içimdeki SEN gibi…

İslâm’a göre “Kredi kartı kullanmak caiz midir, değil midir?” meselesine gelince, yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı gibi kredi kartı banka tarafından müşteriye harcamalarında nakit para ödemeksizin mal ya da hizmet satın alması veya para çekebilmesi için verilmiş bir karttır. Dolayısıyla banka burada satıcı veya alıcı değil kefil konumundadır. Yani alıcının satıcıdan aldığı mal veya hizmetin karşılığını ödemeye kefil veya müşteriye kredi veren özel şirket ya da bir devlet kuruluşudur. Her ne olursa olsun neticede bu da bir akittir. Akitler içerisinde kefalet akdine benzemektedir. Çünkü mal veya hizmeti satan kimse ile bunları satın alan kimse ve bir diğeri de satın alan kimseye kefil olan kimse olduğundan dolayı kefaletle örtüşmektedir. Öyleyse bu akdin İslamî olup olmadığını öğrenmek için İslam da kefalet meselesine bir göz atmak gerekir.
Şeriata göre kefaletin tanımlaması şöyledir: Kefalet, tazminat altına alınanın zimmetinin, kendisi adına zimmet tazmin edilenin zimmetine herhangi bir hakkı yerine getirmek üzere eklenmesidir. Kefalette bir yükümlülüğün bir başkasının yükümlülüğüne ilhakı lazımdır. Böyle bir olayda üç temel unsur aranır.
a- Kefil olan kimse (dâmin)
b- Kefil olunan kimse (madmunun anhu)
c- Kendisine kefâlet verilen kimse. (madmunun lehu)
Kefalet, karşılığı olmadan zimmetteki bir hakkı zorunlu kılmaktır. Kefaletin sahih olabilmesi için, üzerinde kefaletin yapıldığı şeyin vacib olan yahut vacib hale gelen malî haklardan bir hak olması lazımdır. Yerine getirilmesi vacib olmayan ya da vacib hale gelmeyen bir hakta kefalet olmaz. Çünkü kefalet hakkı yerine getirmek hususunda bir yükümlülüğü bir başka yükümlülüğe ilhak etmektir. Böylece kefil olunan kimsenin üzerinde bir sorumluluk yoksa onun hakkında zimmetin ilhakı diye bir şey de olmaz. Bu vacib olan hakta zahirdir. Vacib hale gelen hakka dair de şu misal verilebilir: Meselâ, bir kimse ev sahibine “sen evini falan kimseye kiraya ver, ben senin kirana kefilim” derse, burada kefil olan kimse, kefil olduğu kimsenin yükümlülüğünü yüklenmiş olmaktadır.
Kefaletin delili, Ebu Davud’un Câbir’den rivayet ettiği hadistir:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه “Rasulullah () üzerinde borç var iken ölen bir adamın namazını kılmıyordu. Nitekim bir cenaze getirildi. Rasulullah () “Onun borcu var mı? diye sordu. “Evet, iki dirhem borcu var” dediler. Bunun üzerine Rasul () “Arkadaşınızın namazını kılın” dedi. Bunu işiten Ebu Katade el-Ensâri “O iki dinarı ben öderim, ya Rasulullah!” dedi. Bundan sonra Rasul () kalkıp onun namazını kıldı. Gün gelip Allah, Rasul ()’e fetihler nasib edip maddî yönden güçlenince şöyle buyurdu: “Ben her mü’mine kendi zatından önce gelirim. Kim bir borç bırakarak ölürse onu ben ödeyeceğim. Kim de mal bırakırsa varislerine aittir”
Sarih olarak anlaşılan manaya göre Ebu Katade, borç verene ait vacib olmuş malî hakkın ödenmesinde kendi zimmetini, borçlu olarak ölen kimsenin zimmetine katmıştır. Bu hadisten anlaşılan diğer bir husus da, kefalet hususunda bir kefil, bir kefil olunan kimse ve bir de kendisine kefalet verilen kimse mevcuttur. Ayrıca başkasına ait zimmet tekeffülü karşılıksız olmuştur. Böylece bu hadis kefaletin sıhhat şartlarını ve in’ikad şartlarını ihtiva etmektedir. Şer’i kefalet işte kısaca budur.
Buna göre bankalar kredi kartları vasıtasıyla satıcının alıcıya sattığı mal veya hizmete kefil olmalarına karşılık alıcıdan her hangi bir ücret almaları şeriata göre caiz olmadığından dolayı bankaların kredi kartlarını kullanmak haram olmaktadır. Bu bir açıdan böyledir.
Diğer bir açıdan ise, Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin 8. maddesinde “Banka, Müşteri’sine önceden haber vermeksizin işbu sözleşme ve/veya herhangi bir Genel Kredi Sözleşmesi altında açılacak her türlü kredilere veya başka türlü her cinsten kredi kolaylıklarına ve teminatlarına önceden bir ihbara ihtiyaç olmaksızın yetkili merciler tarafından tespit edilmiş, edilecek veya serbestçe tayin edeceği oranlarda faiz, komisyon, fon, sigorta primleri ve müteferrik masrafları ve her ne nam altında olursa olsun sair teferruat ve ayrıca gider vergisi uygulama ve bu oranları dilediği zaman tek yanlı olarak artırma hakkına sahiptir. Müşteri, bu meblağları Banka’nın takdirine göre nakden ödemeyi veya hesabına borç kaydedilmesini kabul etmiştir” diye bir ifade geçmektedir. Bu şart ve ifadeye göre yapılan sözleşme faiz üzerine yapılan bir sözleşme olmaktadır. Hâlbuki İslâm’a göre haram bir menfaat veya bir mal üzerine akit yapmak, akdi batıl kılar. Mesela içki üzerine veya içkiden elde edilecek bir menfaat üzerine akit yapmak İslâm’a göre caiz olmamaktadır. Caiz olmadığı gibi bu akit bilittifak âlimlerce batıldır. Denilebilir ki, bankanın koştuğu şart batıldır, fakat akit geçerlidir. Buna verilecek cevap şöyledir: Burada akit bir ayn üzerine değil ki İslam’a muhalif koşulan şart batıl olsun, ama akit geçerli olsun. Burada kredi söz konusudur. Yani akit para üzerine yapılmaktadır. İslâm’a göre yapılan akit para üzerine olursa, alınan meblağdan fazlasını almak faizdir. Bu da şeran haramdır. Allah ve Rasulü’ne savaş açmaktır.
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ “Ey inananlar, Allah’tan korkun, eğer inanıyorsanız ribâdan geri kalan kısmı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Rasulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin.”1
Netice de diyebiliriz ki, kredi kartı kullanmak ve almak İslâm’a göre haramdır. Dolayısıyla Müslümanlar bu kredi kartı musibetinden en kısa zamanda kurtulmaları gerekir. Bunun içinde yapmaları gereken kredi kartlarını kırıp atmak ve banka da açtırdıkları kredi kartları hesaplarını dondurmaktır. Ancak böyle yaparlarsa haramdan kurtulmuş olurlar. Yoksa bunun Âhirette sonuçları olduğu gibi dünyada da sonuçları vardır. Kredi kartı kullananların dünyadaki akıbetlerini bugün hepimiz haberlerden ve gazetelerden görmekteyiz ve okumaktayız. İntihar edenlerin, yuvası yıkılanların, ağlayanların, sızlayanların haddi hesabı bilinmiyor. Türkiye de iki milyon kredi kartı mağdurunun olduğu söyleniyor. Cumhuriyet savcısından tutun da memuru, işçisi, işsizi, esnafı ve toplumun her kesiminden birçok kişi kredi kartı mağdurudur. Onları zaman zaman seslerini devlete duyurmak için çeşitli eylemler içinde görüyoruz. Kimisi Abdullah Gül’ün web sitesine şikayette bulunuyor, kimisi Uğur Dündar’ın Arena’sına çıkıyor, kimisi de Cüneyt Özdemir’in 5N1K’sında ağlıyor… Tabi ki bütün bu mağdurların gözleri ve kulakları Tüketiciyi Koruma Yasası’ndaki taslakta yapılacak değişiklikte olacaktır. Ama nafile! Çünkü bu kapitalist sistem adından da anlaşılacağı gibi mağdurları değil, gâdirleri korur, mazlumları değil, zalimleri korur, medyûnları değil, dâyinleri korur, fakir fukarâyı, garip gurebâyı değil, ağniyayı korur.
İşte kredi kartı kullananların dünyadaki serencâmları budur. Âhirette ki serencâmlarına gelince o daha şedittir. Zira Allah’ın azabı şiddetlidir.
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ “Ve bilin ki Allah’ın azabı gerçekten çok şiddetlidir”2

1-   Bakara 78-79
2-   Bakara 196
yazının tamamına burdan ulaşabilirsiniz:    http://www.kokludegisim.com/tekarsiv.php?haberid=40  yalnız dergiyi indirmeniz gerekiyor yazı fıkıh köşesinde.

Comments on: "Kredi Kartı Kullanmanın Hükmü (!)" (3)

 1. selamaun aleyküm arkadaşlar bu keridi kartı kesin ve kesin haramdır,kredi kartınta kart parası adı altında alınan faiz var kimse bunu inkar edemez adam faiz demiyoda modern çağ diyiyolarya kart parası diyiyo bazı insanlarda buna kanıyo farkında olmadan batıyo. size şöyle bi örnek vereyim bi adam birine 500 tl para veriyo ve diyoki bir yıl sonra bana geri ver ama paramı kullandığın için bana 550 tl geri ver 50 tl de paranın kirası dese bu faiz olur işte bankada bunu yapıyo ve kart kirası diyip bu parayı alıyor.bazılarıda kredi kartına haşa nimet diyiyor şeytanın pisliğini görmezden geliyolar ( ALLH.c.c ) hz hepimizi korusun resullah efendimiz faiz 70 küsür şübedir diyiyor.( bkz ibni mace ) öyle ise kamil müslüman bu tür saçma sapan şeylerle uğraşmaması lazım haram diyip( ALLAH”U TEALAYA ) c.c sığınması lazım bi sefer fetfa verenler ve caiz diyanlar ne ayet nede hadis gösteremez ama faizin haram olduğuna birçok ayet ve hadis açık açık delildir burdan fetfa veren kardeşlere diyiyorumki kalbinizi ve akılınızı kullanın ve kendinizi kandırmayın helal olmayan birşeye FETFA veripte haramların önünü açmayın VALLAHİ hesap veremessiniz şunu unutmayalım ALLAH”U TEALANIN koyduğu kanun ve kurallar devire ve zamana göre değiştirilemez o yüzden adam gibi fetfa verilsin lütfen bidatin ve fitnenin zuhur attiği bi zamanda milleti günaha sürüklemeyin fıkıh hocaları kardeşlerimiz kendinize yazık edrsiniz resulullah s.a.s buyurdiki ( ALLAH”U teala hz ) ( ilmi insanların arasından bi anda çekip almaz ilmi aldığı zaman gerçek alimlerin ruhunu alarak kaldırır ilmi insanlar arasından ve geriye bi takım cahiller kalır insanlarda onlara gider dini konularda birşeyler sorar onlarda nefislerine dayanarak fetva verirler böylece helak olurlar). şimdi bi bakalım biz bu hadisin neresindeyiz. cümleten selamun aleyküm ALLAHU TEALA hz hepimizi kafir şeytan ve ondan daha çok şeytan olan nefislerimizden korusun ALLAHU TEALAYA EMANET OLUN İNŞALLAH…

 2. KAMİL said:

  ALLAH cc. hepinizden razı olsun. Bu kredi kartı illetinden tüm müslüman kardeşlerimi kurtarsın. Tüm kardeşlerim ceplerindeki para nispetinde harcama yapsınlarki helal kazançlarını harama çevirmesinler müsriften savurganlık bir an önce kurtulsunlar zira kurtulmayanların sonu vahimmmmm.

 3. yekrenk said:

  s.a. valla ben bu kredi kartı hükmünü islamda ki hükmünü araştırmadan kendi düşünceme göre tehlikeli bulmuştum
  çünkü bende kredi karı var kullanıyordum taki dinimizdeki kesin hükmünü öğrenene kadar zati öğrendikten sonra valla ikiye böldüm kartı .
  kart konusunda çok kişiden çok değişik fikirler var ama bence en iyisi kullanmamak

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: