bılınclı donmuyorsun ama donene kadar ellerın baglı fatıhadan sonra ıhtınas sıradel mustakıym dıyonuz anahtar kelıme bu zaten ıcınden dılegınıde tekrarlayarak bende dondum ıstemeden ama olumlu dondum

 261. merhaba tabıkı herşey öncelık le kader dır ama allah bize akıl vermiş fikir vremiş bunu dogru kulanmak gerekıyor yüce rabbimiz bize isteyın vereyim diyor biz istemeyı bilmiyoruz bence ahmet arkadasım bence aileni ikna ede bilirsın yeterki iste hiç birşey caresız deyıldir.ha istihare namazına yatıpta hayırlı gördüy sen ben olsam hic peşini bırakmaz dim sonra insan cok pişman oluyor sevdiyiyle evlenmediyi icin

 262. ve ben bana o kadar kısı yatırıyorumkı konusu acık ve net benı anlatıyor ruyalar anlamamazlık dıye bır olay olmuyor merak ettıgım herseyı bu yontemle ögrenıyorum bana yatan bır arkadasım baskalarınada yattı ve onların ıs ımkansızdı arkadasım olacagını gormustu gercektende oldu ıns sıra bana gordugu ruyanın cıkmasını beklıyorum oda cıkacagına ınanıyorum cunku o ne görduyse baskasıda benzer konuları aynı arkadasım gıbı göruyolar umudum var ınanıyorum ıstıhare dınde olan bırseydır cıttıye alın dogru kısılerı yatırın kafanız karısmasın yatmasını bılen yormasınıda bılıyor uzulmeyın

 263. ya arkadaslar sızi anlamıyorum once ruyaya yattım dıyonuz yorumunu bılmeden ve hayırla olacagı karıstırarak ıstıhare sıradanmıs olayı yaratıyonuz sunu unutmayınkı burda herkez ne olursa sonucta kaderını yasar dıyonuz ruyada olsa ama ruyada zaten senın kaderının sekılını sana ayan edıyor bu kunuda fıkrı olmayan yanlıs yatıp sonrada ben bana yattım ama kavusmadık ruya ama hayırlıydı veya yattım gordum ama yorum yok yormaya yınede ayrıldık dıyonuz cok yanlıs ınsan ruyada hayırlı cıkan seyın ılla kavusmak oldugunu sanıyor olmaz ole sey hayır baska olacagı baska dır hayırlımı acaba su kısı ıle olummu dıye yatılır ruyaya ama kavusmak varmı dıye ıse olup olmayacagını sadece yatılır ve herkezde yatmaz ıyı yatan bılenı yatırın ve bırkac kez edılecek sonra yorum edılır madem ruyanı yoramıyon neden buraya yazıyonuz ben gordum ama ne anlam oldugunu bılmıyom zaten ayrıldık dıyonuz belkıde ruya bunu sıze gosterıyordu sız yormadınız

 264. ahmet bey merhabalar
  tabiki insan kadernde ne varsa onu yaşar ama bi yöndende insan birazda olsa kendi kaderni kendi çiziyo bende buna inanıyorumm.sevdiğinz insanla ayrılmanıza gelince hayrlıs böyleymiş diyin
  eminmde buna hayrlısı bölyeymiş.allah herzman darda kalan kullarının yanında olsunn allah emanet olun hayrlı geceler

 265. arkadasşlar ben size bişey söyleyim mi bende istiare namazını öğrendiğimde nıyetlendım yapmaya sevdiğim bırı vardı hala seviyorum onu ailem onay vermedı bı turlu olmadı istiare namazınıda kıldık rüyalar gördük ama hayırlımı değilmi bilmiyorum ama olmadı ayrıldık yanı kaderınde ne varsa o benı ayplamayın kızmayın allh hayırlı kaderler yazsın

 266. meryem said:

  sözlüm hakkımda hayırlı mı değil mi diye yattım…..şimdi ayrıyız ama….

 267. slm herkeze ben baya oldu buraya ruyalarımı yazalı kımse bu konuda fıkırde bulunmadı askolsun arkadaslar ama ben sıze elımden geldıkce ısık tutayım burda szın en buyuk yanlısınız ruyaya yatarken alacagınız nıyet yazmadan anlatmanız yorum olmaz bu sekıl ayrıyeten ruyalarınız sızı sankı anlatmıyor gıbısıne akıs talar buda nıyet ederken yanlıs yapmanızdan oluyor ben bu konuda baya bılgı edınerek yaptıgım ıcın genelde konular acık ve net cıkıyor yanı olmasını ıstedıgım kısıyı gorerek benı sevıp sevmedıgını ögrenmeye kadar gıdıyor tabı baskalarını yatırıyorum bunun etkısıde fazla

 268. meryem said:

  arkadaşlar ben hala cevap bekliyorummmm

 269. Allah yardımcınız olsun

 270. yorumlarınız için teşekkür ediyorum.evet iş yerinde bayağı sorunlar yaşıyorum.dedikoduların dolaştığının farkındayım.düzeltmek için boşa uğraştığımıda biliyorum.ALLAH beni burdan kurtarsın tek isteğim bu. duaya çok ihtiyacım var duydumki başkalarının duası kabul olurmuş benim için dua edin taynim çıksın bende yuvama kavuşayım.

 271. Ayşe Hanım;
  Öncelikle şunu belirteyim ki,bu sadece gördüğünüz rüyadaki kavramların açıklamasıdır.
  Sizin için çetin olan bir yerden hakkınızda kötü dedikodular çıkarılacağı,bu durumu düzeltmek için ne kadar uğraşsanızda sonucun değişmeyeceği ve nihayetinde fakir ve çaresiz düşeceğiniz şeklinde yorumlanabilir.
  Hoşçakalın.

 272. ayşe hanım,
  benimde bildiğim rüyada kavga olması ve kan çıkması gören kişinin hayatında değişiklik olacak manasına gelir diye biliyorum,

 273. bu gecede yattım bu sefer 3 tane iç çamaşırı gördüm.bir mazada kırmızı sarı ve mavi iç çamaşırı alıyorum kırmızı ve sarı olanı makasla kesiyorum kırmızı olanın rengi biraz açılıyo mavi olana hiç dokunmuyorum o biraz büyük ve çiçekliymiş lütfen bunuda yorumlayabilirmisiniz

 274. yorumunuz için teşekkür ederim özge hanım

 275. ama ben 9 yıllık evliyim

 276. benbm bildiğim kadarıyla ayşe hanım
  rüyada asker görmek evlenmeye işarettir sizi yanıltmayım ama bildiğim kadarıyla

 277. ayşe said:

  bende rüyamda karanlıkta yaklaşık 10 asker kıyafeti giymiş adamlar kavga ediyolardı ve ağızlarından burunlarından kan gelip kıyafetlerini kirletti ensonunda abimle yumruklaşırlarken gördüm. lütfen rüyamı yorumlarmısınız

 278. meryem said:

  arkadaşlar cevap bekliyorum….

 279. meryem said:

  bende sözlümle ayrılmadan önce istiharede beyaz,,yeşil bi şerit ve açık vaziyette kırmızı kaplı bi Kuran -ı Kerim gördüm…bu rüyanın anlamı nedir ? ilen varsa söyleyebilir mi

 280. atay bey sevdiğim kişi yanımda sağolun.Ribat bey ben gayet iyiyim teyzesi aklımın ucundan dahi geçmedi yapacağınada ihtimal vermiyorum ben rüyama yorumunuzu bekledim siz akıl vermişsiniz akla ihtiyacım yok kimseyide suçlamıyorum bilmeden konuşmayın lütfen

 281. Selam Arkadaslar,benim kafaami karistiran bikac konu var..ve cok üzülüyorum!
  Erkek arkadasimla cok ugrastik savastik birlesmek icin ve 2aydir beraberiz!
  Ama bir karar aldik, Istihare ye yatmak istedik…
  Ben bi kac kere yattim,anlam veremedim gördügüm rüyalara…cok karisik bir rüyaydi…
  Erkek arkadasiim istihareye yattigi gece rahatsizdi hastaydi…ama qinede yatmis…
  ve rüyasinda KANGÖLÜ’nde oldugunu görmüs ve hemen uyanmis…Candostu olan cok güvendigi arkadasida yatti bizim icin istihareye…o renkle alakali hic bisey görmemis…beni ve baska arkadaslarini görmüs…Benim kemik hastaligim varmis…
  Kafam cok karisik sizin yorumunuzu beklyiorum !!!…erkek arkadasim hasta oldugu icin belki öyle rüya görmüs olabilirmiydi??…sozce 7 gece kilsinmi?? emin olmak icin !!…biz ayrilmak istemiyoruz cokseviyoruz birbirimizi:((((

 282. Sayın Kübra;
  Galiba siz rüya ile gerçeği karıştırıyorsunuz.Gördüğünüz rüyanın hiç bir anlamı yok.Sevdiğiniz kişinin teyzesinin aranızı bozduğunu düşünüyorsunuz,ama bunu rüyada gördüğünüzü zannediyorsunuz.Yahut rüyada böyle görüyorsunuz ama gerçekte de öyle olduğunu sanıyorsunuz.Önce sap ile samanı ayırın,ondan sonra istihare yapın.İsteklerinize kavuşamamanın suçlusu olarak birilerini aramayın.Önce üzerinize düşeni yapıp problemlerinizi çözün sonra istihareye danışın.Armut piş,ağzıma düş işi değil bu.Belki de önce ciddi manada bir psikolojik tedaviye ihtiyacınız var.
  saygılar.

 283. çaresiz hastalık değilse her sorunun çözümü olabilir diye düşünüyorum,
  sevdiğiniz bu olayda yanınızda değil mi ?

 284. yorumunuz için teşekkür ederim allah razı olsun sorun çözülecek gibi değil ailesi beni istemiyor ne yapıcaz bilmiyorum teşekkürler beni dikkate alıp yorum yaptığınız için sizinde bayramınız mubarek olsun

 285. kübra hanım yukarıdaki yorumum sizin içindi

 286. dini açıdan değil hata tecrübesi ile cevap vereyim elimden geldiğince,
  evlilik yoluna çıkıyorsanız sevdiğiniz kişide bu evliliği istiyosa evlenmeden önce mutlaka aileler arasındaki sorunu çözmelisiniz,
  siz ne kadar severseniz sevin aileler işin içine girince demirden kale olsa yinede zarar görüyor o evlilik,
  aileleri razı edin derim ben, sorun ne ise baştan çözün,
  sonra kaldırılması güç durumlarla karşılışılabiliyor insan,
  inşallah sorunlarınızı çözer mutlu bir evliliğiniz olur.
  saygılarımla
  atay

  herkesin bayramı mubarek olsun…

 287. benim rüyamı kimse yorum yapmayacak mı hergün iki kere bakıyorum yorum var mı diye lütfen artık bilen biri yorum yapsın Allah rızası için yorum bekliyorum

 288. iyi aksamlar.
  yabanci oldugum icin cumlelerde yalnisiklar yapabilirim onceden herkesden ozur dilerim. Ben 10 ay evliyim. Bu 10 ay benim icin cok aci olmus. Kocamla bosanmaya karar verdik. Sonra ise bizi baristirdlar. Ama hayatim cok aci.
  Ben bosanmak istiyorum: dogru mu yoksa yalnis mi bilemiyorum. Kokuyorum ya yalnis bir haraket, sonra tekrar dusunuyor ya biraz sabretsem? ama artik guclerim tukenmis. Ben Istihare duasini yapabilirmiyim?
  Benim mesajimi cevaplasaniz cok mennun olurum.

 289. afra;
  rüyada altını ne şekilde gördüğünüze bağlıdır.

 290. zehra t said:

  s.a arkadaslar ben iki gundur istihare namazi yapip yatiyorum uyumakda biraz zorlaniyorum ama hic ruya goremiyorum bana yardimci olabilirmisiniz ne yapmm grkiyo,birde kardesimle ayni odada yatiyorum bunun bi zarari olur mu ?

 291. sa arkadaslar yorumların coğunu okudum fakat aradığım seyi bulamadım acaba istiharede altın görmek ne anlama gelir yardımcı olursanız cok sevinirim hayrlı kandiller

 292. Allah’ım herkese yardım etsin..herkesin gönlüne göre versin Rabbim..

 293. rabbimin bana bir yol göstermesi için istihareye yattım sevdiğim kişinin ailesi beni istemiyor ne yapmalıyım diye rabbime danıştım rüyamda sevdiğim kişi beni bir yere getiriyor bir bina ev almış içine giriyoruz evi gezdiriyor bana beğendin mi diye soruyor evin içinde eşyalarda var kaloriferli gözüm kalorifer peteklerine takılıyor sonra ben bişey demeyince beğenmedin mi diyor bende gülümseyip elini tutuyorum uyandım tekrar uyuduğumda aynı evdeydik evliydik ve bir bebeğimiz vardı tam hatırlamıyorum ama galiba kızdı ailesi bize dargınmış benim ailem bizdeydi onunkilerde geliyor bebeği istiyorlar ben almaya diğer odaya geçiyorum bi tane yerde bi tanede beşikte bebek var beşiktekini kızım diyerek alıyorum yerdeki kayboluyor bebeği oonun babasının kucağına veriyorum altında bez yok dikkat edin diyorum bişey olmaz deyip sevmeğe başlıyor bişey duyuyorum beni istemesinler diye ailesini dolduran teyzeleriymiş rüyamda lütfen yorum yapın çok bunaldım ne yapacağımı bilmiyorum ribat bey yorumunuzu bekliyorum

 294. yardımcı olursanız sevinirim..

 295. ayrıldığım erkek arkadaşım için arkadaşım istihareye yattı geri dönecekse rüyamda yeşil ve sarı,dönmeyecekse siyah göreyim demiş.rüyasında muz ve salatalık yiyomuş ben cok şaşırdım duyunca ama bende yatıyorum irkaç gecedir karışık birşeyler görüyorum ama hatırlamıyorum sonradan..kafam çok karışık

 296. slm ribat kardeşim yorumunuz için tşk ederm yanlız neden bilmiyorum ama ben bu tür tüyaları çok görüyorum ve gördüğüm zman bi korku başlıyor bende ama sebebini bi türlü anlamış değilim tekrar tş ederm hakımızda herşeyin hayırlısı diyelim HOŞÇAKALIN

 297. ben birşey sormak istiyordum ben 1 kez istişareye yattım we rüyamda da beyza bir ameliyat eldiveni gördüm ama eldiven asıldıkça sünüyordu benim istişareye yatma sebebim ise şuydu ben 16 yaşındayım ve ben birini seviyorum o da beni çok seviyor ama biz uzktanda olsa akrabayız ve benim aileme bunu söyleyemiyoruz. ailem bu yaşlarda böyle şeyleri hoş karşılamıyorlar bende çaresiz kaldım 2 yıldır we istişare namazını kılmya karar verdim.bu kişi benim hakkımda hayırlımı değilmi diye.en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum lütfen şimdiden teşekkürler allah a emanet olun

 298. Buket S kardeşim;
  Nihayetinde iyiyi de,kötüyü de yaratan yüce Allah olduğuna göre her şey mümkün.Bir şeyin senin için hayır veya şer oluşu yahut kötü veya iyi oluşu içinde bulunduğun durumun koşullarına göredir.
  Mesela bir testi ustası için yağmur kötü bir şeyken;bir çiftçi için nimettir,hayrdır.Yağmurun senin için de nimet olmasını istiyorsan şartlarının da değişebileceğini göze almalısın.Bu seferde başka sıkıntılarla karşılaşabilirsin.Ve bu böyle devam edip gidebilir.Tabi Allah isterse herşeyi değiştirebilir ve hiç bir sıkıntı çekmeyebilirsin.
  Sonuç itibariyle her şey mümkün,cenab’ı-allah’ın dilemesi yeterlidir.
  hoşçakalın.

  • Teşekkür ederim 🙂 hani Kur’an-i Kerim’de Tekvir Suresi 29. ayette şöyle deniliyor : “Alemlerin rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” yani biz istediğimiz kadar dilesek de o dilemedikten sonra olmayacaktır öyle değil mi ? aklıma takılan buydu. Allah razı olsun cevabınız için…

 299. Ribat adlı din kardeşim.. bilginizle benim sorumu da yanıtlamanız mümkün mü acaba ?

  Hakkımızda hayırsız olan birşeyi dualarla hayra döndürebilir miyiz ?

  demiştim…

 300. Merhaba Özge hanım;
  Rüyada rasulullah’ı görmek başka hiç bir yoruma gerek bırakmaz.O’nu gören islama uygun yaşarsa cennete girer.Sıkıtılardan kurtulacağınıza işarettir bu rüya.İçinde Allah rasulünün olduğu her rüya hak’tır,gerçektir.İnsanın yanında O varken asla ve asla korku hissetmez,kısa bir zaman içinde beklediğiniz şeye kavuşacaksınız inşallah.Lakin rüyada başka bir ayrıntı daha var.Gökkuşağı;
  Gökkuşağında hangi renklerin ağırlıkta olduğu önemlidir.
  Allah yolunuzu açık etsin,ne mutlu size.Eğer gerçekten O’nun cemalini gördüyseniz,gerçek halini görmüşsünüz demektir.Cenabı allaha şükredin,istediklerinize de en kısa zamanda kavuşursunuz inşallah.

 301. slm arkadaşlar ya ben rüya gördüm ama anlatmak biraz zor hatta hiç anlamasammı diye düşndüm ama anlatmak istedm istihareye yattım rüyamda bi gökkuşağı üsütnde bi araba vardı ama çok güzel bi arbayadı arabay ben ve peygamber efendimiz s. a. v vardı ve ikimz o gökşağında arabayla gidiyoduk çok mutluydum ve hiç konuşmuyoduk öle birbirimze bakıyodukk bu ne anlam lütfen 10 gündür halen etkisindeym gözümü kapatsam hep o an gözümün önüne geliyo lütfen allah rızası için bilen varsa ne dmek olduğunu bana yazsın tşk ederm şimdi den

 302. S.A.. Benim için bir arkadaşım istihare’ye yatmıştı 3 kere. 3ünde de karanlık gördüğünü kalabalık bir yerde güldüğümü söyledi. gülmek ve kalabalık neye yorumlanabilir ? Bu şey hakkında biraz bilgi edinince insanın kendisinin yatması daha mantıklı geliyor. Ayrıca bir sorum var. Duada şu geçiyor:
  dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!”
  İstihare’den sonra hayırsız olduğunu görsek de yine de aynı şeyi dilesek ne kadar doğru olur ? Hakkımızda hayırsız olan birşeyi dualarla hayra döndürebilir miyiz ? Lütfen beni aydınlatın…

 303. merhaba ben rüyamda ilk gün evde bir sürü erkeğin olduğunu en yaşlılarıyla konuştuğumu gördüm ikinci günde annemle teyzem porselen yemek takımı almış ama desenini beğenmiyodum elimde makas vardı babamla kavga ediyoduk üzerime gelme diyip makası açtım gelme sokarım diyodum bu arada gerçekte babamla annem ayrı kavgalıyız görüşmüyoruz ve sevdiğim kişinin ailesi bu sebepten beni istemiyor ama biz birbirimizi seviyoruz şimdi bu rüyalar ne anlama geliyor istihare rüyamı yorumlarsanız sevinirim ben daha öncede kendimi beyazlar içinde yeşil bi yerde görmüştüm herkes yemek yiyiyordu bunların anlamı ne lütfen yorum bekliyorum ribar bey özellikle sizden

  • Kübra hanım;
   Güzel kardeşim bu iş senin için çok sıkıntılı olacağa benziyor.Bir cemaat içinden yaşlı olanı seçip onunla konuşmak,bir çok talibin-kısmetin varken kendin için zor olanı seçtiğin şeklinde yorumlanabilir.
   Hoşçakal.

 304. öyle ama insanlar malesff gerçk yüzlerini göremiyr sonradan pişman olmayı istemiyrm.rüyamn etkisindyym. siyaha mı inancam yeşile mi çok karasızım.yorumunz için tşkkr edrm ahmt by

 305. a.s. ayşe hanım yıldır birliktesiniz evleneceğiniz insanla bir karara varmışsınnız yıl uzun bir süre bu süre içinde anlamış olmalıydınız o kişinin sizin dünya ve ahiret hayatınız için hayırlı olup olmayacağını
  bunun cevabını bence siz vermelisiniz tabiki şahsi görüşüm bu.

  inşallah vereceğiniz karar sizin için en hayırlı olan karardır

  saygılarımla

 306. selamnalykm.arkadşlar ben 4 yıldr sewdiğim biri war ve şuan ewlnme aşamsındyz birden aklıma isthare yatmk gldi ve yattım.rüyamda gece bi arkadaşmla konşyrdm ve daha sonra krem rengi bi etek vardı elimde. sonra anlayamdm hem gece hemde krem rengi etek bidaha yattım bu seferde tabakta yeşil semizotu kavonozdada siyah pekmez wardı yani bu hayırmı şermi anlayamdm.allah rızası için lütfen bile bi kardeşimnn yorumlmasına çok ihtiyacım ewlilik aşşamsndyz ama çok karasızım hayrmı şermi anlaymdmm lütfen bilen biri yorumlarsa çok sewnrm.şimidedn allah razı olsun.lütfen acil

 307. selmnalykm. arkadaişlar şuan 4 yıllık bi ilişkm var çok mutluyz ama birden aklıma istihare namazına yatmak geldi ve yattım.ilk gün karanlıkta bi arkadaşımla konuşuyorduk ve annende o ara bana krem rengi bi etek verip ütülememi istedi. ikinci gün kararsz kaldığım için yine yattmm o günde 1 tabakta yeşil semizotu bir kavonozdada siyah pekmez gördm…….. açıkcası anlayamdmm yeşile mi inancam siyahamıı gerçktn çok karaszmm. ve evlnme aşmasındymm yardım edersenzz çokk mutlu olurum.lütfen allah rızası için bilen bi kardeşimm yorumlarsa çok dua etcem . şimdiden allah razı olsun.

 308. rüyalardan mı çıkardınız evlenmenizin imkansız olduğunu ??
  yoksa gerçek hayatta mı bu böyle,

  her iki durumda da siz eğer kendiniz evlenmek istediğiniz kişinin sizin için hayırlı olacağını düşünüyorsanız siz mücadele ediniz. eminim yapmışsınızdırda ama olsun devam edin herşeyin iyi olması için çaba gösteriniz.

 309. sevdiğin erkeğin hayırlı olup olmadığı ve sonu evlilikmi diye yatım. 1,de onu üzerinde beyaz fanila altında asker pantolonu vardı askermiş. yanında iki oğlan çocuğu gördüm. 2 cisinde onun memleketine gitmişim gili gitmişim evlenmiş ben eve dönerken geldiğimi öğreniyor ben dönerken peşimden geliyor ve üzerinde beyaz kıyafet ve kafasında sarık vardı sanki arap kıyafeti. 3 cüsüde orman içinde piknik alanını gördüm oraya gidecekmişiz gitmeden pazara uğruyoruz ve pazarda ben adak için kurban bakıyorum ve pazarda hiç görülmemiş zebzeler ve envayi çeşit meyvalar var sonre bana bir keçi tekesi gösteriyorlar ben onu almıyorum ve pikniğe gidiyoruz siyah jiple rüyyamı bu şekillerde gördüm açıklama yaparsanız sevrm ve benim onunla artık evlenmem imkansızlaştı

 310. meraba benim sorum şu arkadaşım benim için istihareye yattı ve rüyasında tarla suladıgını ve yarı yeşil yarı sarı görmüş ne demek

 311. s.a ben 2 yıl önce istihare yaptırdım güzel çıkmıştı geçenlerde yaptırdım başkana beyaz yaş pasta görmüş bi başkasına daha yaptırdım siyah ve kırmızı çıktı ben kendim yatmak istiyorum ama çoğu kişi ben namaz kılmıyorum diye sana çıkmaz çıklsada doğru olmaz diyolar cevabızınu bekliyorum lütfen çok acil

 312. arkadaşlar merhaba bende 7 gecedir yatıyorum ama hiç birşey göremedim birde korkunç rüyalar görüyorum anlayamadım yanlış mı dua ediyorum

 313. merhaba bende istihareye yattım eşimle barışıcakmıyız diye ama çok karışık ve korkutucu rüyalar gördüm bir gece kedi kovalıyorlar satanistler 12 kişi bende polisi arıyorum bunları yakalatmak için polisler ilgilenmiyor sonra hapishaneye atılıyorlar içlerinde kardeşimde var bunun anlamı nedir

 314. arkadaşlar bende sınav için yatmayı düşünüyorum olacakmı olmayacakmı die yatsam aceba olurmu

 315. Merhabalar, ben eski erkek arkadaşım için birini yatırdım rüyaya.Evlenmeyi düşünüyorduk biz.Rüyasında kahve yapıp fincana koymuş ama kahveyi beğenmeyip dökmüş ve fincanı yıkamış.Bir tabakta da bembeyaz bir pirinç görmüş.Onunla barışmalımıyım?Yorumlarsanız çok sevinirim..Teşekkür ederim.

 316. Namaz kılmadan istihareye yatmak ne kadar doğru olur onu bilemeyiz,ancak namaz kılmadan da rüya görülebilir.

 317. iyi geceler.
  arkadaşıma istihareye yatacaktım fakat yatmadım.
  rüyamda ise istiareye yatmış oluyorum ve yeşil bir halısaha gördüğümü anlatıyorum.
  yani bu istiare sayılırmı.
  namaz kılmadanda istiare niyeti alınıp rüyada sonuç görülebilir mi.
  tşk şimdiden.

 318. bende istiareye yatdım ve mavi renk gördüm…arkadaşım odayı boyuyordu ve bende dedim ki burası pembe olucaktı içerisi mavi olcaktı…yanlış boyuyosun diodum…neanlamda cevap yazarsanız çok sevınırım..

 319. mrb ben tokattan gülcan benimde sevdiğimöm ve iki senedir birlikte olduğum bir kişi vardı ve ben birgün arkadaşıma istihereye yatmasını istedim bizim niyetimize arkadaşım yattığında istihareye hayırlı olarak görmüş ama birgünde ben kendim kıldım namazımı ve istihareye yattım ve kendimde onun benim için hayırlı olmadığını gördüm ve gerçektende hiç sebebi olmayan çok küçük bir kavga yüzünden ayrıldık.buda demekki gerçektende benim için hayırlı değilmiş

 320. İsithare başvurulacak ilk kaynak değil,bilakis son nokta olmalı.Yani önce kendi üzerinize düşenleri yaparsınız,eğer bunlara rağmen halâ karar veremiyorsanız ondan sonra istihareye yatılır.Evet istihareye yatmanın amacı da zaten bir işin sizin için sonuçları itibariyle hayırlı olup olmadığını öğrenmek içindir.

 321. yorumunuz için çook tşk ederim ama şu niyetle yattımm ben evlenip boşandım ve yaşım çok genç geleceğim için istihareye yatmıştım evet evlenmeyi düşnüyorum ama asla maddiyata önem vermem tekrar tşk ederim peki ben evleneceğim insanı rüyamda görebilmem için istihareye yatabilirmiym yada o insan bana hayırlımı hayırsızmı diye olabilrmi böyle bişe

 322. Hem deniz hem de ev ayrı ayrı düşünüldüğünde her ikiside uzun vadede güzel haberlere işarettir,büyük mutluluk olarak yorumlanabilir.Ancak rüyada gördüğünüz şekliyle bakılırsa;
  denizin ortasındaki ev tıpkı ateşin ortasındaki kağıt gibidir,yanmaya mahkumdur.Ev ise denizde batmaya mahkum görünüyor.İstihareye hangi maksatla yattınız bunu bilemeyiz ancak karar vermeden önce bu işin iyi ve kötü yönlerini tekrar gözden geçirin.Eğerki evlilikle ilgiliyse konu
  Size tek bir şey söyleyeceğim.
  Sadece maddi olarak iyi yönlerine bakarak evlenmeyi düşünüyorsunuz gibi görünüyor.
  Hoşçakalın.

 323. slmlar ben iki gün önce kendi adıma istihare ye yattım ama ilk gün rüyamda çok karanlık bi deniz ve denzin ortasında bi ev vardı ikinci günde yine denz gördüm ama deniz okdar mavi okdar parlıyodki yine denizin ortasında çok güzel bi ev vardı rica etsem bu rüya hakkında ban yardımcı olurmusunuz

 324. Başkası adına istihareye yatılmaz deniliyor.Ama kızımın bir işi adına niyet etmek istiyorum. bazı büyüklerimiz kabul olur diyorlar inşallah hayırlısı olur

 325. s.a. cevap bekliyorum.cevap verirseniz mutlu olcam

 326. ben istihareye yattım ama hiçbişey görmedim.tekrar yapmalı mıyım yoksa yapmamalı mıyım

 327. Afedersiniz Kübra hanım siz yanlış anladınız.Suistimal konusunda sizi kastetmedim zaten.Kendimden bahsettim.Ben rüya tabircisi değilim sadece bildiğim kadarını söyledim dedim.Adımın rüya tabircisine çıkmasından,şarlatana çıkmasından rahatsız olacağımı belirttim.

 328. slm aleyküm arkadaslar ben nisanliyim türkiyeden biriyle kendim almanyadayim türkiye icin istihareye yattim sonra nisanlimin bulundugu evi yesile boyadigimi gördüm sonra bide almanya icin yattim ondada nisanlimin almanyaya geldigini ve burda kaza gecirdigini ve eve telefon geldi hastaneye gittiim onu kanlar icinde gördüm ve karnimdaki bebegi kaybettim cevap verirseniz seviniri,

 329. sizi suisitimal etmeye çalışmıyorum ki sadece yardımınızı istedim daha önceki rüyalarıma yaptığınız yorumlar konuyla alakalı değildi yorumlarınızı beğeniyorum beğendiğim için yardım istedim şarlatanlık yapmadım bundan sonra rahatsız oluyorsanız beğenmem okumam da bu siteye uzun süredir katılıyorum ve insanlara yanlış bişey yapmak gibi bir hevesim yok niyetimde karşınızdaki bi bayana bu kadar sert cvp yazmanızada gerek yok

 330. Hayır Kübra hanım maalesef msn adresimi veremem,kusura bakmayın.Ben rüya tabircisi değilim.Burda bazı rüyalarla ilgili arkadaşlara dilimin döndüğünce yardımcı olmaya çalıştım.Bundan ötesi suistimale ve şarlatanlığa gider.

 331. Ribat bey mümkünse size bir rüya hakında danışmak istiyorum ama ilk konu hakında bilginiz olsun istiyorum ona göre yorum yapın eğer rahatsız olmazsanız msn adresinizi almak istiyorum ben sözlümün msn adresini yazayım lütfen başımız sıkıştı onunla bu konuyu ve rüyanın yorumunu konuşun çok daraldık cevabınızı bekliyorum

 332. amin sağolun Ribat bey yorumunuz şahane çok mutlu oldum

 333. Kübra hanım;
  evleneceksiniz işte daha ne uğraşıyorsunuz :)))
  Allah mesut etsin,mutluluklar.

 334. Allah razı olsun Ribat bey bu hafta istihareye yattım evleneceğim kişi için bu akşamda yattım başımda beyaz bez vardı yoğurtlu bişey yiyiyordum etrafım kalabalıktı yeşillik gördüm beyaz örtüler vardı buna da yorum yapasanız sevinirim

 335. Ribat kardeş lütfen şu rüyamı yorumlarmısın?
  Rüyamda annemle bir alışverişten geliyormuşuz. elimizde bir paket bizim buralarda bir marketin önünde duruyoruz. bi ayakkabı boyacısı varmış orda. bana diyorki neden saçlarını boyatmıyosun koyu renge. bende hafiften sinirleniyorum. sonra paketi açıyorum içinde beyaz renkte çamaşırlar var. onlara bakıyoruz annemle. sonra evde görüyorum kendimi saçlarım koyu renkte topuz yapılmış ve üstümde bir gelinlik. arkamda bir adam saçımı falan düzeltiyor. topuzumun arkasında bir ışıklı bir ampül var. ve yasin diye bi isim çıkıyor ağzımdan. ama benim hayatımda yasin diye bi tanıdığım hiç yok.

 336. ribat kardeş,
  mynet adresine bir mail gönderdim, cevaplarmısın lütfen,
  saygılar

 337. Hakan bey;
  Ayrıldığınız halde eski nişanlınızı görüyorsanız o’nu halâ seviyorsunuz demektir.Fakat o sizi görmüyorsa onun durumunun hiç iyi olmadığı şeklinde yorumlanabilir.Gerçekten rüyanızda gördüğünüz gibi o sizi görmeden perdeyi kapatıp gittiyse,ağır bir hastalığa yakalanıp bekar olarak öleceği anlamına gelir.Ve sizden başka kimseyle de evlenemeyecektir.

 338. Kübra hanım;
  rüyada ekmek kırıntısı ve kuş görmek çok klasik bir rüyadır ve genellikle kötüye yorumlanır.Rüya tabircilerinin çoğu bu durumu bir yakının ölümü olarak yorumlar.Bunun açıklamasını da şu şekilde yaparlar:
  ekmek ;ömür,hayat demektir.Eğer görülen kuş türünü bilmediğiniz bir kuşsa azrail anlamına gelir.Yani ölüm meleği hayatı bitirmek üzeredir.
  Tabiki bu sadece kavramların açıklamasıdır.Bizim bundan ötesini bilme imkanımız yok.

 339. Kübra hanım;
  Rüyanız ne kadar gerçektir bunu bilemeyiz.Rüyayı ne zaman gördüğünüzde önemli bir konu.Saydığınız meyveler yaz meyveleridir.eğer rüya bu meyvelerin yendiği bir mevsimde görüldüyse iyi şeylere işarettir.değilse aksi durum geçerlidir.Bir başka nokta bu meyvelerin tamamı çekirdeklidir.Bu durum ise zekatı verilmemiş mala işarettir.Kayısı bir çok manaya geldiği gibi çok güzel ve iyi huylu çocuk olarak da yorumlanır.Kucakta görülen çocuk ve kayısı müjdeli haber olarak yorumlanabilir.

 340. Kübra hanım,
  Ribat kardeşim benden daha bilgilidir.
  size benim söyleyebileceğim hakkınızda hayırlı olanın size nasip olması inşallah,

  saygılarımla,

 341. bu ikinci rüyam kuşlara ekmek doğruyodum yerler hep ekmek kırıklarıyla doluydu yorumlarnızı bekliyorum lütfen yorum yapın

 342. rüyamda bir tabakta şeftali çilek ve yeşil kayısı vardı şeftali ve çileği yedim seftalinin suyunu içtim kayısı duruyordu sonra kucağımda çocukla merdivenlerden çıkıyordum Ahmet sanal bey ve ribat bey yorumlarınızı bekliyorum lütfen yorum yapar mısınız

 343. Bir süre önce ayrıldığım nişanlımı gördüm rüyamda,daha doğrusu göremedim.evlerinin önünden geçerken baktım,perdeyi kapatıyordu,ama o beni görmedi.

 344. yasemin said:

  slm ahmet bey ,
  tsk ederim en azindan yazima cevap verdiginiz icin …hayirli cumalar
  saygilar

 345. ahmetsanal_s@hotmail.com said:

  merhaba yasemin hanım,
  bende burada kendine ait fikirlerini yazan birisiyim,
  ancak daha önce belirttiğim gibi eğitim vs almadan sadece kendime ait fikirleri yazdım hep,
  siz bir rüyaya yatmışsınız içinizden nasıl davranmak geliyorsa kalbiniz neye yönleniyorsa sizinde mantığınız buna izin veriyorsa onu yapın.
  inşallah vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olur,
  saygılar

 346. yasemin said:

  selam arkadaslar herkes bende dahil yorumlarimizi yazmisiz rüyalarimiz hakkinda fakat kimse cevaplandirmiyor …buraya yorum yazma imkani verilmis fakat ilgilenen kimse yok sanirim …nasil olcak ??

 347. s.a. kız arkadaşım benim için istihareye yattı. ilkinde çıplak kadın, ikincisinde ağlayan çocuk ve berrak olmayan su görmüş. En son rüyasında da ben ona Türk bayrağını veriyormuşum. Sizce bunlar neye işaret? ve istihare ye tam olarak güvenmeli miyiz? bunları olumsuzluk olarak yorumluyoruz bu doğru mu?

  • yasemin said:

   slm arkadaslar
   bende iki gecedir istihareye yatim.ilk gece karisik rüya gördüm anlam veremedim. fakat dün gece söyle bi rüya gördüm : annem ve ben beyaz ve yesil cimenli, agacsiz, etrafi acik bir tepede bulunuyorduk. dagin tepesinde annem ve ben oturuyoruz ve annem bana asagi dogru in kizim ulasicaksin hedefine diyo ..bende tamam anne iniyiim ama cok dik bu inis düsermiyim diyorum …yok düsmessin sen yavas yavas in diyo bende inmeye basliyorum hic düsmeden . hatta bi ara cok hizli bi sekilde iniyorum ama icim ferah iniyorum sikintisiz korkusuz ordan beyaz siyah bi köpek görüyorum ki korkarim salik köpeklerden ama rüyamda hic korkmadan yavas bi sekilde geciyorum yanindan ve köpek tarafindan bi zarara ugramiyorum …dagi indigimde cok mutlu bi his olusuyo icimde ve direk berrak bi denizle karsilasip baliklama daliyorum …ordanda bir sakalli dede bana kizim sen denizlerin kizi gibi nasil daldin öyle,diyerek..böyle devam et diyo ….rica etsem yorumlayabilen arkadaslar varmidir ??? bu istihare namazina yatma sebebimde sevdigimle hayirlisiyla evlenip evlenemiyecegime dair görmek icin yatmistim…simdi bu rüyayi hayra yorabilirmiyim ….rüya tabirlerine bakarark dagdan inmek sikintiya yorumlanio ama ben dagdan inince hedefime ulasicagima dair cok mutlu oludugumu gördüm….???? hic engelim yoktu inerken yere düsmedimde ??? yorumlarinizi bekliyorum ….allah razi olsun sizinde dualariniz kabul makbul olsun

 348. ahmetsanal_s@hotmail.com said:

  teşekkürler

 349. teşekürler ahmet bey,
  bende size ii bir haber vermek isterdim ama malesef olmayınca olmuyo işte..
  kaderin önüne gecilmiyor..
  tabi sizn ddiniz yönden hergün düşünüyorum evet o zaman daha kötü olurdu.demekki bundada bir hayır varmış. asıl benim size estafurullah demem lazım öncelikle bana daha fazla laf düşmez demeyin asıl ben size fikir danışmasında bulundugum için asla öyle düşünmenize istemem:)
  ellrimi actım amiin diyorum duanıza..
  Allah sizin içinde herseyin hayrlı olanı versin ve tüm dualarınızı kabul eylesin rabbimm. kendinize ii bakın..

 350. ahmetsanal_s@hotmail.com said:

  merhaba Büşra hanım,
  istihareye yatsanızda yatmasanızda siz doğru bir insan olarak doğru ne ise onu yapmaya çalışın,
  yaşadıklarımız bizler için,
  elbet vardır bunlarında bir nedeni biz bilemeyiz,
  kadere inanmaktan başka kaderimizi yaşamaktan başka birşey yapamayız,
  bizim yapabileceğimiz şey doğru olanı yapmak gerisini yaratana tevekkül etmek,
  kafamı şişirmiyorsunuz estafurullah,
  bugünlerde mahkemeniz olacağını biliyordum,
  sizden gelecek hayırlı haberi umut ettim,
  yuvaların yıkılması kötü birşey,
  ama bazen elden birşey gelmiyor,
  allahım yardımcınız olsun,
  bana daha fazla laf söylemek düşmez,
  ama birde şu yönünden bakın olaya,
  ya çocuk olsa idi çocuk olduktan sonra ayrılık olsa idi,? daha kötü olmayacakmıydı,
  inşallah herkes hakkında allahım hayırlı kaderler yazmış olsun inşallah,
  sizde allaha emanet olun,
  hakkınızda en hayırlı olanı versin inşallah rabbim.

  saygılar

 351. neyse ahmet bey baya yazmışım ben:)başınızı şişirdigim için şimdiden kusura bakmayın
  Allah a emanet olunn…

 352. merhabalar ahmet bey,
  kusura bakmayın biraz gec oldu ama yorumlarınız icin sagolun haklısınz sadece başımız sıkıştıgında dua etmek ne kadar dogru olur bilemeyiz ama kendim söz konusu olunca namazımı kılan ve herzaman allahtan hayrlısını isteyen birisi oldugumu düşünüyorum aslında rüyaya bel baglamak degilde bi nevi kafamı karıştırmyorda degil anllm veremiyorum niye hep olumlu rüyalar görüyorum ben öyle istedigim için mi oluyor diyorum ama sadece ben görmüyrum bu rüyaları ailem ve cevremdeki yakınlarmda aynı seyleri görüyolar anlam veremedigim bu işte..neyse ahmet bey bugün ilk duruşma gerceklşti zaten kendimi sıkmıyorum artık oluşuna bıraktım bazı seyleri artık zaman ne getirir bilmyorum..baya bir aradan snra ilk defa dün gece mahkeme konusunda kararsız kaldım için boşanıp yada boşanmamak hangisni yapmam gerektigini görmek için yattım ve pembe bir dosya gördüm icerisinde beyaz bir kagıtt üzerinde bir takım davalı davacı diye kelimeleri gördümü hatırlıyorum ve üzerinde kücük bir kagıt daha vardı bunun tam ortasında ise kına yesili renginde parmak izi var yani mühür gibi birseyede benzetiyorum ve brdan gersini hatırlamıyorum ve ilk durşma oldugu icin zaten ertlenmiş ben bugün avukatıma gittmde pembe bir dosyadan kagıdı cıkartı ve bana okuttu rüyamda gördügüm seylerle hemn hemn aynı seyi yaşadım ben biraz buna yorumladım acaba bunla bir ilgisi varmı anlamadım ama yinede size anlatmak istedim siz olsanız nasıl yorumlarsınız sizce o parmak izi gibi gördügüm o sey ne anlma geliyo olabilir!.hangisi hayırlı benim için dye yttgımda bunu gördüm bunun üzerine nasıl bi karar verecegimi bilmiyorm?hatırlatıgınız suredeki söz gelince her zaman kulandıgım bir sözdür:)ama kesinlikle dogru mesela ben ilk başlarda naparım falan diye nasıl dayanırım derken ama belli bir süre snra toparlayabiliyor insan kendini oda bu yükü vereninde Allah oldgunu ve bu yükün agırlıgını hafiflettrninde Allah oldugunu hic bir zaman unuturmuyor kendini ordada o güzel rabbim.

 353. çünki kına gecesi yapılıyordu ama gündüz ve aydınlık tı

 354. evlilik için kılmıştım cevizle alakası nedir zengin bir eş anlamındamıdır

 355. yukarıdaki kafamı kurcalayan sorulara cevap yazabilir misiniz ?gerçekten çok önemli

 356. başkası için istihare yapılır mı?

 357. birde istiharede renk mi önemli görülen nesnemi

 358. erik diye koparmıştım 2tane bir açtım içini yeşil ceviz çıktı ceviz 3 şekilde yorumlanıyor bazen hastalık bazen zenginlik bazende sağlıklı uzun ömür bu nasıl oluyor

 359. s.a.
  ben rüyamda siyah çorap gördüm birde agaçtan yeşil ceviz kopardım beyaz renkte gördüm bunun anlamı nedir istihare ilk kılışım

  • ahmetsanal_s@hotmail.com said:

   siyah çorap zenginliğe,
   yeşil ceviz uğraşma ile gelen zenginliğe yorumlanır.

   saygılar

 360. ahmetsanal_s@hotmail.com said:

  büşra hanım
  ben yazarken kendimce kalbimden beynimden geçen düşüncelerimi yazıyorum,çok derin olarak benimde pek bilgim yok.dua etmek yaşamın her anında olmalı,sadece başımız sıkıştığında dua etmek ne kadar doğru olur,ama tabiki her türlü sıkıntıda da yaratandan yardım dilemek en doğrusu,
  rüyalara çok bel bağlamayın çünkü hayat rüya değil gerçeği yaşıyoruz, daha önce de dediğim gibi siz doğru olanı yapın boşanmak istemiyorsanız bunun için çaba gösterin dua edin,allahım tüm yanlış yapanlara doğruyu görmeleri doğru olanı yapmalarını nasip etsin inşallah,
  dava konusunda ise bu ilk celse ise hakim sizi ve karşı tarafı dinler tanıkların ifadesine başvurur,kendinizi çok sıkmayın üzmeyin ortada bir çocuk olsa idi daha mı iyi olucaktı, eğerki bir ayrılık yaşanacaksa bırakın bunun acısını siz ve eşiniz yaşayın çocuğunuz yaşamamış olsun bunun için şükredin,
  hayat malesef insanlara altın tepsi içinde sunulmuyor,
  bakara suresinde derki ” la yükellifullahu nefsen illa vüsahe – Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez”.
  hayat da bizim önemli olan alnımızın akı ile dimdik durabilmek,
  sabır edebilmek,
  allah yardımcınız olsun inşallah,
  allahım derdi olanlara derman versin inşallah,
  durumunuzu anlıyorum üzülüyorum,
  allah sabır da versin inşallah
  saygılar

  • ahmet bey sizi çok merak ediyorum tanışmak istiyorum böylesine kalbi iman dolu bir insan. ne iş yaptığınızı merak ediyorum islamiyet konusundaki bilginize hayran kaldım

 361. büşra said:

  aminn diyorum ahmet bey:) peki sadece istihare namazı kıldıktan sonra istihare yapldıgını biliyorum ama bi keresinde yattığımda sadece kalbimden geçirerek yatmştım ben:)yine aynı önce gördügüm rüyaya benziyodu.öylede olurmu..ve normalde gördügüm rüyalarımda da hep gelecek zamana karşı görüyorum ve bunlardan bazılarıda gerçekleşti. ve ben istihare nmz. başka şekilde niytlenip yattgmda yine eşimle ugraşmş oluyorum bilmyorum bunlar ne demek oluyor artık.hiç bişey düşnmek istmiyorum.dua edin bana lütfen 5gün sonra mahkemmz var rabbim yardım etsin banadualarımı kabul etsinn nolur:)

 362. ahmetsanal_s@hotmail.com said:

  yakın akrabamdan biliyorum. var
  daha doğrusu şuan için yaptığı şey hayırlı,
  inşallah rabbim herkesin hayır dualarını kabul etsin.

 363. BÜŞRA said:

  İnşallah ahmet bey hepimize dogru yolu göstersin Allahımız.. birşeyi cok merak ettim bu kadar insan istiareye yatıklarını yazmışlar ama hep soru yazmışlar benim gibi..hiç aralarında istiaresi yani gördükleri rüyaları gerçekleşen yada o an icinden gecni yapan istahareye başvuranlar hayrlsyla sorunları çözülen arkadaşlar varmı malesef hiç anlatanda olmamış heralde neyse vardır mutlaka allah hayırlısını nasip etsin hepimize..
  a.e.olunn..

 364. rüyamda beyaz bir odada beyaz bir sandalyede oturuyordum bu ne anlama geliyor yorumlarınızı bekliyorum

 365. Ahmet Sanal said:

  inş. hayırlı olanı yapmamız için rabbbimiz hepimize doğru olanı kalbimize versin.
  allaha emanet olun

  saygılar

 366. BÜŞRA said:

  Ahmet bey söylediginiz surenin anlamını
  okudum..aslında Hz Musa nın bu yaşadıgı hadiseyi biliyordum ama Hz Hızır ile yaşadıgını ve kehf suresinde yer aldıgını bilmyordum ama okuyunca daha iyi ögrendim tekrar teşekkürler hatırlatıgınız için..
  Evet sebebsiz hiç birsey olmaz mutlaka bununda bir sebebi var..ve ilerde ne olcagını bilemeyiz aynı Hz musa nın o anda yaşadıgı seyleri anlam veremdigi gibi..ve bu yaşadıklarımız her ne olursa olsun rabbimizin bize olan rahmetidir… Bazen bizde yaşadıgımız olaylara güç yetiremesekde yaşıyoruz ve herşeyin sebebini bizde sonunda ögrenecegiz..
  Allah herkese herseyin hayırlı olanını versin.

 367. bende yorumlarınızı bekliyorum

 368. Ahmet Sanal said:

  yukarıdaki yazımda eksik yazmışım,

  bu dünyada sebepsiz yaprak bile kımıldamaz.

  saygılar

 369. Ahmet Sanal said:

  büşra hanım,
  kehf suresini okuyunuz,
  Hz Hızır ile Hz Musa arasında geçen olayı anlatıyor, orda o an için şer olan bir şeyin aslında ileride hayır olacağı anlatılıyor.
  yaprak bile kımıldamaz bu hayatta. siz doğru bir hayat yaşamaya devam edin,
  allahım hakkımızda hayırlısını versin inşallah..
  allaha emanet olun.
  selamlar saygılar

 370. slm arkadaşlar bende sevdigim insanla sorunlar yaşıyodum bi gün bi yaşlı teyze benim için istiareye yattı istedim kişiyle evliligim hayırlı olacaksa beyaz bişi görim niyetiyle yattı yaşlı teyze rüyasında bi kazan sütü omzunda taşıdıgını bide ekmek gördügünü söledi banada sabretmem gerektini çok zor koşullardada olsa evlenecegimi söledi ve onun yanına koşmamı söledi ama bilmiyorum herşeyin haktan hayırlısı arkadaşlar

 371. BÜŞRA said:

  sagolun ahmet bey benim yazdıklarımı yorumladgınız için..(yazmıştım ama cvp gelmcni dsnyordm:)) Allah tan herşeyin hayırlısını istiyorum herşeyi oluşuna bıraktım Allaha havale ediyorum Ona sıgınıyorum ve ben inanıyorumki rabbim dualarımı bir gün kabul edcek çünkü kalbim bana öyle seslenyor aslında önceden böyle dşnmezdm ama blmyorum ayrıldgmzdn buyana icimde o his var ve bzn başka şylr dşnsmde sonnda yine icmdeki sese kulak vryrum blmyorum nasıl bşy buu.. Allah herkese hayırlı kapılar acsın .. hakkınızı helal edin…Allah a emanet olunnn..

 372. Ahmet Sanal said:

  Büşra hanım,
  Allahım yardımcınız olsun,
  kabullenmek bazen zordur ama anlaşılan eşiniz sizinle olan düşüncelerinizi bitirmiş.kendinizce gereken çabayı gösterdikten sonra fazlasını da yapmayınartık,bzen insanda şuda olabiliyor,siz istedikçe üstüne düştükçe kendilerini ulaşılmaz sanarak yanlışlarında ısrar edebiliyorlar,
  zamana bırakın biraz,inşallah Allahım kalplerimize doğru olanı yapmamız için yol gösterir,
  hayat uzun bir sınav,belkide ayrılık geleceğiniz için hayırlıdır kimbilebilir,
  belki anlatamadığı açamadığı başka bir derdi var.ama bu ayrılığın bir nedeni mutlaka var,
  yaşayarak öğreniyoruz herşeyi,
  hakkınızda hayırlar olsun inşallah
  saygılar

 373. hemşireliğin benim içn gelecekte hayırlı olup olmadığına niya ettim ve 2. gün bebek gördüm şelale ve bebek ondan sonra görmedim sizce iimi

 374. ya ben istihareye yattı m8. sınıfa gidiorum rüyamda şelale gördüm sizce iimi

 375. sevinç gün said:

  s.a. annem benim için evlenmek istediğim gencin hayırlı olup olmamasıyla ilgili istihare yaptı. ve rüyasında yeşil, beyaz, pembe renkleri taşıyan bir elbise gördü. bunu annem yaptığı için bişey olmaz değilmi. sadece benim mi yapmam gerekirdi? yorumlarsanız çok sevinirim. Allah’a emanet olun…

 376. BÜŞRA said:

  ve ailsine sylyor benim orya gttmi babasıda hber yolyr ne demek olyor dye yani yine aynı seyle karslasrmyım dye soru oluşyor kafamda anlcanız bi ckmazın icndeym ama Allahımın bir durak yeri vardr ona havale edyorum sadce elimden bşy glmyor başka rabbm grüyo hrsyi nyse başnzı agrttm braz kusruma bkmayn şimdiden.:)allaha emnt oln

 377. BÜŞRA said:

  öncelikle cok teşekkür ederim yorumladgınz için güzel bir yorum yapmşsnız:)Allah kimseye yaşatmasın böyle kötü olayları inanrmsnz elimden glen hrşyi yptım ve ypmaya dvm ediyorum ama sonuç degşmiyor e buda Allahın takdiri heralde eşime hber yolldm konşlm dye ama istemedi bende uzn bi aradan sonra ünversitsne gttm ve benimle hic konsmadı sadece arabasına bnp gtti bana bakarak ama pes etmdm hala yniden dencem sizin dediginz gibi gerisini allaha havale edyorum ama ortada bir gerck var sizde sylemşsinz aileleri cok şaşrdm sanki önceden blyomşnuz gibi büyükler zaten ne yaptysa onun ailesi bikere bir arya getrp konşturmya brakın bir caba bile göstermedilr yıkıcı olyolar malesef hicde bir sebeb yok ayrılmamzda sadece ailemle konşmammş kişisel olarak kndmzle hçbir prblemz saygıszlgmz olmdı peki ben hala seviyorum dyor ama beni orda bırakıp ckp gtmsi bir kelime dair slmden gtmsi beni cok sasrttı

 378. BÜŞRA said:

  hayırlı geceler ahmet bey,

 379. ahmet sanal said:

  Selamlar büşra hanım,
  boşanma üzücü bir olay,
  allahım inşallah üzerinde kötülükler dolaşan yuvalara huzur verir.Allah yardımcınız olsun,
  durumunuzu anlayabiliyorum,ama her şerde bir hayır her hayır da bir şer vardır,
  siz üzerinize düşeni yapın.yuvanızı kurtarmak için çaba gösterin eşinizle bir araya gelerek geçmişi sorgulamak yerine ( tabiki sorgulamadan hataları doğru bulunmaz ancak …)
  gelecek için neler yapılabilir onları konuşmaya çalışın, burada aile büyüklerine en büyük görev düşüyor,yapıcı olmalılar,ortada bir yuva var.ancak malesef bazen büyükler büyüklüklerini yerine getiremiyorlar.
  eminim etrafınızda bu durum hakkınad çokca yorum yapanlar mevcuttur,
  bunları çevrenizden uzaklaştırınız, eşinizle yanlız ikiniz konuşmaya çalışınız,

  siz çaba gösterin gerisini Allahımıza havale edin,
  hakkınızda hayırlısı olsun inşallah,
  saygılarımla

 380. büşra said:

  merhaba arkadaşlar benim 3 senelik nişanlılık dönemim oldu agustosta evlenmiştik 5 ay sonra eşimm ayrılma kararı aldı ve 3 aydır ayrıyız ben 2 hafta sonra istihareye yattım 2 gece bşy göremedim ve 4 gece is e esimle ayrı oldugumuzu biliyorum birden hastane gibi bi yerde buluyorum kendimi yanıma oturuyor ve benmle konuşyo oluyor ben ise biz ayrıyızya diyorum niye konuşt-yosun benimle dyorum cvp vermiyor daha sonra bi an babamın evinde olyorum ve esmle kayınpederim bize gelmiş olyyorlar oturuyolar hiç bişey olmamaış gibi biz ise şaşıryoruz sadece bakınıyoruz onlara onlar konşmaya devam ediyorlar daha snra ben konşmak istemediğim için odadan dişarı ckyorum başka odaya geciyorum eşimde yanıma geliyor bana sarılıyor ben ise çekil dyerek bagrıyorum sonra beni yere otutturuyor ellerini uzatp bikere daha sans veryorum ikimize biz birbirimizzi seviyoruz dyor bana hadi ellerini ver dyrek bekliyor ben ise nye byle odu falan dyrek hesap soruyorum kendsine ve etrafma bakyorum bi an yerde karışık renkli bir seccade seri olyor en çok yeşil agırlıklı nedense uzun bi süre ona bakıyorum ve ellerimi veryorum daha snra tünel gibi biyerde n esmin syah arabasyla [arabayı ben kullanmış oluyorum}babası ben ve eşim önümüz ise göz alıcı bir beyazlıga dogru gdyodk ve orda sabah ezanında uyandm içimi bran huzur kapladı ve br ferhlık oluştu o gün elim celp kagdı gldi bunla bir ilgsi varmı blmyorum ama şuanda eşimle ilgli hiçbir gelşme yok boşnmaya karalı kendisde seviyorum ama olmyor dyr hrkse bilmyorum napmam gerek sizce nasıl yorumlanır lütfen cvp yazarsanız sevinirim ALLAHın selameti üzerinizde olsn lütfen bklyorummm

 381. mühim değil said:

  ayrıca bu 20 günden önce ben bi arkadaşımı yatırmıştım. güzel bi sofra görmüş ama tam bişeyler yiyememiş ayrıca bu arkadaşıma biri para vermek istemiş ama arkadaş almamış rüyasında. şimdi para sıkıntı demektir onu almıyo ama sofradan da az bişey yiyo…ve ben çok kararsızım…

 382. mühim değil said:

  bişey için istihareye yatıyorum yaklaşık 20 gündür.çünkü şu anda o kadar imkansız görünüyoki ama ben buna inanıyorum iyi olacağını da hissediyorm rüyülarımda da iyi görüyorum ama tam iyi değil karaşık bu yüzden bi türlü emin olamadım siz ne yapmalıyım???

 383. merhabalar
  ben istihare namazına yattım karanlık geniş bir odanın içinde hani ampul yakarsınız beyaz bir aydınlık verir ya o şekilde sevdiğim kişiyi benle telefonda konuşurken gördüm ve sürekli gülüyordu. bir yorum çıkaramadım lütfen yardımcı olurmusunuz.

 384. SEÇİL said:

  ben adetliyim.istihareye yatmam mümkünmü.çok acil bişye bakmam gerek.ne yapmalıyım

 385. ayşegül said:

  Arkadaşlar dinimize göre istihare ile birlikte istişarenin de önemi var fakat evlenmeyi düşündüğüm kişi ile ilgili istişare yapmam mümkün değil yapılsa bile taraflı yorumlar yapılıyor ama istihare de ise güzel rüyalar görüyorum sizce ne yapmalıyım… Allaha emanet olun…

 386. Yaşım 23 Ahmet Bey

 387. Ahmet Sanal said:

  Kübra hanım,
  gaibi bir tek yaratanımız bilir,
  istihare tabi ki var,
  ama sıkıntılarımızda geleceği öğrenmeye çalışmak kadar geleceğimizi sağlam temeller üzerine oturtmaya da çalışmalıyız.
  hepimizin aklı var.doğruyu yanlışı ayırt edebiliyoruz çok şükür.
  abinizin sıkıntısı ne bilmiyorum.inşallah rabbim tez zamanda derdinize derman verir.
  Allaha sığının siz amelinizi doğru yapın sonrasında tevekkül edin.

  Yukarıda RİBAT kardeşimiz istahare ve rüya hakkında güzel açıklamalar yapmış.sayfanın en başında da açıklayıcı bilgiler var.

  Saygılarımla

 388. benim için istihareye yatar mısınız ben göremiyorum 4 gündür yatıyorum sadece renkli şapkalar gördüm abim için lütfen!

 389. Ahmet Sanal said:

  şeval kardeş,
  yaşınız kaç ?

 390. S.a birisi benim rüyama yorum yapsın yoksa patLayacam:))))

  A.E.OLun

 391. Bir kere şunu çok iyi bilmek gerekir ki;rüya Nübüvvet’in 40 cüz’ünden biridir.Yani o kadar basit bir olgu değil.Bugün için dünyada rüyaları gerçek manada yorumlayabilecek birisinin olduğuna inanamıyorum.Ama gerçeğe yakın şekilde parçaları birleştirebilecek ya da bir mana verebilecek kişiler mutlaka vardır,olmalıdır.Peygamber efendimiz(aleyhisselatü vesselam) bir hadisi şerifte buyuruyor ki;”ümmetimin alimleri israiloğullarına gönderilen peygamberler gibidir”.
  Bir insan rüyaya başvurmadan önce aklına başvurmalıdır.İster rüya görmek maksadıyla istihareye yatın isterseniz de kalbinize bir fikir doğması için Allah’a dua edin fark etmez,nasıl olsa maksat aynı.Burda dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var;bir işi yapıp yapmama konusunda kararsız kaldığınızda o işe ait tüm değerleri iyi ve kötü olarak ayırın.Eğer içinizde sizi rahatsız eden kötü bir yönü varsa (az bile olsa)o işi yapmayın.Zira iyi olarak gördüğünüz yönleri gerçekte olmayan şeylerde olabilir.Yani siz işin iyi olan taraflarını görmek için bakıyor da olabilirsiniz.Ama kötü olan yönleri ise gerçek olandır ve hakikattir.Siz görmek istemediğiniz halde gördüğünüz için ciddi bir sorun olarak ilerde karşınıza çıkacaktır.Onun için nihai kararı verirken asla şüphe duymadığınızdan emin olun.Çünkü geri dönüşü olmayabilir.

 392. ben şilan düşüncem şu her insan sıkılıp istişareye baş vurabilir sorulara biraz ılımlı cvp verebilsek daha güzel olmazmı biz aciz günahkar kullarız yaradılanı sevelim yaradanda bizleri sevsin bildiğimiz yere cvp verelim bilmediğimiz de susmak en hayırlısı olur diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin herekesi yaradana emanet ediyorum RABBİM yar ve yardımcınız olsun

 393. SeLamun ALeykum ArkadaşLar…

  ArkadaşLar namazımın niyeti şu idi; Sevdiğim bana çıkma tekLifi etti.Ben ise sevdiğim haLde kabuL etmedim …Ve bunun için İstihare ettim.

  Rüyamda sevdiğim kişinin msn şifresini tahmin ediyorum (atıyordum tutturuyordum) ve şifresi ise onun adı idi. Ben ise sevinerek yengeme söyLüyordum msn şifresini öğrendim diye yengemde bakıp tekrar diğer tarafa dönüyordu.onun msn sinde ise bir tek ben açıktım.

  2. gün bişey görmedim.
  3. gün ise şunu gördüm; Rüyada gördüğüm rüyayı yengeme anLatıyordum.Yengem ise bana hayırLıdır diyordu. Ve ben sabah kaLktığımda ne gördüğümü bir türLü hatırLayamadım:(

  ArkadaşLar Lütfen biLdikLerinizi benimLe payLaşın

  ALLAH’a Emanet oLun…

 394. fatma öztürk said:

  dinimizi doğru dürüst yaşamadığımız için neyi nasıl yapacağımızıda bilmiyoruz.mesela istihareden haberi olmayan bile var .ben itihareyi şartlarına uygun yapmak adına araştırma yapıyodumki bu bilgileri okudum diğer okuduklarım içinde bu bilgiler çok hoşuma gitti özellikle türkçe yazılan dua (allahım ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum) diye başlıyo çok güzel dinimiz herşeyi ile çok güzel zaten bu yazıyı yazmamın amacı bizi bilgilendirdiğiniz için ÇOOOK TEŞEKKÜR EDERİM.inanın beni nekadar bilgilendirdiniz.NOT: istihareden sonra rüya görmesen bile kalbdeki niyetin önemini söylüyor ben bunu bilmiyodum mesela.bekliyorumki rüya görecem.kalbden geçen manaya bakılması lazımmış rüya görmek şart değil.Yaaa bu bilgiler için yine yine çok çok teşekkür ederim.hakkınızı helal edin.

 395. ahmet said:

  Ece hanım,
  siz Rabbimize el açıp hakkınızda hayırlısını isteyin,rüya görsenizde olur görmesenizde,
  Allaha tevekkül edin,

  saygılarımla

 396. Merhaba arkadaşlar.Çok merak ediyorum içinizde istihare yapıp gördüğü rüya ile amel eden varmı.Çükü bazı sitelerde rüya ile amel edilmez deniliyor.Bu konuda beni aydınlatabilirmisiniz…

 397. Selamlar Ahmet bey;
  yeninesilsair@mynet.com mail adresim

 398. selamlar sevgili arkadaşlarım,
  bir süredir nete girmediğim için yazamadım,
  aradan geçen zaman içerisinde inşallah sorunlarını çözen kafası karışık olanlar sorunlarına çözüm bulmuşlardır,
  ayrıca ribat kardeş senle tanışmak isterim,

  saygılarımla
  allaha emanet olun…

 399. Bana göre evet yada bana öyle geliyordu yanında çok huzurlu oluyordum hani derler ya gözlerinde kayboluyorum diye işte aynen öğleydi arkadaşların dediğine göre bana uygun değilmiş ama hep içimden bir ses o senin huzurun en güvendiyin yer emniyettesin diyordu aman boşverin giden gitti biten bitti fazla edebiyat yaptım galiba yorumunuzla aynı kanıdayım herhalde neyse size tekrar mutluluklar yorumlarınız güzel devam edin bence

 400. Rica ederim Kübra kardeşim,bir şeyi merak ettim bende.Peki o insan dürüst ve güvenilir birisimiydi.Sizde bunun cevabını yazarmısınız lütfen.

 401. Teşekkür ederim yorumunuza Allah sizi mesut etsin çünkü ben ayrılalı çok oluyor istihareye ayrıldıktan sonra yatmıştım maalesef ….Merak etmiştim rüyamın yorumun Allah razı olsun yorumunuz için

 402. Kübra hanım;
  Ben rüyaları yorumlayacak bilgiye sahip değilim,yazdıklarım ise sadece görülen kavramların anlamlarını açıklamaya yöneliktir.Ama ille de bir şeyler yazmamı bekliyorsanız;
  rüyanızda gördüğünüz şeylerin tamamı ve hepsinin ortak özelliği rüyayı gören kişinin evleneceğine işarettir.Evlenilecek kişinin de çok yumuşak huylu ve efendi bir kişiliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.Allah mesut etsin diyelim…

 403. Ribat bey benim rüyamada yorumunuzu bekliyorum yazarsanız sevinirim

 404. Yorumunuz için teşekkürler Ahmet bey ama ben daha ayrıntılı bekliyordum yinede Allah razı olsun, galiba kalbiniz çok temiz hep olumlu yazıyorsunuz. Hayatınız hep sizin için inşallah olumlu olur. Ribat bey Allah tamamına erdirsin sevdiğiniz kişiyle ömür boyu mutluluklar

 405. * SUZi DiLARA * said:

  bu siteyi bulduğuma mutlu oldum Gerçekten çok şey öğretti bu site bana Kendimi dinlemeyi ve hata bile olacaksa kendi vardığım sonuca göre hareket etmem gerektiğini, bu şekilde içimin daha huzurlu olacağını farkettirdi bana
  Herkese teşekkürler
  HAYATTA HEP MUTLU OLMAK DİLEĞİYLE..

 406. * SUZi DiLARA * said:

  hem AHMET SANAL hem de RİBAT çok doğru düşünüyorsunuz gerçekten İstihareden sonra rüyaya göre hareket edenlerin sonradan pişman olduklarını da gördük Bence de en hayırlısı düşünerek gözlemleyerek deneyerek bir konu yada kişi hakkında yargıya varmaktır..
  Belki istihareyle gördüğümüz rüyalar da doğrudur ama yorumunu yapamadığımız yada yanlış yorumlarda bulunduğumuz için yanlış sonuçlara varabiliriz
  En iyisi işimizi şansa bırakmamak ve bir konuda karar vereceğimiz zaman kendimize güvenip, kalbimizin ve beynimizin sesini dinleyerek eksileriyle artılarıyla kafamızı bulandıran şeyi enine boyuna düşünüp kendimizce en doğru kararı vermek..

 407. CEREN k said:

  Yorumlarınız ve yardımlarınız için TŞK Allah razı olsun gönlünüze göre versin.Zaten iştişare ettikten sonra istihare yaptık .Rabbim herkes için hayırlısını nasip etsin duayla .

 408. Suzi Dilara hanımefendi;
  ben sizin rüyanızda gördüğünüz kavramların ne anlama geldiğini güvenilir kaynaklarda belirtilen şekliyle yazdım,yoksa kendi yorumum değil.Rüyada gördüğünüz şekliyle bir insan hakkında karar vermek başlı başına bir hatadır.Sakın böyle bir hata yapmayın.Bir başka konu ise;gördüğünüz rüyanın beklediğiniz istiharenin sonucu olduğunu nerden biliyorsunuz diye ayrıca yazmıştım.Elbetteki bahsettiğiniz insan çok iyi birisi de olabilir.Zaten istiharede Cenab’ı-Allah’tan şöyle talepte bulunulur.”Niyetlendiğim bu iş senin rızana uygun,bizim de dünya ve ahiretimiz için hayırlı ise bu işi bize kolay kıl,eğer değilse kalbimizi de bu işten çevir”.Şimdi burda anlatılmak istenen aslında evlenmeyi düşündüğünüz insanın iyi biri olup olmadığını öğrenmek değil,O kişinin size, sizinde o’na uygun olup olmadığınızdır.Yani bir insan herkesle anlaşamayabilir.Yoksa bu, o insanın kötü olduğu anlamına gelmez.Eğer ki siz onunla anlaşabileceğinize,birbirinize uyum sağlayacağınıza inanıyorsanız istihare sonucuna göre karar vermekle zaten hata ediyorsunuz demektir.Yani durup dururken kafanızı bulandırıyor da olabilirsiniz.Bir insan çok sağlam bir inanca sahip olabilir,çok dürüst birisi de olabilir,ama bu sizin O’nunla anlaşabileceğiniz manasına gelmez.Yanlış mı düşünüyorum acaba? benim anlatmak istediğim bu,yoksa kimseyi kötülemek falan değil.Dilara hanım siz en iyisi içinizden geleni yapın.İnsanların ne söylediğine bakmayın.Ve hiç bir zaman şunu unutmayın:eğer siz iyiyseniz,dürüstseniz bir süre sonra karşınızdaki de size uyum sağlayacaktır.Yani siz karşınızdaki insana ne kadar saygı gösterirseniz o kadar saygı görürsünüz.Benim rüyanızla ilgili yazdığımı da unutun lütfen.
  Şimdiden Allah mesut etsin diyelim o zaman.

 409. Değerli arkadaşlar;
  hiç kimse gayb’ı bilemez.Zaten burda rüyalara yapılan yorumlarda sadece yorum yapan kişiyi bağlar.Hiç kimse “senin rüyan böyle çıktıysa bunu yap veya yapma”demiyor.Yapılan yorumlar rüyada görülen kavramların ne manaya geldiğini anlatmak içindir.Zaten rüya ile amel edilemeyeceği de söyleniyor.Allah’ın insana akıl ve düşünme yeteneği verdiği öncelikle bunlara başvurulması gerektiği açıkça söyleniyor.İstihare ise artık karar veremeyen insanların son başvurusudur.Bir konu hakkında net karar veren insanın istihareye danışmasına zaten gerek yoktur.Bu işi anlamak da zor anlatmak da…
  Saygılar.

 410. * SUZi DiLARA * said:

  ben de sanalda rüyalarımı paylaştığıma inanamıyorum şu an Ama insan bazen öyle bir boşlukta hissediyor ki kendini,doğru veya yanlış herşeye başvurma her kapıya gitme ihtiyacı içinde buluyor kendini
  Umarım böyle büyük konuşanlar,anlamadan yadırgayanlar bu duruma düşmezler

 411. Bakiyorumda millet rüya yorumcusu kesilmis .Herkez sunu gördüm bunu gördüm diye yaziyor ,ama akilarina sanirim hic gelmiyorki görülen rüya anlatilmaz (hele de sanalda anlatanlari anlayamiyorum) globallesen dünya iste insani ne durumu düsürüyor

 412. ahmet sanal said:

  Sevgili arkadaşlarım,
  ben daha önce burada yazdığım yorumlarda tamamen o an aklından geçen doğru olduğuna inandığım düşüncelerimi yazdım,haşa insanları şu doğrudur yanlıştır diyerek ahkam kesip yalan yanlış yönlendirmek değil asla amacım,
  ben şöyle düşünüyorum,
  tabiki her işte önce yaradana sığınacağız,ondan yardım ve doğru olanı isteyeceğiz,
  ama insan olarakta bizim üzerimize düşen görevler var,zaten siz doğru insan olduktan sonra rabbim uyanıkkende uyuyorkende doğru olanı size gösterecektir,
  rabbim düşünüp gerçeği bulmamız için bize akıl vermiş.bizimde üzerimize düşen önce kulluk görevini yerine getirip sonra da doğru olanı araştırıp bulmak ve inanmak,
  hepimizin altından kalkamadığı durumlar olmuştur,inşallah yaratan hepimizi tüm inananları mutluluğa eriştirir,

  saygılarımla
  ahmet sanal

 413. * SUZi DiLARA * said:

  ben rüyamı kendimce iyiye yormuştum Hele istihareye yattığım insanın karanlıkta ışık gettirip hayatıma da bu şekilde ışık olacağını söylemesinden sonra.. Ve o günlerde içim çok huzurlu ve rahatlamış idi gerçekten Bu darüyamın hayırlı olduğuna delalet etmez mi.. Sadece istişare yapmak istiyorum Bu şekilde de yardımcı olursanız beni mutlu edersiniz Hayırlı günler dilerim

 414. * SUZi DiLARA * said:

  SAYIN RİBAT Çok teşekkür ederim zahmet edip yaptığınız yoruma BEN istişare de yaptım tabiki ama her kafadan bir ses çıktığı ve kendim de bir sonuca varamadığım için bu yolu seçtim.. onu aradım ve bu özelliklere sahip olmadığı ve olmayacağı konusunda söz aldım AMA Beni korkuttunuz açıkçası Bir insanın inançlı olması dini vazifelerini tam olarak yerine getirmesi onun sözünün eri ve iyi bir insan olmasına işaret olamaz mı?Ne kadar inançlı olursa olsun bahsettiğiniz özelliklere sahip olması mümkün mü Gerçekten bu sorunun cevabını çok merak ettim..
  Yüreğinize sağlık

 415. istihare sonucu sarı görmek neye cıkar

 416. Gül ve suzi dilara hanımlar ;
  yalnız şunu asla aklınızdan çıkarmayın.
  Rüya ile amel edilmez.Gördüğünüz rüyanın sizin istihare olarak beklediğiniz rüya olduğunu nerden biliyorsunuz.Belki de günlük hayatta karşılaştığınız sıkıntıları rüya olarak görüyorda olabilirsiniz.Önce istişare(görüşüp,konuşup,değerlendirme,akıl danışma)sonra istihare gelir.

 417. Suzi dilara hanımefendi;
  Eğer çok istisnai bir durum yoksa marul görmek,aç gözlü,hırslı,doymak bilmeyen,herşeye sahip olsa dahi daha fazlasını isteyen ve asla kanaat etmeyen kişiye işarettir.Marulun katmerleri ne kadar çoksa o kişinin hırs ve tamahta da o kadar ileri olduğunu gösterir.Zaten salata yapmak başlı başına bir eziyettir.Kendi kendinize çok eziyet edip,türlü sıkıntıları kabul etmektir.gelelim rüyanın diğer bölümüne;
  karanlık içinde olmak hayatınızın büyük ölçüde sıkıntılı olacağına işarettir.Evinize her girişte yeşil bir ağaca dokunarak girmek ise ailenizi,yuvanızı korumak ve devam ettirmek için sürekli destek almak zorunda kalacağınıza işaret eder.
  Artık gerisine siz karar verin…
  gönül dolusu saygılar.

 418. Gül Hanım;
  Tıpkı sigara gibi sigaradan mamül olan izmaritte boş işleri anlatır.Küllük içindeki izmarit ne kadar çoksa ömrünüzden o kadar vakit gittiğine delalet eder.Bir o kadar da boş işlerle ömrünüzü geçirdiğinize işarettir.Hele hele bu izmaritleri bir başkasına da vermek iki manaya gelir.Birincisi;izmaritlerin verildiği kişinin yaşamının da sizden pek farklı olmadığı anlamını taşır.ikincisi ise;bugüne kadar pek iyi bir hayat sürmedik gel bundan sonra da böyle hayat sürmeye beraber devam edelim demektir.
  Selam saygı ve muhabbetler sunarım.

 419. * SUZi DiLARA * said:

  marul salatası rüyasından sonra tekrar uyandım ve uyudum Bu defa da karanlıkta evime doğru yürüdüğümü ve bir arkadaşıma yardım ettiğimi gördüm Evime gitttiğimde evimin önünde BÜYÜK VE YEŞİL bir ağaç duruyordu Ben eve her girdiğimde o ağaca dokunarak eve girdiğimi gördüm
  Malesef ki benim rüya yorumlama yeteneğim yok v gördüğüm rüya parçalarını birleştiremiyorum..
  Allah rızası için yardım edersiniz duacınız olurum
  ALLAHA EMANET OLUN ARKADAŞLAR YORUMLARINIZI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

 420. * SUZi DiLARA * said:

  dün gece yine istihareya yattım ve bu defa rüyamda üzerine istihare kıldığım kişiye gece boyu yeşil marul salatası yaptığımı gördüm..

 421. selamun aleykum.ben yeni nisanlandım ve bunun benım ıcın hayırlı olup olmayacagı hakkında bırısını ıstıhareye yatırdım ve ruyasında bir kultablası ıcınde bembeyaz ızmarıtler gormus onada verdıgımı gormus bu nedır**

 422. CEREN k hanımefendi;
  Allah’a havale etmek Allah’a havale etmektir.Eğer bir işin sonucuna ulaşmak için siz elinizden geleni yapmadan yani kendi imkanlarınızın elverdiği ölçüde uğraşıp emek harcamazsanız istihareye başvurarak net bir sonuca ulaşamazsınız.Başka bir ifadeyle istihareden önce istişare gelir.Cenab’ı-Allah insana bir akıl vermiş,düşünme ve anlama kabiliyeti vermiş.Olaylar arasında hüküm çıkarma kabiliyeti vermiş.Şimdi bu kadar imkan verilmişken hiç bir şey yapmadan istihareye bakarak karar vermek yanlış olur.Yani insan önce kendi üzerine düşeni yapar ondan sonra tevekkül eder,işi Allah’a havale eder.Ben işi Allah’a havale etmenin nasıl olduğunu yukarıda bir kaç mesaj önce açık şekilde yazmıştım orayı iyice okursanız daha iyi anlarsınız.İçinizin yanması gerekiyor,ne kadar da aciz ve güçsüz olduğunuzu önce tüm benliğinizde hissetmeniz lazım.Ben size bu konuda pek yardımcı olamayacağım,çünkü o kadar bilgi sahibi değilim.Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım.Siz kendi üzerinize düşeni yapın araştırın,ama halâ bir karar veremiyorsanız ondan sonra istihareye başvurun derim,bundan başka bir şey söylemekle de haddimi aşmış olurum.
  Saygılarımla…

 423. * SUZi DiLARA * said:

  istihare namazımı kılıp uyudum Dileğim evlenmeyi düşündüğüm insan geleceğim adına hayırlı mı değil mi idi.. Rüyamda evlenmeyi düşündüğüm kişi karanlıkta bana ışık getirerek ””’hayatına bu şekilde ışık getireceğim””””diyordu LÜTFEN AKLINIZA GELEN İLK YORUMU BENLE PAYLAŞIN.. Allaha emanet olun…

 424. CEREN k said:

  ahmetsanal_s@hotmail.com ‘ a
  Ciddi olarak görüştüğüm biri istihare ye yattığında rüyasında akarsu ve çok aydınlık beyaz bir yer görmüş.Rüyaya göre sizce hayırlı mı ?
  Ribat ‘ a
  Kusura bakmayın Allah a havale etmek nasıl oluyor.Nasıl yapmam gerekiyor.Yardımcı olursanız sevinirim.ALLAH A EMANET OLUNUZ

 425. Ahmetsanal_s kardeşim Allah razı olsun.Gerçekten çok bunalmıştım.Ne yapmam gerektiğine bir türlü karar veremiyordum ki Rabbim yetişti imdadıma.Şunu çok iyi anladım ki eğer işi Allah’a havale ederseniz en hayırlısı oluyor.Her ne engel varsa kalkıyor.Ama işin gerçekten ciddi bir noktaya gelmesi gerekiyor.İçinizin yandığını hissetmeniz ve acziyyetinizi O’na bildirmeniz gerekiyor.Ne kadar da çaresiz ve aciz olduğunuzu önce kendiniz tüm ruhunuzda hissediyorsunuz.Ve Allah yardım ediyor,hem de bir anda…

 426. ahmetsanal_s@hotmail.com said:

  Ribat,Kübra ve yıldızım,
  Ribat kardeş,
  kalbinin sesini dinlediğine sevindim,hepimizin akıldan daha üstün bir güce ihtiyacı olduğu zamanlar oluyor,Yaradana tevekkül etmekle en hayılısını yapmışsın,Allah tamamına erdirsin inşallah,
  Yıldızım,
  bence senin rüyanda hayırlı,zahmetli bir yol var önünde ama hayırlı inşallah,
  Kübra,
  bana göre senin rüyanda hayırlı,

  allaha emanet olun.
  saygılarımla

 427. selamün aleyküm istihare rüyasında şöyle gördüm geceydi evde sobanın önünde oturuyoduk dışardan rüzgarın sesi geliyodu sonra pencereyi biri tıkladı saksıda çiçek var rüzgar esince düşmüş bir köpek ön ayaklarıyla bana onu uzatıyo hemde gülüyor oraya koy çekil dedim ben alırım bıraktı ve gitti sonra etrafa baktım karşımda kocaman çok güzel bir ıhlamur ağacı yanında çam ağacıda var daha sonrada koşuyordum hafiften kar yağıyordu.benim için önemli birisi için yatmıştım istihareye lütfen bu rüyayı yorumlayıp adresime cevabı yazar mısınız acele bekliyorum Allaha emanet olun

 428. YILDIZIM said:

  Bende üc gündür istihare yatiyorum,gördüklerime pek anlam veremedim onun icin sizden yardim istiyorum.ayrildigim sevgilim icin yaptim,ilk gün pek saglam olmayan merdivenden yukari ciktim.ikinci gün üstüme sicrayan koyun gördüm,ücüncü gün yine koyunlar gördüm hemde sürüyle bide dönme dolaba bindim yüksekti güzeldi.Ama anlami ne bilmiyorum devam etmelimiyim?

 429. lotto salilarini görmek icin istihare yapilirmi?

 430. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey;ama maalesef sorumun cevabı bu değil.Ben zaten kafamdaki soru işaretlerini çözemediğim için istihareye başvurdum.Onları çözebilsem zaten istihareye gerek yoktu.ya da size şöyle anlatayım konuyu.
  “BANA AKILDAN DAHA ÜSTÜN BİR GÜÇ LAZIM”.Ben kendi üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum,artık iş tevekkül noktasına geldi.Ben kendi aklımla çözemediğim için konuyu Allah’a havale ettim.Zorlamanın bir anlamı yok.Böyle bir durumda yapılacak tek bir şey var,”İÇİNDEN GELENİ YAPMAK”.Onun için “EVET” diyorum.

 431. ribat kardeş,
  kendimce yorum yapayım,fikirler kendime ait, düşündüğümü söylüyorum, rüyalar hakkında çok bilgim yoktur ama dediğim gibi kendimce yorum yapıyorum,

  galiba o örümcek senin beyninde yarattığın ve yaşattığın bazı düşünceler,acabalar var sende,
  bu acabaların olmasını istemiyorsun ama o düşünceler seni bırakmıyor,
  bir ses yanıbaşında sana söyleyip duruyor o düşünceleri,

  bence içinden atmalısın o düşünceleri içinden, (tabi varsa ) seni mutsuz eder sevdiğinide mutsuz edersin,
  bence evleneceksen sevdiğin insan buna değecekmi ona bak,
  seni mutlu edecekmi sözüne güvenebilirmi bunlara bakmalısın,
  o endişeler şimdilik küçük bir sorun gibi durur sonra büyür kocaman bir dağ olur,
  evlenmeden önce bu sorunları çöz sonra evlen,

  saygılar
  ahmet

 432. Evlenmeyi düşündüğüm bayan hakkında kafamda oluşan bazı endişeler nedeniyle istihareye danışmaya karar verdim.Rüyamda gördüğüm şekliyle aynen aktarıyorum.
  “gri veya kül renginde büyükçe bir örümcek bana doğru yaklaşıyor.Bir kaç defa kendimden uzaklaştırmayı başardım ama en sonunda üzerime yapıştı.Ayak parmağıma tutunup öylece kaldı.O kadar sağlam şekilde tutunuyordu ki O’nu ayağımdan uzaklaştırmak istesem sanki beni zehirleyecek veya bana bir zararı dokunacak gibi hissettim.”
  Rüyada iken beni bu durum çok rahatsız etmedi ama olmasa daha iyi olurdu gibi bir duygu oluştu.Yani örümceğin bana musallat olması beni çok rahatsız etmedi ama pek hoşuma da gitmedi.Şimdi bu insanın benim için hayırlı olup olmadığını ya da ben onun için hayırlımıyım değilmiyim bunu nasıl anlayacağım.Ama çok büyük bir tesadüf olmalı ki evlenmeyi düşündüğüm bayanla bir kaç defa bu işin olmayacağı yönünde karar alıp ayrılmışken her defasında bir şeyler bahane oldu ve yeniden konuşmaya başladık.Ne zaman ayrılsak kendi adıma konuşayım müthiş bir acı hissettim.Ne zaman telefonum çalsa inşallah o’dur diye ümit ettim.Ama kafamdaki soru işaretleri de bir türlü gitmiyor.Eğer bu konuda gerçekten bilgisi olan varsa veya bana bunun manasını Allah rızası için açıklayabilecek varsa yardımını rica ediyorum.
  gönül dolusu selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum…

 433. ablamın görüştüğü içinde iman dolu bi insan var evlenmek için istihare ye yatmış ve üç kere rüyasında beyaz bir boyanın içinde kırmızı boya görmüş ve hayırlı olmadığına kaanat edip ayrılmaya karar vermiş siz ce bilen biri varsa bu ne demek ne yapmamız lazım allah için cvp verin

 434. Kendi adıma konuşayım ki;
  çok samimi bir müslüman değilim.Abdest yok,namaz yok,günahtan sakınma yok…
  Sadece Allah’a şükür inancım yerinde diye belki de kendimi kandırıyorum.Acaba istihareye danışmak benim için ne kadar hayırlı.Ya da şöyle diyelim;böyle bedbaht bir yaşantı içindeyken sadece zorda kalınca Allah’tan yardım istemek diğer zamanlarda kendi aklına,makamına…vs güvenmek ne kadar doğru.
  Her şey bir kenara,yaşadığımız duygu yoğunluğu,bizi istiharenin sonucu böyle gösterdi diye yanlış bir karar almaya da götürebilir mi? yani duygularımız bizi yönlendirmiş olabilirmi?
  Aslında sorulacak daha çok soru var ama neyse yeter bu kadarı şimdilik.
  selam ve saygılarımla…

 435. ben bu siteyi çok beğendim.herkes çok samimi bişekilde sormuş.umarım herşey hakkınızda hayırlı olur arkadaşlar.allaha emanet olun

 436. ya rukiye bacı allah askına anlamadıgın bir seyi okumaktan anladıgın bir dille konusmak daha güzel degilmi ? korkma yüce allah her dili biliyo anlar seni. bu kadar yaratana uzakmıyız bizler mucize keramet bekleyen bir ümmet degilizki resulullah efendimiz ve güzel yaşantısı var ona bakarız

 437. yüce allahın selamı cümlenizin , cümlemizin üzerine olsun. resulullah sav söylemlerinden ve eylemlerinden anlayabildigimizkadarı ile insanın bedenindeki bir et parçası olan kalbin belirleyici oldugunu söylüyor. isa a.s. söyledigi gibi kaybedenler kazanacaktır, hz allaha dayanan yıkılmayacaktır. dayandıgımız sey ne? ona bakmak gerekmemi. kuran ı kerim teoriginin hayta gecmiş bizler için mükemmel muhteşem örnegi pratigi hz muhammettir a.s. öyle degilmi? egerki yeryüzünden gökyüzünü yakalayabilir isek uzagı yakın eder, hz allah c.c. bize müsade ettigi sınırlar içinde tüm sınırları zorlamazmıyız. mesele gözlerininiz neyi görüyr ise kalbiniz oraya ucacaktır. gelin yeryüzünden gökyüzünü yakalayabilmek için yaratılmışa hergün daha bi farklı gözle bakalım mı? sag ayagımız sabit iken sol ayagımızla dünyayı gezebilmemiz duası ile….. namazla kalın yeryüzünden gökyüzünü yakalayan namaz ya nasip…….

 438. S.A. arkadaşlar,
  yukarıda yorum yapan arkadaşlarım var haddim olmayarak fikrimi söylüyorum,istihare namazı tabiki güzeldir,iyiliği rabbimizden istemek en iyi davranış tabiki,
  ancak hayatımıza yön vermek için sadece istihare namazı yeterli değildir,
  hepimizin sorunları var istekleri var,bunları gerçekleştirebilmek için ilk önce bir kul olarak kulluk görevlerimizi yerine getirmeli sonrada hakkımızda hayırlı olması için rabbimizden dua ile istemeliyiz.biz önce iyi insan iyi arkadaş iyi eş iyi dost kardeş akraba komuşu olalım,doğru olanla elbetteki karşılacağız,
  yaşadığımız olaylar karşısında sabırlı olalım,
  rabbimizden hep hayırlısı istiyelim,
  kafanızı şişirdim kusura bakmayın
  saygılar.

 439. teşekkür ederim ahmet tabiki ondan hayırlı bi rüya olamazdı ama yinede paylaşmak istedim sağol:)

 440. ayrıca tüm burada yorum yazan arkadaşlarım kardeşlerim,
  içimizdeki sıkıntılardan elbetteki biran önce kurtulmayı isteriz,ancak önümüze çıkan sorunlarda Allaha sığının,içinizen dualar okuyun,
  Ayrıca sevgili kardeşlerim her hafta perşembeyi cumaya bağlayan geceleri Kehf suresi ni okuyun,içinizdeki ferahlığı mutluluğu çok belirgin bir şekilde hissedeceksiniz.

  Allaha Emanet olun…

 441. S.A. melek kardeş,
  rüyanda kabe’y
  görmüşsün dah hayırlı ne görebileceksin ki,
  inşallah hakkında hayırlısı olur,

  Saygılarımla

 442. RUKİYE RUKİYE said:

  BEN İSHİHAREYE YATICAMDA ARAPCAYI SEGİLDE TÜRKCE ACIKLAMAYI OKUSAM OLUR MU

 443. nevbahar said:

  merhaba arkadaşlar istihare de evlenmek istediğimiz kişi ile ilgili onun önceki yaşadıklarına dahil geçmişiyle ilgili şeyler görülebilir mi?

 444. remziye said:

  bende istihareye yaptım yeşil çıktı hayırlı olduğunu biliyorum.ama emin olmak için toplam yedi kez yapmak gerekiyor kesinleşmesini istiyorsanız sizde deneyin sevap kazanmış olursunuz birşey kaybetmezsiniz.

 445. sanırım hayırlı:):)

 446. İSTİARE said:

  bende sevdim kişi için yattım ama her ilk istiarede bişey görmedimbaya sonra tekrar denedim cuma gecsi bikerde daha yattım pembe eşarp ve hayatımda hiç gitmediğim sultan ahmet camisin önünde görüdm kendmi cokmutluydum acaba hayırlımı bu kişi benim için

 447. ben giriiyorum sietey sık sık ama ewet banada cwp weren yok:(rüyama bi yorum bekliyorum hala:(

 448. Sanırım bu sitede kaderine terkedilmiş,cvp veren kimse yokkk.

 449. ecem gördüğün rüya çok güzel bence senin için hayırlıda istediğin şey beyaz ve yeşil gördüğünü söylüyosun ki bu renklerde zaten istiharede hayırı temsil eder biliyosun

 450. bende istihareye yattım rüyamda aslında rüyamıydı değilmiydi emin değilim uyur uyanıklık arası bişidi sanırım kabe gördüm e kabede siyah ve onun üzerine beyaz bişiler dökülüyodu sim gibi kar gibi yağyodu ve kadınlar kabeye doğru dönmüşler hepsinin başında beyaz baş örtüsü vardı ve onlardan biri kalkıyo başındaki örtüyü bana veriyo ben takıyorum ben geçiyorum bu sefer kabeye doğru secde ediyorum anlayamadım kabe görmek güzeldir ama siyah beyazda var sizde nedir??hayırmıdır şermi?

 451. merhaba dün gece istihare rüyamda beyaz sarı yeşil bolca mavi gördüm anlamı ne olabilir

 452. bende istihareye yattım ama rüyamda kırmızı ve siyaaaah gördüm ve içimde çok sıkıntılı ama onu seviyorum ne yapmam gerekiyo onunla bir gelecek istiyorum tabi herşeyi hayırlısı neyse o olsun

 453. s.a. ben sevdiğim kişi için annemi istihareye yatırdım annem nur görmüş ve cennette olduğunu görmüş ve o rüyadan sıçrayarak kalkmış acaba nedir bu bana cevap yazar sanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 454. arkadaşlar mrb.Bende dün akşam istihareye yattım erkek arkadaşım için.Bi bahçedeyim ve o bahçenin bi bölümü karla örtülü.Ben gidip başımı karların üzerine koyuyorum.Ve bahçenin diğer tarafına bakıyorum orasıda yemyeşil çimenlerle kaplanmış çimenlerin üzerinde çiçekler var…rüyayı yorumlarsanız sevinirim çünkü gerçekten çoookk kararsızım…

 455. s.a bende iki defa yatım ama bişi anlamadım ne siyah nede beyaz bişi görmedim ama bi bayanın bana dağın etrafındaki bi şehir gösteriyordu ve dağın öbür taraftaki evler gözüküyordu çok alcak bi dağdı bana yorumlayacak birileri varmı yardımcı olcak tşkler şimdiden

 456. Selamün Aleyküm
  Ben sevdiğimle geçen sene ayrıldım,ayrıldıktan sonra kendim birçok kez istiare yaptım fakat üzüntümden dolayı sanırım hiç birşey görmedim.Tanıdığım birine yaptırdım o 4 adet siyah köpek görmüş.Anneannemse yeşil örtü görmüş,annemde yeşil yatak örtüsü görmüş.5 vakit namaz kılıyo istiare yapmasını rica ettiklerim.Kafam karıştı yine yapmak istiyorum.

 457. ben istihare yapmadim ama rüyamda sevdigim insan gördüm crem renkli takim elbiseyle gömlegi siyahti bana bir sürü cicek veriyormus ve cok mutlu görünüyordu.bunun anlami ne acaba sidmikten tskler arkadaslar

 458. s.a ben ıstıhare yaptım ruyamda beyazyorgan goruyorum ve yanan ocak ama hayırlımı hayırsızmı anlayamadım yardımcı olursanız sevınırım

 459. çiğdem said:

  evlıyım ve hıc ıı gıtmeyen bır evlılıgım var bırde cocugum var istıhare ye yatmak cok ıstedım am bır turlu kısmet olmuyo,belkıde olumsuz gorursem kesın ıtırecegım bu evlılıgı cok karıdık kafam evlılıgın 6 yılına gırdım ama mutlulugu hıc yakalayamadım cocugum anne baba ıcınde buyusn ıstıyorum ama hıc mutlu olmayan ben ve esım arada cocukta tabı bu sızce ıskence degılmı her bosanma ser degıldır demı arakadaslar

 460. BozBey said:

  sevki__54@hotmail.com bana yardımcı olmaaz isteyen arkadaşlarım bu msn adresime meil atarsanız sevinirim

 461. BozBey said:

  s.a beyler bayanlar bana yardımcı olmanızı istiyorum istiare namazı gerçekmidir gerçekse dogrulugu kanıtlanmışmıdır bana yardımcı oluyrsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 462. 12 mart a bir yardim istedim daha cevap bekliyom nezaman cevap gelecek bilmiyorum

 463. raziye said:

  biri bize yardim etmiycekmi yaaa

 464. raziye said:

  s.a arkadaslar bu gece ruya gördum ama hic bisey anlamadim yorumyapabileniniz varsa yardimci olsun lütfen..tanimadigim biriyle flört etmeye basliyoruz..Bizim köyden birileri beni istemeye geliyolar..sonra bir dugun oluyo ama benim dugunum degil pembe elbise var üzerimde..Gelin olankizi gelinligiyle göruyorum sonra flöt etmeye basladigim kisiyi ariyorum bir odada ablammi ve enistemi goruyorum onlara flört ettigim kisiyi soruyorum o kiside dugunde garson olarak calisiyo onu buluyorum sariliyorumm.ama kisiyi tanimiyorum lutfen yardimci olan hayirmi sermi anlamadim…

 465. raziye said:

  S.A benim 1 yildir ciktigim erkek arkadasim var 4.gündür istihareye yatiyorum ama hala bi rüya göremedim 7. güne kadar dvm edilmesi söyleniyo 7.günde gormessem napmaliyim ACELE CVP VERIN LÜTFEN COK IHTIYACIM VAR Allaha emanet olun tskler.

 466. özge said:

  yha arkadaslar bnde erkek arkadasım ıçın yattm ıstıareye ama genelde yesıl we beyas gormeme ragmen sıyh we kırmısıda gordum ne anlama gelıo sımdı hyrlımı deılmı

 467. ben evliliğimin devamı hayırlımı diye istiareye yatmıştım2 kere 7şer gün yattım ilk yattığımda siyah kazakların ii olanlarını ayırıyorum ve birde çocukgiysisi gördüm beyaz mavi.2 yattığımda ise 7.gün sadece karışık renkler mavi beyaz ama rüyamda beyz gördüm diye söylüyordum.uyandığımda kalben ve dilimlehayırlı diye söyledim sonrada rüyamda ne gördüm diye düşünürken bir sıkıntı geldi içime ama daha sonra bu sıkıntıda geçti sizce rüyam hayırlımı

 468. s.a. ben de rüyamda hz. isa(as)ı gördüm tekrar yatmalımıyım yani istiareye yattıktan sonra riya görmezsen tekrar yatın diyor hadislerde anlamlı rüya görsen bi daha üstüne yatın demiyor yani bi daha yatmalımıyım.dinbüyüklerini görmekte iyimidir

 469. rüyamda gökten uzay gemisi gibi bir şey iniyor.ve denizin içine giriyor.Siyah aynı kuşun kanadı gibi bir kaç tane cisim beliriyor.Onların içindeler onlar.ve bana ve arkadaşlarıma saldıracak ama hiçbir şeyimiz yok ve ben arkadaşlar biz şu an rüya görüyoruz ve onlara saldırıda kullanıcak şeyler düşünelim diyorum.babamıda namaz kıllarken görüyorum.O hiçbir şey yapmıyor.Sonra yenılıyorlar.İçinden bir sürü bayan topluluğu çıkıyor.aralarında Yaşlı bir teyze görüyorum elinde deniz şemsiyesi döndürüp duruyor.sonra o teyze bana bir poşet gösteriyo ordakileri almam için içinde havuç,lahana,makarna,domates var.domatesi ve makarnayı almıyorum. sonra kız arkadaşımı görüyorum.sınava gidicez. ama benım yerime girmiş.Bana diploma veriyor.diplomanın yarısı ingilizce yarısı türkçe tek hatırladığım kelime balık yazısı bu arada istiareyi pazar günü olucak kpss için kılmıştım.Allah hayra çevirir inşallah.

 470. gülşah bence emin olmak için yine kıl.Benım annem kız arkadaşım için istiare namazı kılmıştı.ve kız arkadaşımı beyaz gelinlikle görmüştü.Aynen de o senesi kız arkadaşım evlendi.bende kendim için kıldım .3 gün oldu namazımı kılıp dua ettikten sonra içimde öle bir huzur oldu ki yüzüm gülümsedi.Uyuyana kadar salavat getiriyorum.ve ilk defa rüyamda rüya da olduğumu bilip rüyamı yönlendirdim çok ilginç.

 471. gülşah said:

  kimse birşey yazmayacak mı ?

 472. gülşah said:

  S.A arkadaşlar.ne olursunuz yardım edin ihtiyacım var buna.ben dün gece istihare namazı kıldım evlilik için ama bir ara yesil sonra sarı bir motorsiklet ve sonra karanlık bir ortamda birini defnediyorduk ve yeri camurdu.aklım cok karısık şimdi bu rüyadan ne cıkaracam bilmiyorum.ama sevdigim kişiyi hiç görmedim bu gördüklerim kişiler hep film artistleriydi onları görüyordum.yardım edin lütfen işteyim kafam cok karısık..

 473. fatmataner said:

  bizim için bi arkadaş yatmış ve sabaha kadar kabuslar görmüş…önemli olan renklermi görülen rüyamıdır???

 474. tugba_a said:

  s.a ben de pazar günü memurluk sınavım var.memur olucam mı olmuycam mı diye gece istiare namazı kıldım.Beyaz kağıt parçalarıyla bir şeyler yazmaya çalışıyordum.Kuran ayetleri olabilir.Sahura kalktım sonra tekrar uyudum.İş Sandalyemle evimin önünde uçtuğumu gördüm.İsteğim zaman uçuyorum.Balıklar gördüm.Sonra karanlık bir yerde bir arkadaşımla gizlendiğimi birinden kaçtığımızı görüyorum.sonra bizi buluyor. aydınlığa çıkıyoruz.Kar gördüm.Yeşillik ağaçlar gördüm.2.gün tekrar istiare namazı kıldım Uçağa bindiğimi ama anneme 2 dak sonra iniceğimi tekrar yanına geliceğini söylüyorum.Uçak bir yerde duruyor.Yerde çekirdekler görüyorum.Tadına bakıyorum.acı.sonra onlar kocaman yeşil taşlara dönüşüyor.bir tanesini cebime koyuyorum.anneme vermek için.Dışarda yağmur yağdığını görüyorum.Ve yine uçtuğumu görüyorum .Ama bu sefer ki çok hızlıydı.Sizce anlamı nedir içimde hiç sıkıntı yok.Olucakmış gibi geliyor.

 475. lutfen cevap yazarmısınz

 476. Ben lise 2 ye geçtim alan seçimi hakkında çok kararsız kaldım bi gece bi de gündüz istihareye yattım ama rüyamda bana dogum günü hediyesi geldigini gördüm sarı parlak kutularda içini açıyorum salça çıkıyor kavonozda sonra matematik ve cografya ögretmenlerimi görüyorum hiçbir sey anlamadım:S:S
  ßiR DE ZAMANIM GERÇEKTEN YOK GÜNDE KAÇ KEZ iSTiHAREYE YATILABiLiR? LÜTFEN CEVAP YAZIN

  • Canım inş geç olmamıstır ama coğrafya ile mat ise sen TM sec hadi hayırlısı ::D

 477. merhaba.ruyaya ayrıldıgım eskı sevgılımı bekleyıp beklememek konusunda kararsızlık yasasdıgımm ıcın yattım.ve ruyamda onu gordum fakat geceydı ve bız barısıyorduk bırbırımıze sarılmıstık ve sonra benı optu.bu ruya ne anlama gelıyor acaba ruyamda eskı sevgılımı gece gordum acaba bu ınsan benım ıcın hayırlı degıl mı gece gordugum ıcın bana yardımcı olursanız cok sevınırım cunku yardıma ıhtıyacım var cok tesekkur ederım

 478. kendim istihare yapmıştım..ama göremediğim ve karar vremedğim için bi tanıdğımdan rica ettim.
  istiharenin çok kötü çıktığını ve vazgeçmem gerektiğini söledi.
  gerçekten de öleydi durum.
  ama ben hala vazgeçemedim dua ediorum tekrar istihare yapıorum bzen ii bzen kötü çıkıo.
  hayırlı olmasını çok istiyorum..
  vazgeçmicem dua etmekten!

 479. okuduklarıma göre istihare namazında renk görmek şart değilmiş..
  rüya yorumları da önemlidir..
  bende çok istihare yapıorum fakat hiç bir karara varamıyorum.
  bazen iyi bazen kötü rüyalar görüorum..

  hakkımızda hayırlısı için dua edelim!

 480. şengül said:

  ben istaireye yattım ve bi okulda ateş oluyor ben ordan sırtıma pamuk alıp çıkıyorumm ve hiç bir yerim yanmıyor hem kırmızı hemde beyaz gördüm nasıl yorumlayacagımm yardımcı olursanız çok sevinirim allaha emanet olun lütfen cevap verinn

 481. ayrı oldgum erkek arkadsmdan ıcın ıstıare namazı kıldm yesıl vw beyaz renkler grdum acaba barısıcakmıyız…..lutfen benı aydınlatın ılk defa yapıyorm sımdıden tesekurler

 482. müjdat said:

  s.a arkadaşlar. bende herkes gibi evlilik için istihareye yattım. Rüyamda evlenmeme karşı olan arkadaşımla geziyordum. biryerden sakladıgım paralardan aldım başka bir kızla buluşmaya gidiyordum. Şu anki kız arkadaşım yoktu ve mutluydum. paraları sayarak cebme koydum. o anda onlarn renklerini gördüm. Elimde 5 ytl 10 ytl 20 ytl ve 50 ytl vardı. en cok ilgimi çeken 50 ytl ve 20 ytl oldu. bunlarda turuncu ve yeşil renginde. Anlayan arkadaşlar varsa bir yorum yaparsa sevinirim. Ama ruyamda kız arkadaşımla degıldım ve mutlydum bu renklerde cıktı. sizce hayır mıdır şer mi? şu an hala kararsızım

 483. arkadaslar , bugun 2 kez istihare yaptim ve bu sefer ananem ve dedemin evlerinin pencerisinin kenarina ayaklarini kaldirarak uzandiklarini ve bana cok yorgun olduklarini soylediler , evlerinin karsisinda cok buyuk bir selale vardi ama kayalardan ve gozumun alabildgnce genis ve yuksek…. Selale bol miktarda kayalardan olusuyor ve yamac seklinde cok yuksek, birkac cocuk zirveyede… Ve o selale suni gibiymis sanirsam , diyorum ki bunu buraya yapmakla hic ii olmadilar burdan 2 gune kalmaz cocuk olumleri meydana gelir….Ne demek buu… Allah rizasi iicn arkadaslarim yorumlayabileniz varsa , yardimlarinizi bekliyorm.

 484. meraba
  ben istihare rüyasına evleneceğim kisiyle ilgili olarak yatmıstım. o donemde ayrıydık. barısmamız hayır mı ser mı dıye nıyetlenmıstım. ruyamda istedıgım kısı babama evlenecegımızı, bu ayrılık surecının gecıcı oldugunu soyluyordu ve de tabagında dogranmıs ekmemk parcaları vardı. nasıl yorumlanabılır?

 485. Yorumlayabilen arkadaslari bekliyorum…

  alacakaranlik ve nereye gittigimi bilmiyorum bir minibus ya da dolmustayim, kucagimda yetiskin bir kiz var saclari siyah ve uzun ,onunla sakalasiyorum hatta onu hatirlamadigim bir konuda teselli ediyorm.Sonra bir merdivene tirmaniyorum ust gecit gibi ama ciktikca bitmiyor bende de yukseklik fobisi var , birazda urkuyorum .Onumden kilolu bir adam cikiyor , zirveye dogru ulastigimda yasli bir amca burada merdiven araliklari cok ii , yurtdisinda her bir merdiven yuksekligi ne kadar ? sen biliyor musun diyor bana .Ruyamin sonunda; yuksek bir yerdeyim sanki bir ucan balondan bakiyorum asagiya ama fobim ile , endise ile… Aa diyorum cokta yuksek durmuyor buradan asagisi… Hava hala kararmak uzere 100 metre uzakta bir elektrik kablosu gibi birseyde 30 40 guvercin ya da kumrular var… Neden bizim yakinimiza konmadilar diye birilerine sorarken uyaniyorum….
  Arkadaslar biliyorm cok karisik ama , en iyiisni Allah bilir , amenna ve saddegna… yinede yardimci olmaya calisirsaniz memnun olurum…

  Hoscakalin !

 486. Gerçekten çıkıyor mu?

 487. Ben ilk başta sarı bi taksideyim. Arkada annem kardeşim, şöför sürekli bana asılıyo. Annem o sırada beni rencide edecek bişey söylüyor ve ben annemin azğını kapatıyorum. Şöför annene böyle davranmamalısın diye sitem ediyor. Sanra birden dayımın oğlunu görüyorum karşıma simsiyah bi takımla dikilmiş ve gülüyor. Onu arabadan gönderiyorum git burdan ne işin var diye. Sonra bi evde niyet ettiğim kişiyi görüyorum. Önde bi yatak arkada kanepelerde anne baba ve babannesi var. İçeri gelip üzerindeki capriyi çıakrıyor. Çok utanıyorum. Ailesi kızıyor. Bende görmemiş gibi davranıp uyuyorum. Başta bu durumla eğleniyor. Fakat sonra pişman olup yanıma geliyor. Başımı ellerine alıyor. Uyuma numarası yapıyorum. Sonra evin içinde başka bi odaya geçiyorum. Oda loş bir yatak odası ve yatağın yanında bir seccade var. Ben yatağa oturuyorum erkek arkadaşım gelmeden beyaz bi çantadan beyaz bi peçete çıkarıyorum. Lütfen yorumlayın.

 488. istiharede hem yeşil hem siyah görmeyi nasıl yorumluosunuz tsk ederım

 489. CEYLİNGÜL said:

  iyi günler, arkadaşlar ben birinden hoşlanıyorum evlenmeyi düşünüyorduk ama sonra biraz sorun oldu ve biz o sorunu aşamayacağımızı düşünüyoruz. istihareye yattım dün gece , kalabalık bi yerde beyaz kostumlü insanlar gördüm. iki gecedaha yatmayı düşünüyorum. bu rüya olumlumu sizce . bana biraz destek olursanız sevinirim. yanlış bişey yapmak istemiyorum.Allah a emanet olun.

 490. ebru istihare rüyasında yorumdan çok renk yol gösteriyor. yeşil ve beyaz hayırlı olacağına yani o niyetin het ne ise onun olacağına siyah ve kırmızı görmen ise hayırsız olacağına iyi olmayacağına olumsuzluğa işaret. sende rüyanda siyah duman görmüşsün ve olumsuz arkadaşınla evliliğin olmayacak olsada hayırlısı olmayacak.herşey gönlünce olsun….

 491. ben dün akşam istihareye yattım. sevdiğim kişi ile ilgili ilerisi için hayırlı bir evlilik olabilirmi diye. namazdan sonra içim rahat etmişti. ancak rüyamda siyah duman gördüm. üzerinde yazı yazıyordu. tabii yazı anlamsızdı bulanık olduğu için anlaşılmıyordu. sonra yazı dağıldı. bende çok sıkıldım ağladım. bu konu hakkında yorumları okuyunca gerçekten kendimi şuan iyi hissediyorum…

 492. arkadaslar b1ze yard1m ed1cek b1r1ler1 yokmu????

 493. istihare namazından sonra bir ferahlık oldu ama mavi gördüm bunun anlamı ne???

 494. ben daha 14 yaşındayım hiç istihareye yatmadım hangi okulun bana hayırlı olduğunu öğrenmek için istihareye atmak istedim ama annem hayır dedi ve başka birşey demedi bilmiyorum uygun mu benim için yaşım hakkında sorun olur mu cvp bekliyorum acele olursa sevinirim

 495. merhaba arkadaşlar bende sözlümle evlenebilcekmiyim diye yattım birinci gun once kavun aldım sonra yeşil bi battaniyeyi katladım ikinci gunumde ise yine meyve gördüm uzum ve elmaydı sözlüm askerde askere gittiğinden beri onu hiç ruyamda görmemiştim ama o gece gördüm izne gelmişti ve sımsıkı sarıldık birbirimize acaba bu hayırlı olduguna işaretmi lutfen bi cvp yazın

 496. slm arkadaşlar benim bi kız arkadaşım war hiç sewmiyodu beni istiare namazına yatarmısın dedım yattı beni görmüş 3 bebecikle. şimdi 8 ay geçti istiare namazı unutuldu hayırlı oldugum unutuldu. ve benden ayrılmak istiyo sizce tekrar yatarmısın demelimiyim. inanın çok temiz ve kalbimle sewviyorum. Hepinisz kendınıze iyi bakın. yorum yazarsanız çok sevinirim

 497. bende 1st1hare namaz1na n1yet ettim sevdigim uzun zamandan beri tan1dg1m birisi için. 1lk1nde kend1m1 bembeyaz gelinlikler içinde gördüm aslinda ben evlenmiyodum bana ait degildi gelinlik ama banada giydirdiler senide böyle evlnediricez deiler.1k1nc1s1nde yesil bir tarla dan bana dogru b1r erkeg1n o tarladan bana geld1g1n1 gordum basinda sapkasi ile serseri gibi bi hali vardi.ucuncusunde s1yah giyinmi_ kad1n gördüm orta yaslarda ve ayn1 rüyada elimde pismaniye etraftakileree dagitiyodum.inanin o kadr karars1z kald1m k1 ne yap1cag1m1 sasirdm yorum da yapamiyorum bana yardim edeseniz sevinicem simdiden rabbim raz1 olsun

 498. slm aleykum arkadaslar

 499. mrb.Biz erkek arkadaşımla bi sene önce ayrılmıştık çocukça nedenler yüzünden.Ama beni tekrardan arıyo ve evlenmek istediğini söylüyo.Bende bunun için istihareye yattım.Rüyamda kırmızı gömlekli genç bi delikanlı ve beyaz bi ev gördüm yalnız ben evin içine girdiğimde deprem olmaya başladı ve koşarak dışarı çıktım.Yorumlarsanız sevinirim aklım çok karışık.

 500. eda bende az cok anlarım ıstıhare yormadan sen bu ımtıhanında kafanı karıstıran gelısmeler esnası yatmıssın yarı bılın altı yarı nıyet olmus bece ne ıstedıgını ıyı bır sekılde nıyet alarak yat veya ıyı yatan bırıne tekrar yatır emın ol bırde basında cıkan renkler ve sonunda cıkan renkler konuyla alakalıdır ornegın ruyada sıyahlar karanlıklar gorup arkasından guzel renklerle sonuclanıyorsa bu ıyıdır bunun tersınıde tabı degerlendırın.

 501. s.a arkadaşlar bu sordugumuz sorulara ne kadar süre ile cevap geliyor bilen var mı?sorumun cevabını merak ediyorum cünkü bende sizler gibi.sevgiler…

 502. gelın damat olarak olmamız acaba ruyada ılerde gercekten onla olcammı benı aydınlatırmısınız genelde yesıl beyaz bana yatanlar goruyor bıde goruntu agırlıklı oluyo benı etkıleyen bır ıstıharede yıne bır bayan arkadasımı yatırdım ve ruyasında ben bır futbol kalesınde duruyormusum sahanın ıcınde baya dırenıyormusum kalede etraftakı kalabalık seslı bır sekılde hayır bı ıs olmaz kesınlıkle sen onla olamazsın dıye tezavruat seklınde ınanmadıklarını bıldırıyorlarmıs ve o esnada bır ses gelmıs kımse olacagına ınanmıyor ama bu ıs olcak demıs. ben burdan afsın bey bana yatan arkadasın gordugu seyı yormak gerekırse sevdıgım kısıyle allahın ıznıyle sankı ılerde evlenecemmıs gıbı sonuc cıkıyor sız ne yorum edersınız lutfen detaylı bıldırın saygılar.

 503. slm afsın bey benım kafam cok karısık ben bırı ıcın sureklı farklı kısılere ıstıhare yatırıyorum baya goren oldu benım ıcın ama anlayamadıgım ıstıharede olacaklarda gozukurmu ornegın arkadasım bana yattı ve ıkımızı gelın damat gordu kokteylı bır dugun sade toren gelen mısafırlerı karsılıyormusuz bırde baska bırı sevdıgım cocukla benı bırı sureklı kalemle ıkımızı daıre ıcıne cızıyor olarak ruyasında gormus yalnız nıyetlenıp yatmıs o gun.

 504. Ben de istihareye yattım.Rüyamda beyaz pencere ve kapı gördüm.İki kişi var kapı da onlardan korunmak istiyorum ve kapıyı hemen kapatıyorum,sonra pencereyide kapatmak istiyorum ama kapanmıyor üst tarafı kırık.Mutfağa geçiyorum iki arkadaş birisi ACUN ILICALI benden bira istiyorlar bende pencereden veriyorum kutu bira.Ne anlama geliyor?

 505. Bende 1 sene önce konuştuğum biri için istihareye yattım ben beyaz gördüm arkadaşımda mavi bulut beyaz havlu görmüştü daha sonra aramız bozulmaya başladığında arkadaşımı tekrar yatırdım bu sefer kötü görmüştü zaten olmadı bi süra sonra ayrıldık şimdi istediğim biri var onun için yatıcam hayırlısı olur İNŞALLAH onun içinde,benim içinde bütün inananlar için İNŞALLAH(AMİN)

 506. slm istiareye yattım ve rüyamda ünlü birini gördüm onunla geziyorum agaçtan meyva yiyorum meyvanın rengi kırmızı ama tadı çok güzel gördügüm ağaç dut agacıydı ve aynı agaçtan muz yiyorum rengi yeşildi onunda tadı çok güzeldi sonra ünlü kişiyle havuza giriyorum ve havuda bi bebek var.uyandıgımda içim huzurluydu.acaba bu rüya yapacagım iş için hayırlımıdır.yorumunuzu bekliyorum.

 507. a.s benim annem yıllar önce öss sınavım için istihareye yatıp yesillikler içinde odugumuzu görmüstü ve Allahın izni ile össyi kazandım.şimd annecim istiareye atanabilecekmiyim bu sene diye yattı ve aynı rüyaın bir benzerini gördü.aat ben bu konuda istihareye yattım ve birinde kırmızı bir kpss ktabı birinde kakaolu kekler gördüm.sizce hanimizin istiharesi gecerli?cevabınızı bekliyorum.Allahın güzelliği sizinle olsun…

 508. a.s benim annem öss sı

 509. emre3434 said:

  slm
  benim sevdiğim bi kız var ama henüz açılamadım, uzun zamandır tanıyorum uzaktan akrabam sayılır,
  onunla evlenmeyi düşünüyorum ama daha önce istihare namazı kılıp istihareye yattım ancak rüyamda hiçbişey göremedim, rüya harici bi işaret de olmadı. istihareye devam etmeli miyim?
  ne yapmam gerekli yorumlayabilir misiniz?

 510. bir arkadaşım kendi adına yengesine yaptırdığı istiharede haşr suresin okuduğu görmüş,bu sure okunurken de deve ve mekke gözler önüne geliyor.haç ve deve…. yorumlar mısın

 511. istiharede beyaz kıyafetler giymiştim ayağımda da beyaz ayakabı var ve ben son model lüks siyah bir jipe bindim..yorumlar mısınız..

 512. istihare rüyasında kırmızı ve siyahın hayırlı olmayacağına beyaz ve yeşilin ise hayırlı olacağına işaret eder. araba zaten rüyada sıkıntı anlamındadır. hamile kadında hakeza öyle. ama istiharede görülen rüyadansa renk önemli bu doğrultuda rüyalarınızı yorumlayın.

 513. ben istihare niyetiyle yattımsms nsmszı kılmamıştım.Simsiyah bir yerde takım elbiseli ve bembeyaz bir gömlek giymiş halde sevdiğim kişiyi gördüm. Aslında bu konuda sevip sevmeme sonumuz ne olur konusunda kafam çok karışıktı ve yanlış bir şey yapmak istemiyordum istihareyide düzenli bir şekilde gece yatmadan önce kılıyordum ama bu gündüz uyuduğum sırada gördüğüm bir rüya yorumunuzu bekliyorum

 514. unutumm erkek arkadasim hayirlimi diye evlilik icindii tsk ederimm alaha emanet olunn

 515. ya ben istihareye yattim dun aksam veiki tane gelin sandigi gorfum birisi az eski ve biriside yeniydi yeni olan kahverengiydii ama sandigin ici bos deyildii ve elbise askiliginde birsuru elbise gordumm renkleri havverengi mavi daha da cok beyaz vardi ve hic bisey anlamadim birde teyzemi gordum hamileydii bana yardimci olursaniz sevinirimm icinden cikamadim

 516. bende dün gece istihareye yattim, erkek arkadasim benim icin hayirli mi diye, yani evlilik icin. rüyada gördüm, gece araba kullaniyordum uzakta oturan bi halam yanimdaydi ve ben üc yada iki tane kirmizi isikta durmadan gectim. yardimci olursaniz sevinirim..

 517. Slm ben evlenmeyi düşündüğüm insan için istihare yaptım birkaç kere.İlkinde bardaktan su içtiğimi, ikincisinde sigara, üçüncüsünde çok güzel beyaz parlak bi yüz (biraz kırışık), dördüncüsünde ablamı ve beyaz ve güzel bi tabakta elimde bıçak var ve ben muz yiyorum (muz mevsiminde).Acaba bu rüyanın yorumu nedir yardımcı olabilirmisiniz.Şimdiden teşekkür ederim.Allaha emanet olun…

 518. esra erkin said:

  tsk ederım:)

 519. çünkü bende istihare yaptığımda şüpheye düştüğüm oldu karmaşık rüyalar görmüştüm. bir kez daha yaptım ve sonuç aldım. istihare yapıpta aksi çıkanı olmadı.

 520. esra erkin said:

  tsk ederımm hazal hanım

 521. esra hanım
  eğer şüphedeyseniz bir kez daha istihare yapınız.

 522. bende merak ediyorum rabbim olmayacak
  bisey icin surekli dua istegi verirmi.
  2yildir dua etme istegim hic azalmadi
  ama yillardir duamin karsiliginida
  alamiyorum oyleyse rabbim bana neden
  soguklugunu vermiyor hala beklenti icerisindeyim.
  yoksa dualarimi yanlis yapiyorum…

 523. esra erkin said:

  birde etkısınde kaldıgım kucuk bı kız cocugunun sacını topluodum soba çay çaydanlık çilek çiçek yada bitki gordum

 524. esra erkin said:

  bıde belkı onemlı bı ayrıntıdır ruyamda cok sık balkon goruorum we adıma ruyaya yatırdıgım bı kısı kendını blıkcıdan balık alırken gormus dıerıde dugun gıbı bısey gormus kadınlar beyaz tısort gıymısler bır dıgerıde gokyuzunun yere yaklastıgını o sırada dugun oldugunu eskı sewgılımın yesıl danmatlık ama benım kırmızı gelınlık gıydımı kalemı yere fırlattgımı gormus tsk ederım

 525. esra erkin said:

  mrb ben erkek arkadasımdan ayrıldım barsısıp evlenıcekmıyız dıe ıstıhareye yattım ıcımde olcakmıs gıbı hıs oluo olsun dıe dua etmek ıstıorum rabbım olmıcak sey ıcın dua ıstegı werırmı ama supeyede dusuorum cunku ruyamda yeşil beyaz kırmızı sıyah hepsını gordum gordugum ruyalar karısık para aglamak sofra otobüs elbıse askısı elbıse atkı satın aldım .. okadar cok sey gordum kı ruyayı anlatamıorum bıle cunku bıkac kez yattım cevap verılırse cok sevınırım sımdıden allah razı olsun

 526. AFSIN bey cok tesekkurler cevap yazdiginiz icin
  ben bisey daha sormak istiyorum. istihare hayirlimi yoksa degilmi diye yatiliyorda acaba bi isin olacakmi yoksa olmayacakmi diyede yatilirmi..
  simdiden cevap icin saolun.Allah razi olsun..
  dualarinizi eksik etmeyin insallah..

 527. ablam ve eniştem ayrıldılar.evlilikleri bitti ama mahkemede henüz bitmedi.yeniden dava açılacak. ikisi için istiharede bulundum. tekrar bir araya gelebilirler mi diye. eniştemi siyah bir takım elbise ile gördüm ve elinde bir kağıt vardı sadece kapkara yazılarla ismi yazıyordu. sizce rüyamın yorumu nedir? tşkler.

 528. gelecek hafta sinava girecem bana yartimci olacak bir dua önerirmisiniz cok heyecanlaniyorum bana yartimci olurmusunuz simtiden allah razi olsun

 529. SAYIN dd salatı tefriciye okuduğunuzu gördüyseniz büyük hayırlara ereceğinize işarettir.hertürlü sıkıntılardan kurtulup hayra ereceğinizi gösterir.

 530. SEVAL hanım kavuşacaksınız ALLAH ın izniyle.ruyanız hayırlı çıkmış.kız çocuğu görmek sevinç ferahlık müjdeli haber dir.hele o na rüyanızda namaz kılmayı öğretiyor olmanız hayrınızın dahada artacağına işarettir

 531. AYFER hanım içinizde sıkınyı olması işin heyırlı olmadığına delil gibi görülüyor.istiharelere devam et.hemen karar verme.ALLAH a emenet olun

 532. HÜMEYRA hanım hayırlı bir rüya gördünüz.önemli olan kişinin kendisinin yaptığı istiharedir.içinizin huzurla dolması evliliğinizin sizin için hayırlı olacağına işarettir ALLAH ın izniyle.ALLAH hakkınızda en hayırlısını nasip etsin

 533. ESRA HANIM rüyada beddua görmek düşmanlık aldatılma ayrılık gibi olaylara delalet eder.ağlama ise eğer sesli ise felaket ,ölüm gibi olaylara delalet eder.eğer sessiz isec iyiliğe yorumlanır.ALLAH hakkınızda en hayırlısını versin

 534. AYÇA hanım asker arabası görmeniz emniyettir tedbirdir.size laf atan simsiyah giyinmiş erkek ise şedid hasetçilerinizin olacağı.rüyanız ne çok hayırlı nede çok hayırsız.ALLAH hakkınızda en hayırlısını versin.

 535. HAZAL hanım demekki niyet ettiğiniz şey hakkınızda hayırlı değilmiş.CENAB-I HAK hayır için kendisine yönelmiş eli boş çevirmez şüphesiz.ALLAH a emanet olun.

 536. FATMA hanım demekki sevdiğinle evlenemiyeceksin.veya evliliğiniz heyırlı değil.HAKKINIZDA herşeyin hayırlı olması dileğiyle

 537. ESRA Hhanım hayırlı bir rüya gördünüz.inşallah evliliğiniz heyırlı ve mübarek olur.beyaz kağıtlar yazısızsa dahada hayırlıdır.hoşçakalın

 538. ŞÜKRİYE hanım para görmeniz evliliğinizde ciddi sıkıntılar çekeceğinizi gösterir.kırmızı görmeniz müstakbel eşinizle bazı konularda uyuşamayacağinizi gösterir.yeşil ve beyazda evliliğinize iyi yönler olacağına işaret eder

  • bende dun gece yattım ıstıhareye beyaz bır converse gıyıorum bırde tarıh dersındeymısız ogretmenım uzerınde beyaz bır doktor onlugu hatta bır ormanlık gıbı bır yerdeyız elımden guvercınlerı atıorum sanırım beyaz guvercınler 10 metre asagısıda tarlalık orda yılanlar gordum bırde okuldaymısız bır lıse arkadasımın uzerınde sıyah yada lacıvert okul takımı gordum ne anlama gelıor ben ruyaya karsılıksız sevdıgım bırı ıcın yatmıstım yorumlaya bılen cvp yazsın nolur

 539. IŞIK hanım bence sizi istihare iyi çıkmadı diye terketmedi.istihareye bu kadar önem verseydi ilişkinizin başında yapardı istihareyi.hem istihare mutlak değildir.sadece tavsiye edilir.müslümanın hayrı araması için tavsiye edilir.ALLAH yar ve yardımcınız olsun

 540. sükriye cakici said:

  istihareye yattim karisik rengler gördüm rüyalarim ne anlama geliyor hem para gördüm hem yesil hem kirmizi hem beyaz gördüm anlam veremedim yardimci olurmusunz

 541. slm arkadaşlar.Ben bu aralar çok sıkıntılı günler geçiriyorum.Ne yazıkki hiçbirşey yolunda gitmiyor.Hem ruhsal hem de fiziksel olarak kendimi kötü hissediyorum.Çok sevdiğim bir erkek arkadaşım var ve bazı sorunlar yaşıyoruz.Acaba onunla barışıp da ilerde evlenecekmiyiz çok merak ediyorum.Allah rızası için yorumlarını bekliyorum(Lütfen yardım edin)Ne yapmalıyım?

 542. iki yil oncesine kadar uzun suren bi arkadasimligim vardi.hersey yolunda gidiyodu.
  ailelerimizlede tanismistik,gorusuyoduk.
  tam evlenme arifesinde istihare iyi cikmadi
  diye beni terk etti.beni yari yolda birakti.
  sadece istihareye gore hareket etmek dogrumu
  eger dogruysa benim yillarimi aldi beni aileme mahcup etti benim gunahim neydi.
  yorumlarinizi bekliyorum..
  Allah yar ve yardimciniz olsun..

 543. bende 4 gündür istiareye taıyorum ilk gün beyaz yanan bi cakmak gördüm 4.gün de yesil bahcedeydim elimde de beya z kagıtlar vardı ve sevdiğim insanı gördüm bu nedemek bana yorumlarsanız sewinirim herkese iyi günler

 544. Hümeyra said:

  S.a.

  Ben Sözlümün hakkimda hayirli olup olmadigini ögrenmek icin istihareye yattim, ve birsürü yesil elmalar gördüm.ikinci ve ücüncü defa yattigimda hic bisey göremedim,ama her istihare namazi sonrasinda icime huzur doldu ve öylece yattim.Daha sonra baska birinide yatirdim, o hayirli görmemüs.Ama ben yesil elmalar gördügüm icin kararsiz kaldim..Acaba bu ne anlama geliyor bilen varsa cevaplasin lütfen..

 545. sevdiğim insanın gelecek te hayırlı olup olamayacağı için istiare namazı kıldım iki gün üst üste ama bişey göremedim devam etmem gerekir mi acaba.

 546. bende evlilik dşündgm kişi için bi arkadaşimi istihareye yatrdm.rüyasnda mavi sandelyelerde otrn bürsürü kişigrmş.dgn için gelmşler.ve gri güvercinler uçmuş çoksayıda.ve beyaz elbiseli bebek grmş.rüyama yorm gettrsenz sevinrm.

 547. ben sadecek danismak istedigim bisey var.2-aksam once ruyamda kendimi33-aysinda olmusum gordum.su an 31-aysindayim.acaba istihare namazinla anlayabilecemmi gercek olacak mi yada olmiycakmi.aklimdan cikmiyor bu ruya.lutfen yardim edin!

 548. Selam aleykum

  bende birisiyle evlenmenin benim icin hayirmi serrmi olacagi hakkinda istihare yapmistim. Rüyamda bir grupla halay cekerken gördüm kendimi. Hatta bu grubun icinde petek dincözde vardi, gercekten vardi, yalan degil.
  Fakat ben dügünde damat olarak degil misafir olarak bulunur gibi bir haldeydim.

  Zaten sonra o kiz benim bir tanidigimla evlendi 🙂

  nasip degilmis…

  hayirli ramazanlar.

 549. BEN YAPTIM AMA NET OLARAK BŞEY GÖREMEDİM.ACABA BEYİN ALTINDA İSTİHARE İÇİN YATTIĞIM KONUYA ÇOK FAZLA YOĞUNLAŞTIĞIM İÇİN Mİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM. KADERİMİZDE KİM VARSA İSTİHAREDE GÖREBİLİYORMUYUZ ?

 550. Firdevs said:

  selam,, bende istihare yatmak istiyorum. ama aklimda soru isaretleri var. duyduguma gore eger kimle evlenecegine niyet edipte yatarsan ozaman onu goruyormusun. gercekten bunun asli varmi? gorebilirmisin? cok merak ediyorum bana lutfen cevap yazarmisiniz??? bekliyorum

 551. ramazan said:

  s.a ya ben istihareye ilk kez yattim ve ciktigim kizin benim icin hayirlimi yani ileride onunla yuva kurabilirmiyim diye niyet ettim

  ama rüyamda kirmizi bir kalp gördüm vede icinde bir ok geciyodu ben tam anlamadim
  ne anlama geldigini yardimci olursaniz
  sevinirim

 552. Ben de çok sevdiğim biri ile evlenmek için istihareye yatıyorum.Fakat bizimki farklı bir durum.Babam onunla evlenmeme karşı ve ayrılmamızı istiyor.Biz ise zamana ve Allahın takdirine bıraktık.3 gündür istihareye yatıyorum fakat öyle kalıcı bişey net bişey görmedim.Daha önce de yatmıştım 3 gün görememiştim.Umarım bizim için hayırlısı olur.

 553. slm istahareye yattım rüyamda annem birisine beddua ediyordu ben ve ablamda ağlıyorduk kendi evimizdeydik yporumunu yapamıyorum yardım ederseniz sev,nirim tşşk edrm

 554. Ben istihare namazı kılmıştım. Sonuç olarak da yeşil gördüm, biraz karışık rüyaydı, ama ikinci günde siyah cizme gördüm,onlari beyaz bi posete koydum yolladim bi kiz arkadasimla,asada bizim evin kösesinde bi adam gördüm simsiyah giyinmis bana laf atiyordu bende ondan kaciyordum.bizim eve girdim. Ben bir anlam veremedim.ücüncü gün ise yesil bi bahce gördüm ve sevdigim evlenmek istedigim insani asker aracinda gördüm asker olarak ve o asker arabasini bizim nisan arabasi olarak hazirlatmisdi üzerinde icicekler vardi.ve benim elimde kirmizi bi bez parcasi vardi onu kirmizi bi iple dikiyordum.Bu renklerin beyazı ve yesil hayır, siyahı ve kirmizsi ise şer olduğunu biliyorum. Nasıl karar vermeliyim? Hayırlı mı, değil mi diye. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Acele bekliyorum.sagolun lütfen bu adrese cvp yazin canim_melegim@hotmail.com maillerinizi bekliyorum

 555. Ben istihare namazı kılmıştım. Sonuç olarak da yeşil gördüm, biraz karışık rüyaydı, ama ikinci günde siyah cizme gördüm,onlari beyaz bi posete koydum yolladim bi kiz arkadasimla,asada bizim evin kösesinde bi adam gördüm simsiyah giyinmis bana laf atiyordu bende ondan kaciyordum.bizim eve girdim. Ben bir anlam veremedim.ücüncü gün ise yesil bi bahce gördüm ve sevdigim evlenmek istedigim insani asker aracinda gördüm asker olarak ve o asker arabasini bizim nisan arabasi olarak hazirlatmisdi üzerinde icicekler vardi.ve benim elimde kirmizi bi bez parcasi vardi onu kirmizi bi iple dikiyordum.Bu renklerin beyazı ve beyazi hayır, siyahı ve kirmizsi ise şer olduğunu biliyorum. Nasıl karar vermeliyim? Hayırlı mı, değil mi diye. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Acele bekliyorum.sagolun

 556. slm.bende istihareye yattım birkaç kez ve her seferinde farklı şeyler gördüm. ilkin beyaz gelinlik yada elbise görüyorum,arkasınada siyah bir fon görüyorum. bu rüya hayırlımı değilmidir bilemiyorum. birde yüce allhım tarafındanmıdır bilmiyorum içimde bir sıkıntı var. bu sıkıntı gitmiyor bir türlü. aynı şeyleri gören yada fikri olan arkadaşlar cevap yazsınlar lütfen. sevgiyle kalın.

  • bu kalbinde bu iş hakkında şüphe olmasından kaynaklanabilir önce şüphelerinden kurtul kalben tamamen Allah(CC)dan iste eğer feçekten hayırlısın irtiyosan tabi

 557. seçkin Keleş said:

  Alemlerin rabbi nasip eylerse inşallah bugece bende evlenmek istediğin insanın hayırlı olup olmayacağını görmek için istihare yapacağım Çok seviyorum ama bazı sıkıntılar oldu güven ile ilgili sıkıntılar yaşıyorum oda bende çok üzülüyoruz. İnşallah rahman ve rahim olan yaratan hakkımızda hayırlısını veririsonuç olumsuz çıksa bile yüce yaratan bu sıkıntıları aşma gücü versin bize

 558. slm arkadaşlar dün gece istihareye yattım ayrıldığım sevgilim için yeniden başırıp evlenebilecekmiyiz diye ve gece rüyamda küçük bir kız çocuğuna namaz kılayı öğretiyordum başımda beyaz bir başörtü vardı hiç biley anlayamadım bi fikri olan varmı lütfen yardım edin

 559. yarın biri benden cevap bekliyo bi türlü karar veremiyorum çünkü bütün hayatımı etkileyecek bi karar…. inşallah istiare bi işe yarar (inş.beyaz görürüm)

 560. EDA

  istihareyi sadece bi gün yapmayiniz. e ila 7 gün arasi devam ediniz. ayrica o rüyadan hasil olan duygu ve mana da önem arzeder.

  bi kardes istiharesinde yesillikler icinde bi beyaz güvercini elinde tuttugunu görüyor. rüyanin sonunda ise güvercin elinden ucuyor.

  iste bu da bi yorum farki var. uzmanlar bu rüyanin olumsuz cevap oldugunu söylüyorlar.

 561. selamünAleyküm.
  evlenmek istediğim kişinin hakkımda hayırlı olup olmadığını öğrenmek için yaptım. rüyamda her yer beyazdı.kar yağarda boşluğa bakarsınız ya öyle.bembeyaz yalnız bi bilek avucunu açmış içinde kırmızı bişey öyle duruyo. rüyamda hareketli hiçbişey görmedim.böyle.sanki bi ekran gibi.heryer beyaz bi el kırmızı bişey duruyo. hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Allaha emanet olun.

 562. istiharede Salavat-ı tefriciyye ne anlama gelir lutfen bilen varsa acele cevap verebilirmisiniz

 563. slm bende birkac defa istihare yaptim her defasinda degisik seyler gordum beyaz giysiler felan bir iki defa istihare yaptigimda Salavat-ı tefriciyye anlamini bilen varsa lutfen yorum yapin tskler

 564. s.a bende ilk ve son olmasını istediğim bi sevdiğim için başkasına istihare namazı kıldırıcam onunla hiç anlaşamaıyoruz sevgi var onunda benimde dinimze bağlılığımız var ailelerimiz de uyuşuyo ama bi türlü bir arada olamıyoruz..başkasına istihare namazı kıldırmak doğrumudur?

 565. s.a. ben istihare yattım evlililiğim için. aynı ölçüde siyah ve beyaz renkler gördüm.Yorumu nasıl yapmalıyım karar veremiyorum bir türlü.Yardımcı olmanızı sizden bekliyorum.Çok sıkıntı içindeyim.

  • Selamün aleyküm, bende evlenmekte karara vardığımız bi kız için istiareye yatmıştım, bende de aynısı oldu; yani..Rüyada: Bi komşu kızının elinde (ki bu kızı tanıyorum arkdaşım) beyaz bi poşet ve simasıı belli olmayan siyah tişörtlü bir erkek… Ne demek şimdi bu yardımcı olursanız sevinirim, Allah razı olsun ..!!

 566. s.a. ben ve erkek arkadaşım bir haftada beri istihareye yatıyoruz.ben ilk gün kıldığım zaman beyaz bir ev köpeği ve beyaz krema gördüm.erkek arkadaşım hiçbirşey görmemiş.sizce ne yapmalıyız?bize yardımcı olursanız sevinirim.hayırlı günler.Allahın gülü yakanızdan eksilmesin..Allaha emanet olun….

 567. s.a eda kardeşim istahare için illa gece olacak diye birşey yokmuş hatta uyumaya bile gerek yokmuş namazdan sonra rabbim iç sıkıntısı yada ferahlık veriyormuş bence rüyan geçerli mutluluklar dilerim

 568. arkadaşlar ben evlilik için akşam istiare namazımı kılıp duamı yapıp yattım.sabah namazına kadar bir rüya görmedm.ama sabah namazını kılıp yattıktan sonra yemyeşil bir başörtü gördm.sizce sabah namazından sonra da istiare devam eder mi.ÇOK ACİLEN CEVABA İHTİYACIM VAR.Allah rızası için soruma bilen kişiler en yakın zamanda cevap verirlerse inanın çok dua ederim

 569. ben bu yıl össye girdm ve bu yıl tercih yaparsam hayırlı olur mu diye istihareye yattım eğer hayırlı olmadığını görseydm tekrardan dersaneye yazılcaktım ve hayırlıysa beyaz görym diye niyet ettim.rüyamda arka fon beyazdı ama biri bana seni dersaneye yazdırdık dedi bu rüyanın yorumu sizce ne olabilir

 570. selmun aleyküm arkadaşım için istihare namazına kendimi gördüm bi gençle telefon görüşmesi yapıyodum bana naber dedi sonra tel efonla komşumuzla konuştum hayır olur işallah ALLAHA emanet olun

 571. fesih_aslan said:

  s.a eyüp DUA ET.o kişi senin için hayırlısı olur İNŞALLAH.olumlu çıkar.:D

 572. iyi günler
  ben 22 yaşında bir ünv. öğrencisiyim.benim suan da evlenmeyi planladığım kişi istiare yaptırıyor ve ben onu o kadar çok seviyorum ki istiareden olumsuz birşey çıkmasından çok korkuyorum.tabii hakkımdan hayırlısını istiyorum fakat benim hakkımdan hayırlısının da o kişi olduğunu düşünüyorum.istiareden olumsuz birşey çıktığı taktirde ne yapmalıyım.

 573. Hüsniye YALLI said:

  iyi günler
  Ben kendim için başkasını istihareye yattırdım
  Rüyasında yeşil görmüş
  Ve ben elimde kağıtlarla odadan odaya geçiyormuşum acaba bu rüyanın anlamı nedir bilen varmı yorumlarınızı ve anlamını bekliyorum

  Kalbinizden huzur eksilmesi…

 574. fesih_aslan said:

  s.a her şeyin hayırlısı olsun..imanımıza bişey olmasında.gerisi iyi olur İNŞALLAH.

 575. Bn istihareye yattım.Kiminle ileride ewlilik yapacağımı görmek için. Rüyamda sewdiğim birini gördüm.Yedi gün yattım fakat iki gün gördüm. Şimdi bu gördüğüm rüya gercekleşir mi gercekleşmez mi? Daha niyet alıp yatmama gerek war mi?? Lütfen yrdm edin aklım cok karışık..

  • gülcan said:

   bende sevdiğim için arkadaşa benim için istihareye yatmasını istemiştim arkadaşım yattığında hayırlı görmüştü ama birke ben kendim yatmak istedim ve sevdiğim kişi için istihereye yattım ama malesef benim için hayırlı olmadığını gördüm evet gerçektende hayırlı değilmiş çok küçük bir nedenle ayrıldık.demekki gerçektende benim için hayırlı değilmiş.

  • istihare fal değildir ileride ne olacağı değil olacak olan işin hayırlı mı değil mi olduğunu öğrenmek için yapılır. İleride falanca kişiyle evlenmem hayırlı mıdır olur ancak ileride kimle evleneceğim sorusu için uymaz. Yoksa insanlar kumar için de istihareye yatardı değil mi?

 576. hazal tabiikide yapılabilir

  • kardeşim ben istihareye sevdiğim bir kız var onunla evlenmem hayırlı mı olur diye baktım…bir çok zenci gördüm kötü çirkin ve vahşet saçan kalabalık canilerdi bunlar …sizce istihare sonucumdan ne anlamalıyım…Selam ve dua ile..

 577. istihare namazı şunun içinde yapılır mı ?
  görüştüğümüz bir bay yada bayan var kendileri kaderimizde var mı yada yok mu onunla evlenecekmiyim yoksa evlenmeyecekmiyim bunun için istihare yapılır mı ?

yazgülü için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu