içimdeki SEN gibi…

Peygamber Efendimizin güzel kokusuPeygamber Efendimiz temizliğe çok önem verirdi. Kendisi sürekli mis gibi, tertemiz, hoş ve güzel kokar, Müslümanlara da temizliği tavsiye ederdi. Sahabelerden rivayet edilen bilgilerde Peygamberimiz (sav)’in bu güzel özelliği hakkında detaylar aktarılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir::Enes b. Malik (ra) şöyle ifade etmektedir:"Resulullah Efendimiz Medine sokaklarının birinden geçtiğinde O'nun misk gibi kokusu hemen sezildiğinden, halk o yoldan Hazreti Peygamberin geçtiğini söylerlerdi. Bizler, Peygamber Efendimizin gelişini, kokusunun güzelliğinden anlardık."127İbn-i Ebi Adi, Humeyd, Enes (ra)'den:Resulullah (sav)ın elinden daha yumuşak ne bir yün kumaşı, ne de bir ipeğe (hayatımda) dokunmadım. Resulullah (sav)'in kokusundan daha güzel (kokan) bir kokuyu da koklamadım.128 Muaz b. Hişam (ra), babasından, Katade, Enes'den şöyle rivayet etmiştir:"Resulullah (sav) güzel kokusu ile tanınırdı. Resulullah (sav) güzel idi. Kokusu da hoş idi. Bununla beraber kokuyu severdi." 129"Cismi nazif (temiz), kokusu latif (hoş) idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni en güzel kokulardan ala kokardı. Bir kimse onunla musafaha (el sıkışmak, tokalaşmak, muhabbetini, arkadaşlığını, sevgisini izhar etmek) etse, bütün gün onun rayiha-i tayyibesini (temiz kokusunu) duyardı ve mübarek eliyle bir çocuğun başını meshetse, rahiya-i tayyibesiyle (temiz kokusuyla) o çocuk, sair (diğer) çocuklar arasında malum (bilinirdi) olur idi."130Peygamber Efendimizin sevdiği yemekler"Çok sıcak yemeği sevmezdi."131"En çok hoşlandığı yiyecek etti."132

"Kabağı çok severdi."133"Avlanan kuş etlerini yerdi."134

"Hurmalardan Acve hurmasını severdi."135

Hz. Aişe (ra) Peygamberimiz (sav)'in sevdiği yiyeceklerle ilgili şunları söylemiştir:

"Tatlı ve balı severlerdi."136

"Hazreti Peygamberin katık olarak yediği yemeklerin bir kısmı şöyle sıralanabilir: Koyunun ön kolu ve sırt eti, pirzola, kebap, tavuk, toy kuşu, et çorbası, tirit, kabak, zeytinyağı, çökelek, kavun, helva, bal, hurma, pazı, anber balığı…"137

Hz. Aişe (ra) ek olarak şunları bildirmiştir:

"Kavun, karpuzu yaş hurma ile yerlerdi."138

Hz. Cabir (ra)'den:

"Taze hurma ve kavun çok yerlerdi ve 'bunlar güzel meyvedir' derlerdi."139

"Hiçbir zaman bir yemeği yermemiştir. Hoşuna giderse yer gitmezse yemezdi. Hoşlanmadığında da bir başkasına kötülemezdi." 140

Peygamber Efendimizin sevdiği bazı yiyecekler için söylediği sözlerden bir kısmı ise şöyledir:

"Etin en güzel yeri sırt etidir."141

"Sirke ne güzel katıktır"142

"Mantar kudret helvasıdır."143

"Sinameki ve sennut (tereyağ tulumuna konulan bal) yemeye devam ediniz. Çünkü bu iki şeyde samdan (ölümden) başka her hastalıktan şüphesiz şifa vardır."144

"Zeytinyağını yiyiniz ve kullanınız. Çünkü bu yağ mübarektir."145

Peygamber Efendimizin sevdiği içeceklerHz. Aişe (ra) bildiriyor:"Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi.146Peygamber Efendimiz bal şerbeti, hurma ve kuru üzüm şırası gibi içecekleri severlerdi.147Peygamber Efendimizin en çok sevdiği içecek, soğuk tatlı şerbetlerdi."148Şerbetlerin içinde en çok bal şerbetini severdi.149İçilecek şeylerde en çok sütü severlerdi.150Peygamberimiz (sav) süt için şöyle buyurmuşlardır:"Allah bir kimseye yemek yedirdiği zaman o kimse, 'Allah'ım Bize bu yemeği bereketli kıl ve bize bundan hayırlı rızık ver' diye dua etsin. Allah bir kimseye bir miktar süt içirdiği zaman da o kimse, 'Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver' diye dua etsin. Çünkü yiyeceğin ve içeceğin yerini tutan sütten başka bir şeyi bilmiyorum."151Peygamberimiz (sav)'in su için söyledikleriPeygamberimiz (sav) özellikle yolculuklar sırasında ashabına su dağıttırırdı. Örneğin bir yolculuğu sırasında, bir yerde durmuş ve yanındakilerden su istemiştir. Elini ve yüzünü yıkadıktan sonra, sudan içmiş ve yanındaki sahabelerine de "Siz de yüzünüze, boynunuza bir miktarını dökün"152 demiştir.Resulullah (sav) su içtikten sonra şöyle dua etmiştir:"Rahmetiyle suyu tatlı olarak yaratan, acı ve tuzlu yaratmayan Allah'a hamd olsun."153

Resulullah (sav) bir başka sözünde ise su için şöyle buyurmuştur:

"Allah suyu temizleyici olarak yarattı. Tadını veya rengini veya kokusunu değiştiren maddeler dışında hiçbir nesne onu pislemez."154

Peygamber Efendimizin Güzel Huylarından Bazıları

Hüccet-ul İslam olarak bilinen İmam Gazali; Tirmizi, Taberani, Buhari, Müslim, İmam Ahmed, Ebu Davud, İbni Mace gibi büyük İslam alimlerinden derleyerek, Peygamber Efendimizin güzel huylarından bazılarını şöyle özetlemiştir:

"Resulullah insanların en yumuşak huylusu, en yiğidi, en adili ve en namuslusu idi. O, insanların en cömerti idi. Allah'ın kendisine verdiklerinden hurma, arpa ne olursa olsun yalnız senelik yiyeceğini ayırırdı, geri kalanını Allah yolunda harcardı. Kendisinde bulunan bir şey istendiğinde verirdi.

O haya olarak da insanların en mükemmeliydi. Rabbi için kızar, şahsı için öfkelenmezdi.

Kendisi veya sahabeleri zarar görse bile hakkı uygulardı.

Allah Rasulü insanların en alçak gönüllüsü, lafı uzatmadan en beliğ konuşanı, en güler yüzlüsüydü. Dünya işlerinden hiçbir şey kendisini endişeye düşürmezdi.

Medine'nin öbür ucundaki hastaları ziyarete gider, güzel kokudan hoşlanır, pis kokulardan tiksinirdi. Fakirlerle oturur, yoksullarla yerdi. Kimseye kaba davranmazdı, kendisine özür beyan edenin özrünü kabul ederdi. Latife yapar idi ama hakkı söylerdi.

Mübah oyunları gördüğünde men etmezdi, hanımlarıyla yarış yapardı. Zavallıları yoksulluklarından dolayı horlamaz, zengine de varlığından dolayı saygı göstermezdi, onu da bunu da Allah'a eşit olarak çağırırdı. Allah Teala üstün huyu ve mükemmel siyaseti onda birleştirmişti...

Allah Teala ahlakın bütün güzelliklerini, iyi yolları, öncekilerin ve sonrakilerin başlarından geçmiş ve geçecek hadiselerin haberlerini, ahirette kurtuluşa ve saadete erdirecek hususları, dünyada gıpta edilip peşinden gidilecek ve gidilmeyecek herşeyi ona öğretmişti.

Allah Teala, onun buyruklarına itaat ve hareketlerinde kendisinin izinden gitmeye bizleri muvaffak kılsın."155

Comments on: "Efendimiz(s.a.v.)Sevdiği Şeyler" (43)

 1. Amin Rabim Sen bizleri Peygambermizim yolundan gitmeyi nasib et Amin Amin

 2. Emegi gecenin eline saglik.Hakkinizi helal edin …Rabbim razi olsun insaAllah Amin velhamdülillahi rabbil alemin.Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed…fnt…

 3. namaz adamı yabanda komaz namaza meyli olanın kulağı ezandır

 4. çocuklarımın eski zamanda yaşamasını isterdim neye baktın kavğasıyok

 5. murat barcın said:

  biz günahkar kullarız ki herşeyi yaradan ”RABBİMİZ’e HAMD olsun ki şuan nefes alıyoruz.herşeyde bi hayır vardır.şu hayatta zorluk acı olmasaydı ölünce nasıl mükafatlandırılıcaktık?şükür RABBİM SANA

 6. “Cezallahû anna seydina muhammedin ma huve ehlühü”peygamberimize bol bol selavat cekin peygamberimizin vesile edip bize doğruyu gösteren rabbimize hamd olsun

 7. Cok Temizkar ve sevimli peygember idi.

 8. batuhan said:

  peygamberimiz hz.Muhammed (s.a.v) e çok bol dualar etmeliyiz

 9. ben bunu kastetmiyorum bulamayacağımı ben bunu ödev acil lazım

 10. peygamber efendimiz (s.a.v) çok bilgili ve çok zeki 1 insandı ::):):):):):):)

 11. peygamber efendimiz (s.a.v.) kolye takanı severmiydi bileniniz varmı

 12. allha bence dua edelim allah yücedir dedimiz duaları kapul eder alllah aveder başka onan başka illahi yoktur deme arkadalar

 13. AMİN ARKADASLAR ALLLAHIM ÖNCELİKLE HEPİMİZİ HUZURUNA CAGIRSIN ALAAH KATINDA EN MUKTEDIR OLAN ONDAN EN COK KORKANDIR::!!!!

 14. Allah’ıma şükurler olsun

 15. fatih açıkgöz said:

  ’O’nun her sözü bir vecizedir.’Prof.Dr.H. Mones

  ’O’nun davasında heyecanı asildi.’Jane Pelo

  ’O Allah tarafından gönderilmiş bir hak peygamberdir.’Aleksi Lovazon

  ’14 asır geçmesine rağmen Hz. Muhammed bu zamanın tek rehberi,tek hidayet resulüdür.’Raymons Leronge

  ’Ben şahsen Hz. Muhammed’in hayranıyım.’Sosyolog V.D.Eratsen

  ’Bütün zamanların en büyük lideri Muhammed idi.’Prof.Jules Masserman

  Muhammed tarihte dini ve dünyevi açılardan en üstün başarıya ulaşmış tek kişidir.’Prof.Dr. Michael Hart

  Muhammed, hürmet ve saygıya fazlasıyla lâyıktır.Tolstoy

  Hz. Muhammed’i sevmeyenler onu yeterince tanımayanlardır.Gibson

  Büyük İslâm Peygamberi yüce yaratıcının katına çıkıp onunla buluşmuştur. Ben Mirac’a bütün kalbimle inanıyorum.Dostoyevski

  Büyük liderlerin hayat ve karakterleri ile yapılan eleştiriler İslam Peygamberi için yapılamaz.B. Smith

  Senin asrında yaşayamadığımdan dolayı çok üzgünüm Ey Muhammed. Kur’an Allah’ın kitabıdır. İnsanlık senin gibi bir kabiliyeti bir defa görmüş bir daha göremeyecektir. Ben senin önünde hürmet ve saygı ile eğilirim.Prens Bismark

  Hiç kimse Muhammed’in kurallarından daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa Milletleri medeni imkânlarımıza rağmen Hz. Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki bu yarışmada kimse onu geçemeyecektir.Geothe

 16. betül açıkgöz said:

  Peygamberimizden Hadis i Şerifler

  * Allahü tealanın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır.O saatte Allahü tealayı zikredenlerden olabilenlerden oluyorsan ol.

  *Kendisine yumuşaklık verilen kişiye, dünya ahiret iyilikleri verilmiştir.

  *Mal ve şöhret hırsının insana zararı koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur.

  *Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz onlar allahü tealanın sizlere emanetidir.

  *Evinde çok namaz kıl ki hayır bereketin artsın hümmetimden kime rast gelirsen selam verki sevapların çok olsun

  *Cuma günü veya cuma gecesi ölen mümin şehit sevabına kavuşur.ve kabir azabından kurtulur.

  *Arife gününe hürmet edinizçünkü arefe allahü tealanın kıymet verdiği bir gündür.

  *Kurban edilen hayvanın kıllar sayısınca sahibine sevap yazılır.

  *İnsanların en kötüsü zararından kurtulmak için yanına yaklaşılamayan kimsedir.

  *Kahraman güreşte ve yarışta kazanan değildir.gadap zamanında nefsine hakim olanıdır

  *Ramazan ayında verilen bir sadaka diğer aylarda verilen bin daha sadakadan daha hayırlıdır.

  *Allahü teala katında günlerin en faziletlisi cuma günüdür.

  *En faziletli ibadet kuran okumaktır.

  *Bir kimse ramazan ayında oruç tutmayı,farz bilir ve orucun sevabını Allahtan beklerse geçmiş günahları afolur.

  * İnsanı helak eden 3 şey vardır:Bunlar;*cimrilik*nefsani arzular*ve kendini beğenmektir.

  * Kendi ayıplarını ve kusurlarını düşünmekten başkalarının ayıplarını araştırmayana müjdeler olsun.

  * Bir zaman gelir ki islamiyete yapışmak,elinde ateş tutmaktan daha güç olur.

  * 3 şey bedeni besler;*güzel koku *yumuşak kumaştan güzel elbise *Bal yemek.

  * Dünya sizin için yaratıldı.Sizde ahiret için yaratıldınız ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka bir şey yoktur.

  * Ümmetimin alimlerine hürmet ediniz onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.

  * Allahü teala ibadete düşkün genç için şöyle buyurur: “kuluma bakın,benim rızam için nefsani arzularını terketmiş”

  * Peygamberlerden sonra Ebu Bekir’den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmamış ve batmamıştır.

  * Müslüman müslümanın kardeşidir.Ona zulmetmez onu yardımsız bırakmaz ona hor bakmaz.

  * Dünya müminin zindanı,kafirinde cennetidir.

  * Güzel bir söz söylemek sadakadır.

  * 3 dua vardır ki;kabul olunmalarında şüphe yoktur bunlar,mazlumun,misafirin,anne ve babanın duasıdır.

  * Kuran-ı Kerim okuyunuz çünkü kuran-ı kerim kıyamet günü okuyanlarına şefaat edecektir.

  * Oruçlu kimse yatağında uykuda bile olsa hep ibadette sayılır.

  * Faziletlerin en üstünü,sana veremeyene vermen,sana zulmedeni affetmendir.

  * Bir erkek hanımını döverse,kıyamette ben onun davacısı olurum.

  * Dünya:cennete göre zindan,cehenneme göre cennet gibidir.

  * Güneşin doğduğu günlerin en iyisi cuma günüdür.Cuma gününde bir an vardır ki müminin o zaman ettiği dua red olunmaz.

 17. adnan açıkgöz said:

  Kabul Buyurur musun EFENDİM….

  Ben Sana Yüreğimi Sunuyorum Ey YAR…
  Nabzimda..Adını Soluyan Nefeslerimle..
  Dermansız..Bahtıma Ağlarken..Her Bahar..
  Sana Sevdamı Sunuyorum…Hüzünlerimle…

  Ben Sana Yetimliğimi Sunuyorum..En Sevgili…
  Yetim Bırakmayacağını Beni…Bile Bile…
  Alevler Kuşatmış Bak!! Hasret Kokan Gurbetimi..
  Sana Ömrümü Sunuyorum..Efendim..Seve Seve…

  Ben Sana Selamımı Sunuyorum…Can Nebi…
  Sana Çarpan Yüreğimden..Senin Yüreğine..
  Kırık Gönlümde Büyüyen Sevdanla Ayaktayım Şimdi…
  Sana Aşkı Sunuyorum..Can Efendim..Tüm Hücrelerimle…

  Kabul Buyurur musun EFENDİM….

 18. ömer faruk açıkgöz said:

  allah razı olsun bu siteyi yayınlayandan efendimizin hayatını ve yaşadığı şeyleri çok merak ediyorum onu canımdan kendimden dünyadaki her şeyden çok seviyorum efendimizin şefaatini tüm cümle müslümanlara nasip etsin allahım bizleri ve gelecekteki nesillerimizi efendimizin yolundan gidenlerden eylesin efendimize yeryüzünde bulunan müslümanların sayısınca selatü selam olsun devenin üzeründe bulunan kılların sayısınca selatü selam olsun iyiki varsın efendim iyiki doğdun efendim ne mutlu senin doğduğun günlere ne mutlu seni gören millete

 19. senanur said:

  böle bir peygamberin ümmeti olduğumuz için şükürler olsun inş. ona layık habibine sadık kullar oluruz kabirde ümmetim dediği şefaatçi olduqu kullardan olalım inş amin..

 20. Peygamber Efendimiz kadar iyi, dürüst, ahlaklı, temiz bir insan daha tanımıyorum. Allahıma şükürler olsun onu bize gönderdi. 🙂

 21. Ya Rabbi Adı güzel kendi güzel iki cihan serveri Peygamber efendimiz Muhammed(s.a.v) dünya’da onun adını şanını yücelterek,davetini iyice ortaya çıkararak ve şeriatını/ dinini kalıcı kılarak yücelt.Ahirettede ümmetine şefaat ettirerek ve ecrini ve sevabını kat kat arttırarak onu yücelt.

 22. aileme selamlar babama anneme abime tüm bat sülalesine

 23. peygamberimize birçok duada bulnmalıyız

 24. (s.a.v.) : sallallahu aleyhi ve sellem: peygamberimize salat ve selam olsun, peygamberimize mahsus bir duadır.

 25. sevgilim ne isterse onu yaparım dıyorum.sevdiğin kız senı sevıyomu dıyorlar.sevdiğim kız degıl dıyorum.yanlıs anlıyolar.adı Muhammed (sav)diyorum şaşırıyolar.EY SEVGİLİ KEŞKE SENİN MİLYONDA BİRİN OLABILSEK…

 26. içim de öyle bir aşk varki bir türlü içimdeki aşkı çıkaramıyorum nedendir bilmiyorum (Rabbimden tek istediğim şey kabe de o mübarke insanlarla namaz kılmayı o dar istiyorum kii nasıl olacak bilmiyorum allahım bana yardım ett……

 27. s.a.v ne demek

 28. harıka bır yası olmuş tebrıkler.Bıslere peygamber efendimiz hakkında bılgı verdığınız için kalben cok tesekkur edıorum :d

 29. O benim canim,caniminda icinde canan gibi can.RABBIM bizleri efendimizin (S.A.V)in yolundan ayirmasin insaallah.AMIN

 30. Allahım seni çok ama çok seviyorum sen her zaman büyüksündür ya rabbim
  Allahım sen affedicisin
  affetmeyi seversin
  beni de affet
  peygamber efendimizi (s.a.v)görmeyi o kadar isterimki onu çok seviyorum

 31. Allahım seni çok ama çok seviyorum sen her zaman büyüksündür ya rabbim
  Allahım sen affedicisin
  affetmeyi seversin
  beni de affet

 32. mustafa said:

  selamün aleyküm bütün allah dotları birleşse peygamber efendimizn derecesine ulaşamazlar (s.a.v)

 33. size bu yazıları yazıp bizleri bilgilendirdiğiniz için size teşekkür ederim.Sevgili Peygamber Efendimizi kalbimizde sevgisini taşıyoruz onun ne kadar temiz bir insan mis kokulu olduğunu efendimizin mis gibi kokusunu ALLAH ım inşallah bizede öbür dünyada duymamızı ve görmemizi nasip etsin. Müslüman olduğumuz ve böyle bir paygamberimiz olduğu için çok şanslıyız. efendimizi çok seviyorum

 34. esmerim said:

  ben dersaneye gidiyorum dersanede peygamberimizle ilgili bir ödev verdiler bu site bana çok yardımcı oldu teşekkürler seni seviyorum memet

 35. yagmur said:

  allahım allahım bız efendımızı cok sevıyoruz onuun yanında yoktuk lakın onun zmanında kı gıbı ona ınanan ve onu seven gencınden yaslısına cocuguna kadar ona asık olanlar var bunun gostergesı olarakta onun sunnetlerını buyuk bır askla yapıyor ve onu ısmını ve onun sevdıgı ınsanalrın ısmını tasıyoruz hem kalbızımde hemde kendı ısmımızde…. onun sefaatını bıze nasıp eyle kudretı elınde olan allahım….

 36. fatma zehra said:

  canım çok istediği için ve çok meraklıyımdır her şeye

 37. Allah razı olsun bu siteyi yapandan

 38. Allah bizi ve tüm müslüman alemini peygamberimizin yolundan ayırmasın,Onun özelliklerine sahip olmayı nasip etsin!!

 39. keske keske bende birazcik sevgili peygamber efendimiz gibi sabirli olabilseydim keske

 40. peygamber efendimiz (s.a.v)sözünden çıkmayan çok temiz çok kibar ver dinine tapan birisidir

 41. çok etkilendim

ömer faruk açıkgöz için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: